LA33 är ett hållbart, medelstort elektriskt linjärt ställdon avsett för industrimaskiner

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.