Kontakta oss här

Användarvillkor

Villkoren gäller användningen av LINAK website som tillhör LINAK A/S och användningen av LINAK material och varumärken.

Läs noga igenom villkoren. Om du inte kan godkänna villkoren ska du lämna webbsidan och upphöra med att använda våra material och varumärken.

LINAK webbsida
Rätten till alla immateriella tillgångar och andra rättigheter till innehållet på den här webbsidan, till exempel namn, logotyper, text, produktbeskrivningar, foton, teckningar, modeller, ljud- och videofiler, presentationer, tabeller, programvara, varumärken och handelsnamn ägs av LINAK eller innehållsleverantören, oavsett om detta skyddas av upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken, patent eller annan äganderätt och lagstiftning.

Sökning, nerladdning och annan digital kopiering av innehållet på den här webbsidan, eller delar av det, är endast tillåtet för intern användning av ditt företag eller för din egen personliga användning.   Inget av det innehåll som finns här ska tolkas som tilldelning av licenser eller rättigheter rörande patent eller varumärken som ägs av LINAK eller av någon tredje part.

All obehörig användning av innehållet på den här webbplatsen, eller delar därav, till exempel att göra kopior eller göra den tillgänglig för allmänheten kan medföra straff och skadestånd, inklusive, men inte begränsat till, sådant som rör brott mot varumärken, upphovsrätt och publicitetsrättigheter.

Informationen på den här webbsidan är endast allmän information och är inte avsedd att beskriva specifika omständigheter för någon individ eller enhet. På den här webbsidan kan det finnas länkar till externa webbsidor som LINAK inte har någon kontroll över och som LINAK inte åtar sig något ansvar för.

LINAK garanterar inte att användning eller drift av den här webbsidan kommer att ske utan avbrott eller fel. LINAK godtar inte något ansvar för problem som inträffar som ett resultat av att använda den här webbsidan eller klicka på länkar till externa sidor. LINAK lämnar inga uttryckta eller underförstådda garantier eller uppgifter om exakthet, fullständighet eller begriplighet för innehållet på den här webbsidan. Inte i något fall ska LINAK hållas ansvariga för förlorad intäkt eller data, indirekta, direkta, tillfälliga eller följdskador, eller andra skador, anspråk eller förluster, oavsett som resultat av försummelse eller på annat sätt. Du ansvarar för att avgöra om produkterna från LINAK är lämpliga för en specifik applikation.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att begränsa ersättningsskyldigheterna för LINAK vid överträdelse av obligatoriska krav enligt gällande nationell lag och inte heller att undanta dess ansvar för ärenden som inte kan uteslutas enligt den lagen.

LINAK Varumärken och LINAK Material
LINAK är innehavare av namnet LINAK®, både som varumärke och som företagsnamn. LINAK äger pil-logotypen, fristående eller i kombination med ordet LINAK och alla varumärken som är markerade med ® eller ™. Du får endast använda LINAK varumärken och material tillsammans med LINAK produkter.

Du får inte använda LINAK varumärken på ett beskrivande sätt, all användning ska ske i enlighet med varumärkesrätten och omfattas av dessa användarvillkor:

  • LINAK® ordmärke ska alltid skrivas med versaler tillsammans med symbolen för inregistrerat varumärke/symbolen för varumärke.
  • LINAK logotypfärg får endast vara i svart/blått, svart eller negativ. Logotypens bakgrund ska vara vitt, alternativt med LINAK blå eller svart bakgrund.
  • Du accepterar att inte erhålla någon äganderätt och godkänner att inte använda, ansöka om eller registrera varumärken som är identiska med eller som påminner om LINAK varumärken.

Du kan använda ritningar och bilder av LINAK produkter och bilder av LINAK i den form som visas och som omfattas av dessa användarvillkor:

  • Du får inte använda Material på sådant sätt att det kan förminska, skada eller på annat sätt ha negativ inverkan på LINAK rykte eller det affärsvärde som är associerat med materialet och LINAK.
  • Du får inte använda materialet på felaktigt, falskt eller på annat sätt missledande sätt, eller på något annat sätt som kan förvirra slutanvändaren.
  • Materialet ska alltid visas och användas så som det tillhandahålls av LINAK
  • Du får inte lov att låta andra använda materialet.

LINAK förbehåller sig rätten att granska att du använder materialet i enlighet med användarvillkoren.

Dessa villkor och annan information som finns på webbsidan och all användning av denna faller uteslutande under dansk lagstiftning, utan hänsyn till andra regler och val av tillämplig lag. Eventuella tvister som uppkommer baserat på eller i samband med dessa villkor ska hanteras av det danska domstolsväsendet.

All försäljning sker enligt LINAK Allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

Version från juni 2019

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta