Försäljnings- och leveransvillkor för LINAK Scandinavia AB

Om ej annat avtalats, tillämpar LINAK Scandinavia AB Allmänna leveransbestämmelser NL09.