Kontakta oss här

CAN SAE J1939® – En standard för mobila off-highway maskiner

Med CAN SAE J1939-styrningen får du en allt-i-ett paketlösning. LINAK® ställdon med inbyggd CAN-bus är enkla att installera och ställa in för att passa många olika typer av tunga maskiner.

 

Vad är CAN SAE J1939?

CAN SAE J1939 är en standardiserad metod som utvecklats av SAE (Society of Automotive Engineers) för kommunikation mellan elektroniska styrenheter (ECU) och erbjuder ett gemensamt språk för alla tillverkare. CAN SAE J1939 tillhandahåller ett HLP (High Layer Protocol) som baseras på det fysiska CAN-lagret (Controller Areas Network).

Protokollet har funnits på marknaden i årtionden och används i stor utsträckning i mobila off-highway maskiner för bygg-, materialhanterings- och skogsmaskiner för att stödja smart automation.

 

LINAK ställdon med integrerad SAE J1939 CAN-buss

I moderna jordbruks-, bygg- och mobila utomhusapplikationer är kraven på maskinstyrning avgörande.

Framtidens lösningar är elektriska och innehåller avancerad BUS-kommunikation. Därför banar LINAK väg för en mer automatiserad och autonom värld genom att erbjuda flera ställdon med integrerad SAE J1939 CAN-bus-styrning – som alla täcker in ett brett utbud av alternativ när det gäller storlek och effekt.

CAN SAE J1939 är en del i vårt IC Integrated Controller™ program och med denna välkända busstandard, kan du använda linjära ställdonsrörelser i ditt CAN bussystem. Och du behöver inte kundanpassa elektroniken.

CAN J1939-logotyp
 

Ställdon med inbyggd CAN busstyrning är enkla att installera och justera för att passa ett brett spektrum av tunga maskiner, t.ex. inom entreprenad- och jordbrukssektorn. Bättre nätanslutning och återkoppling gör det enkelt för styrsystemet och CAN busställdonen att kommunicera direkt med varandra.

 

Enkla alternativ för integrering och justering

Med få komponenter och enkel kabeldragning ger våra ställdon med CAN SAE1939 problemfri installation och anslutning till maskinens befintliga CAN-bussnätverk. Utöver detta kan varje ställdonstyp anpassas till olika funktioner för samma maskin med bara smärre ändring av parametrar.

 

Funktioner och fördelar

Med denna busstandard ger ställdonet information för planering av underhåll, diagnostik och felsökning, vilket avsevärt minskar servicekostnaderna.

Utöver fullständig positionskontroll kan ställdon med CAN-bus även ge feedback om kolvposition, servicedata och komplett diagnostik.

Funktioner hos ställdon med CAN SAE J1939

 

Funktion

Beskrivning


 

Maskin- och mjukvaruadressering

Generering av sju unika CAN-adresser genom en enkel ändring av stiftkonfiguration. Resultatet är snabb installation och byte och du kan till och med använda samma ställdon för olika syften.

Programvarans CAN-adress kan tilldelas med hjälp av LINAK serviceverktyg eller J1939-diagnostik.

 

Dynamisk hastighetsinställning

Hastighetsvariation genom ställdonets rörelse och direkt avläsning av hastigheten via CAN-bussnätverket.

 

Mjukstart och mjukstopp

Tiderna för mjukstart och mjukstopp kan ställas in direkt med ett CAN-kommando. Här kan du ställa in ramptiden för jämnare gång för att minska den mekaniska påfrestningen på maskinen.

 

Ökad kompatibilitet

Ett brett utbud av fasta kommunikationshastigheter utöver Autobaud för ökad kompatibilitet med olika maskiner.

 

 
 
 

Det finns många fördelar med ställdon med integrerad CAN SAE J1939

  • Kontrollera ställdonens position i realtid
  • Övervaka ställdonens statusfeedback, så som varvtal, drifttid, ström och andra förhållanden
  • Fullständig diagnostik och serviceöversikt inklusive både aktuella och historiska data
  • Färre komponenter och enkel kabeldragning, enkel inbyggnad i din maskin
  • Ökad flexibilitet för att anpassa samma ställdon till flera olika typer av applikationer
  • Servicedata möjliggör snabbare felsökning och underhåll
 
 

Vill du veta mer?

Kontakt-ikon

Vårt team är redo att hjälpa dig om du vill veta mer om våra J1939-ställdon eller något av de andra gränssnitten.

Kontakta oss idag

 
 
”I LINAK portfölj ingår CAN SAE J1939 som definierar den öppna standarden för nätverk och kommunikation inom sektorn för nyttofordon. CAN-bussprotokollet ger en standardiserad och flexibel kommunikationskonfiguration som kan anpassas till en mängd kundspecifika applikationer.”
Thomas Møller, Technical Sales Application Engineer, TECHLINE.
 
 

Supportlitteratur för CAN-bus

CAN-bus bruksanvisning för programvaruversion 1
CAN-bus bruksanvisning för programvaruversion 3

CAN DBC fil (CAN databas) är tillgänglig för enkel installation. Den består av en textfil som innehåller information för avkodning av rå CAN-bus data till "fysiska värden"

Här kan du ta reda på vilken CAN-busversion du använder.

 
 

BusLink

BusLink

Ställdon med IC integrerad styrenhet från LINAK kan konfigureras via BusLink konfigurationsprogramvara.

Ladda ner en kostnadsfri version av den senaste BusLink programvaran för att konfigurera dina ställdon eller läsa av servicedata. Här beskrivs grundfunktionerna, dessutom har varje kommunikationsprotokoll flera ytterligare funktioner och riktlinjer.

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta