Kontakta oss här
LINAK lastbil och solpaneler med LINAK produkter

Vårt engagemang för miljön

Att ta ansvar har aldrig varit en fråga för oss. Som ett danskt familjeägt företag har det alltid byggts in i vår kultur och en del av vilka vi är. LINAK har i flera år varit en del av Project Zero ”Bright Green Business”. Hjälpa lokalsamhället att bli en mästare på energieffektivisering. LINAK har också åtagit sig att följa Parisavtalet och håller på att sätta upp forskningsbaserade mål och kortsiktiga mål som kommer att bidra till att förverkliga vår strategi och omvandla åtaganden till inverkan.

För att begränsa den globala temperaturökningen under detta århundrade till 1,5 grader Celsius pressar Parisavtalet företag att fokusera på:

  • Koldioxidneutral verksamhet
  • Minska leverantörsutsläppen
  • Hjälpa kunder att minska sin påverkan
 

32%

minskning av naturgasförbrukningen på huvudkontoret sedan 2010

16%

av den årliga elförbrukningen på vårt huvudkontor producerad av egen solenergi 2022

 
 

Påväg mot en grönare framtid

LINAK fokuserar på att reducera vår egen energiförbrukning, samtidigt som vi tillverkar hållbara lösningar baserat på design- och marknadskrav.

Vi har under årens lopp gjort betydande förändringar i vår verksamhet för att förbättra dess miljöpåverkan. Det omfattar bland annat att vi under 2004 började investera i specifika hållbarhetsinitiativ som bidrar till att vi kan hantera våra direkta utsläpp (scope 1), som skapa en grund för vårt globala hållbarhetsarbete och ta itu med företagets indirekta utsläpp (scope 2 och 3).

För närvarande är vi i startfasen för mätning av vårt koldioxidavtryck på vårt huvudkontor och därefter kommer vi att utöka detta till var och en av våra anläggningar runt om i världen. Detta är ett stort steg mot att hjälpa oss att förstå hur vi kan arbeta med våra lokala team för att sätta nya standarder och öka målen för vårt ESG-arbete (Environment, Social and Governance).

Mot en grönare jord

 
 

Hållbarhet börjar med produktdesign

 

Lång livslängd är en bra förutsättning för en hållbar produkt. Detta kräver utmärkt kvalitet. Det är just denna kvalitet som kännetecknar LINAK produkter. Sedan vi började tillverka linjära ställdon och elektriska lyftpelare har vi arbetat för att göra kvaliteten på hela vårt produktsortiment ännu bättre. Som ett resultat av detta har många av våra produkter använts i bord, maskiner och sängar i årtionden.

Läs mer om våra dinosauriers historia

Grönare produktdesign

 
 

Ett sätt att öka produkternas livslängd är att säkerställa att de har en hög grad av kompatibilitet. LINAK hade tidigt detta i åtanke när vi började utveckla lösningar inom både elektronik och mekanik. Detta innebär att t.ex. att även en lyftpelare från 1998 till ett bord även kan styras med dagens styrsystem. Genom att göra produkter anpassningsbara och framtidssäkra minskar den potentiella konsekvensen av att behöva ersätta flera produkter över tid.

Lyftpelare och tillbehör

 
 
 

Våra produkter stöder livscykelhantering

Särskilt inom industrin är en maskins driftsäkerhet mycket viktig. Detta innebär dock ofta att delar ersätts i onödan. Våra industriella drivsystem informerar om tillståndet.

Livscykel inom produkthantering

 

Livscykelhantering med IC™ ställdon från LINAK® sparar resurser
När behöver ett linjärt ställdon bytas ut i en maskin? Tidigare gick det inte att besvara den frågan exakt. För att vara på den säkra sidan ersätts fortfarande många delar i maskiner idag, som en försiktighetsåtgärd för att undvika risk för stillestånd. Detta inkluderar även elektriska linjära motorer.

Med IC-ställdon från LINAK ändras förutsättningarna. Tack vare dataövervakningen är det nu mycket smidigare att bedöma om ett linjärt ställdon verkligen behöver bytas ut eller om det ännu inte har nått sin förväntade livslängd.

Hur fungerar det? Ställdon med IC (Integrerad styrenhet) har inbyggd elektronik som ger både realtidsdata och historiska användardata. Realtidsdata ger en bra ögonblicksbild av en del parametrar, medan datahistorik ger dig djupgående kunskap om prestanda över tid. Genom att analysera dessa data kan du hjälpa till att ständigt förbättra utrustningen i maskinen för att säkerställa längre livslängd.

För vissa ställdon kan du statistiskt uppskatta livslängden under vissa förhållanden. Detta används oftast tidigt i FoU-stadiet, innan man beslutar sig för vilken ställdonsmodell man ska välja. De senaste IC-ställdonen kan till och med förutse återstående livslängd tack vare en intern algoritm. Denna funktion baseras på historisk användning där flera parametrar övervakas under drift. Ställdonet matar helt enkelt ut ett värde mellan 0–100 %, liknande bränslemätaren i en bil. Denna information kan användas för att markera och indikera när ställdonet behöver bytas ut.

Med hjälp av avlästa data kan serviceintervallen optimeras och förebyggande byten tillhör det förflutna. På så sätt sparar företag inte bara tid och pengar, utan agerar även hållbart. Tack vare tekniken från LINAK.

ReadMoreButton

 
 
 

Att skapa förändring närmare våra kunder

Att vara lokalt och globalt innebär att vi finns nära våra kunder. Med sex produktionsanläggningar och över 30 dotterbolag över hela världen har vi gjort det till vårt mål att göra våra produkter och lösningar snabbt tillgängliga för producenter.

Genom att göra produkterna närmare kunden kan vi minimera transporternas påverkan på miljön.

På var och en av dessa platser investerar vi i olika metoder för att producera våra produkter med renare energi. Från solpaneler i USA och Danmark till att ersätta lampor över hela världen med effektivare LED-lampor. Varje anläggning, avdelning och team har fått befogenhet att kontinuerligt förbättra våra processer på alla nivåer i verksamheten.

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta