Kontakta oss här

Ledning

Engagemanget för våra värderingar är det som driver vår kultur, och i slutändan det som styr vårt sätt att göra affärer. Vi stärker våra medarbetare och delegerar beslutsfattandet nära kunden och efter deras utmaningar. Våra kunders förtroende är av stor vikt för oss och vi är stolta över att vara kända som en betrodd samarbetspartner över hela världen. Vårt ramverk för global affärsetik, efterlevnadspolicy och Code of conduct lägger grunden för våra kunders förtroende.

 

Affärsuppförande och etik

 

Våra riktlinjer för hur vi gör affärer och vår Code of conduct säkerställer att våra ansträngningar är etiska och systematiska, med transparenta rutiner och ett starkt ansvar för alla åtgärder. Detta gäller både för våra medarbetare och för affärspartners och leverantörer som agerar å våra vägnar.

 
 

LINAK medarbetare på fabrik

 
 

Policys

Vi månar om att skydda våra medarbetares och andra intressenters hälsa, välbefinnande och säkerhet, samt att minska vår verksamhets miljöpåverkan. Våra policys gör det möjligt för våra medarbetare att arbeta målinriktat och framgångsrikt i sitt arbete och sin livsresa, samtidigt som den hjälper oss att nå våra mål för tillväxt och ESG.

Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy

 

Corporate Social Responsibility

Som en pålitlig partner har kunderna förtroende för oss och våra produkter, inte bara för deras kvalitet utan även för hur de är byggda vad gäller det miljömässiga och socialt ansvarstagande. Det handlar om ständiga förbättringar, inte bara när det gäller att förnya våra produkter och lösningar, utan också om hur vi gör dem mer ansvarsfulla. Vi bygger våra beslut på sunt förnuft och förbättringar som utförs steg för steg. Därför arbetar LINAK® aktivt med fem viktiga områden:

  • We improve your life
  • Vi tar hand om varandra
  • Vi tänker på miljön
  • Vi arbetar lokalt och med global medvetenhet
  • Vi sätter upp förväntningar
 

Företags sociala ansvar §99a - 2024

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta