Kontakta oss här

LINAK® Integritetspolicy

 

Tack för att du läser vår integritetspolicy. Din integritet är viktig för oss och med denna integritetspolicy vill vi informera dig om de personuppgifter vi samlar in, hur och varför vi samlar in personuppgifterna, hur de kan användas av oss, vem vi delar dem med och om dina rättigheter som registrerad.

För att underlätta för dig har vi delat in denna integritetspolicy i avsnitt baserade på de vanligaste frågorna som du kan ha när det gäller LINAK som personuppgiftsbiträde/personuppgiftsansvarig. Det kan finnas flera olika avsnitt som berör dig. I dessa fall gäller all information i dessa avsnitt dig.

Denna integritetspolicy omfattar inte personuppgifter för anställda hos LINAK, arbetssökande som använder vår rekryteringsportal eller andra relationer som omfattas av separata integritetspolicyer (som meddelas när så är tillämpligt).

Vi ber dig att inte skicka någon känslig personlig information, som till exempel information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan tro, hälsa, biometriska eller genetiska egenskaper, kriminell bakgrund eller medlemskap i facklig organisation. Vi samlar inte in sådana uppgifter från dig om du inte ger oss ditt samtycke eller om så krävs enligt lag.

Vår verksamhet, relaterade tjänster och webbsidor är inte avsedda eller utformade för barn.

Vilka är vi?
LINAK-koncernen är ett internationellt företag som arbetar med utveckling och produktion av elektriska linjära ställdonssystem. LINAK A/S är baserat i Guderup Danmark och har verksamhet i över 30 länder över hela världen, antingen genom dotterbolag eller distributörer. Här finns en lista över företag i LINAK koncernen: LINAKs dotterbolag och distributörer i världen.

Webbplatsen kontrolleras av LINAK A/S. LINAK A/S är i de flesta fall personuppgiftsansvarig och har ansvaret för dina personuppgifter. Om dina uppgifter samlas in eller behandlas i din roll som kund eller mottagare av marknadsföringsmaterial, kommer ditt lokala LINAK dotterbolag också att vara personuppgiftsansvarig tillsammans med LINAK A/S.

Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy.

 

Personuppgifter som samlas in av LINAK – vad, hur och varför

 

Webbplatsbesökare
När du besöker vår webbplats/våra webbplatser samlar vi automatiskt in personuppgifter från dig. De personuppgifter som samlas in omfattar bland annat:

 • Din IP-adress, operativsystem och plattform, typ av webbläsare, surfaktivitet och andra uppgifter om hur du interagerat med vår webbplats, såsom klick du har gjort på LINAK-annonser innan du besöker våra webbsidor och/eller kontaktformulär.
 • Uppgifter som anges i våra kontaktformulär, såsom e-postadress, namn, telefonnummer, geografisk region och annan information om din förfrågan som du har lämnat.
 • Kundnöjdhetsundersökningar och andra undersökningar.

Vi samlar in personuppgifter om webbplatsbesökare med hjälp av cookies. Omfattningen av sådan insamling beror på ditt godkännande av enskilda typer av cookies (marknadsförings-, statistik- och preferenscookies). Mer information finns i vår cookiepolicy.

Vi använder oss av intressebaserad annonsering av våra produkter. Om du accepterar marknadsföringscookies från LINAK när du besöker vår webbplats, kan du se annonser från LINAK på andra plattformar. Vi behandlar webbplatsbesökarnas personuppgifter för följande syften:

 • För att driva, förbättra och optimera prestanda och användarupplevelsen för vår webbplats och våra tjänster.
 • För att samla in anonym feedback och användningsinformation för att förbättra vår kunskap om webbplatsbesökarna och för att tillhandahålla bättre och anpassade webbtjänster
 • För att öka säkerheten, blockera eventuell skräppost, åtgärda buggar och utföra tekniskt underhåll.
 • För att ta fram statistik
 • För att tillhandahålla personligt anpassad reklam (om marknadsföringscookies accepteras). Vi och våra reklampartner använder spårningsverktyg i sociala medier, såsom Facebook Pixel och LinkedIn Pixel.
 • För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi måste följa.

ReadMoreButton

 

Mottagare av marknadsföringsmaterial
När du har registrerat dig för marknadsföringsmaterial från LINAK samlar vi in personuppgifter som vi använder för att förse dig med nyheter, information, evenemang och erbjudanden för att förbättra och anpassa din upplevelse som mottagare av LINAKs marknadsföringsmaterial.

Dessutom kan vi i vissa länder, baserat på gällande lokala bestämmelser, skicka dig marknadsföringsmaterial utan att du har registrerat dig för sådant marknadsföringsmaterial. Du kan dock när som helst välja bort sådan kommunikation genom att avregistrera dig.

De personuppgifter som samlas in och behandlas av LINAK för dessa syften är bland annat:

 • Personliga uppgifter som namn och språkinställningar.
 • Kontaktuppgifter, såsom din (jobb-)adress, geografiska region, telefonnummer och e-postadress.
 • Arbetsrelaterad information som din bransch, befattning, arbetsgivare och intresseområden.
 • Information om interaktioner med dig, till exempel ditt samtycke till mottagande av marknadsföringsmaterial, hur effektiv marknadsföringen är, marknadsföringspreferenser, produktsökningar och intressen samt information om säljbesök, evenemang eller deltagande på mässor.
 • Detaljer om deltagande i lotterier och tävlingar.
 • Aktivitet på relevanta tredjepartsplattformar, t.ex. sociala medier (i enlighet med dina samtycken/inställningar på sådana sociala medier och samtycke till cookies).
 • Undersökningar och information om kundtillfredsställelse, som t.ex. svar på undersökningar (när de inte är anonyma), feedback som lämnas till LINAK eller LINAKs medarbetare.
 • Optimering av marknadsföringstjänster, såsom att analysera kundbehov för att rikta annonsering eller förse dig med information om kompletterande produkter.
 • Optimering och utveckling av supporttjänster.
 • Efterlevnad av rättsliga skyldigheter, såsom lagar om marknadsföring och dataskydd.

ReadMoreButton

 

Kunder
När du är kund till LINAK eller arbetar för ett företag som är kund till LINAK, samlar vi in personuppgifter som vi använder för att ge dig och din arbetsgivare relevant information om LINAK och LINAKs produkter, för att behandla beställningar och anspråk och för andra ändamål som är relevanta för affärsrelationen.

De personuppgifter som samlas in och behandlas av LINAK för dessa syften är bland annat:

 • Personliga uppgifter som namn och språk.
 • Kontaktuppgifter, såsom din jobbadress, geografiska region, telefonnummer och e-postadress.
 • Arbetsrelaterad information som din bransch, befattning, arbetsgivare och intresseområden.
 • Försäljningsrelaterad information (i den utsträckning sådan information inkluderar personuppgifter), som e-postkorrespondens, information om säljbesök och deltagande i LINAKs evenemang, information om köp/beställningar av kommande och tidigare beställningar, offerter, leveransadresser, rabatter och incitament.
 • Produktinformation (i den utsträckning sådan information inkluderar personuppgifter), såsom produktinformation, datablad och garantianspråk.
 • Kundsupportrelaterad information, såsom e-postkommunikation, samtalsnoteringar och uppgifter som angetts i kontaktformulär.
 • Transaktionsinformation och finansiell information relaterad till kunden (i den utsträckning sådan information inkluderar personuppgifter), såsom faktureringsinformation, bankuppgifter och information om kreditinstitut.
 • Information om besök hos LINAK (i den utsträckning den tillhandahålls eller arrangeras av LINAK), som besöksregistrering och resedokument.
 • Undersökningar och kundnöjdhetsinformation (förutsatt att de inte är anonyma), t.ex. svar på undersökningar och feedback som lämnats till LINAK.

Ovanstående personuppgifter samlas endast in i den utsträckning de är nödvändiga och relevanta för kundrelationen och interaktionen med LINAK. Som huvudregel samlar vi in dina uppgifter direkt från dig eller din arbetsgivare när de tillhandahålls vid produktbeställningar eller på annat sätt i affärsrelationen.

Vi använder tillämpliga personuppgifter för att säkerställa en personlig kundrelation, baserat på dina preferenser och din interaktion med LINAK. Dessutom använder vi tillämpliga personuppgifter för följande syften:

 • Hantering av kundrelationer, som att övervaka, analysera, hantera och stödja kundrelationen.
 • Optimering av marknads- och försäljningsaktiviteter.
 • Kommunikationsändamål.
 • För planering, utförande och hantering av avtalsförhållandet med kunden.
 • Uppfyllande av rättsliga skyldigheter, till exempel när det gäller exportkontroll och sanktionskontroll.

ReadMoreButton

 

LINAKs digitala erbjudanden för företagsanvändare
LINAK erbjuder sina kunder olika digitala erbjudanden vilket inkluderar programvaruapplikationer (appar), digitala produktplattformar, etc.

Observera att om du är privat/professionell slutanvändare av ett digitalt erbjudande från LINAK, ska du läsa avsnittet ”Slutanvändare av LINAKs programvaruapplikationer (appar)”. Med våra digitala erbjudanden vill vi erbjuda en förbättrad kundupplevelse och funktion när det gäller våra produkter. Vissa, men inte alla, av dessa digitala erbjudanden kommer att behandla personuppgifter. Vissa av våra digitala erbjudanden lagrar och behandlar endast data på din enhet och kommer därför inte att delas med LINAK eller annan tredje part. Integritetspolicyn och användarvillkoren för det tillämpliga digitala erbjudandet ger mer detaljerad information om databehandling för det digitala erbjudandet.

 • De personuppgifter som samlas in kan bland annat omfatta:
 • Personuppgifter som namn, användar-ID/inloggning samt lösenord och språkinställningar.
 • Kontaktuppgifter, såsom din jobbadress, ditt telefonnummer, din e-postadress och din geografiska plats.
 • Användning av digitala erbjudanden, såsom din interaktion med funktioner, produktanslutning och -aktivitet, prestanda- och diagnostikdata och statistik, enhetstyp, operativsystem, preferenser och sparade funktioner.
 • Lokaliseringsdata (till exempel för Bluetooth®-anslutning).

Ovanstående uppgifter samlas endast in i den utsträckning det är nödvändigt och relevant för din användning av våra digitala erbjudanden. De uppgifter vi samlar in samlas in direkt från dig och/eller vid din användning av våra digitala erbjudanden.

ReadMoreButton

 

LINAKs digitala erbjudanden för slutanvändare
LINAK erbjuder digitala lösningar som program, programapplikationer (appar) och digitala produktplattformar (”digitala erbjudanden”) för vissa av våra produkter för en förbättrad slutanvändarupplevelse. Vissa, men inte alla, av dessa digitala erbjudanden kommer att behandla personuppgifter.

Dessutom lagrar och behandlar vissa av våra digitala erbjudanden endast data på din enhet och kommer därför inte att delas med LINAK eller annan tredje part. Integritetspolicyn och användarvillkoren för det tillämpliga digitala erbjudandet ger mer detaljerad information om databehandling för det digitala erbjudandet.

De personuppgifter som samlas in kan bland annat omfatta:

 • Personuppgifter som namn, användar-ID/inloggning samt lösenord och språkinställningar.
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer, e-postadress och geografisk plats.
 • Appanvändning, såsom din interaktion med funktioner, produktanslutning och -aktivitet, prestanda- och diagnostikdata och statistik, enhetstyp, operativsystem, preferenser och sparade funktioner.
 • Lokaliseringsdata (till exempel för Bluetooth®-anslutning).

Ovanstående uppgifter samlas endast in i den utsträckning det är nödvändigt och relevant för din användning av våra digitala erbjudanden. De uppgifter vi samlar in samlas in direkt från dig och/eller vid din användning av våra digitala erbjudanden.

ReadMoreButton

 

Leverantörer
När du arbetar för ett företag som är leverantör till LINAK kan vi samla in personuppgifter för vår affärsrelation.

De personuppgifter som samlas in och behandlas av LINAK för dessa syften är bland annat:

 • Personliga uppgifter som namn och språkinställningar.
 • Kontaktuppgifter, såsom din jobbadress, geografiska region, telefonnummer och e-postadress.
 • Arbetsrelaterad information som bransch, befattning och arbetsgivare.
 • Leverantörsrelaterad information (i den utsträckning sådan information inkluderar personuppgifter), såsom e-postkorrespondens, produktinformation, orderinformation och garantianspråk.
 • Transaktionsinformation och finansiell information relaterad till leverantören (i den utsträckning sådan information inkluderar personuppgifter), såsom faktureringsinformation, bankuppgifter och information om kreditinstitut.

Ovanstående uppgifter samlas endast in i den utsträckning som de är nödvändiga och relevanta för affärsrelationen och interaktionen med LINAK. Som huvudregel samlar vi in dina uppgifter direkt från dig eller din arbetsgivare när de tillhandahålls vid produktbeställningar eller på annat sätt i affärsrelationen.

Vi använder tillämpliga personuppgifter för våra affärsrelationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Vid planering, administration och hantering av fakturor.
 • För att säkerställa lagefterlevnad, till exempel i samband med exportkontroll och sanktionskontroll.
 • För att hantera och upprätthålla avtalsenliga skyldigheter.

ReadMoreButton

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
LINAK kommer endast att behandla personuppgifter för att uppnå ett legitimt syfte och under förutsättning att det finns en rättslig grund för sådan behandling. Sådana rättsliga grunder inkluderar:

 • Ditt samtycke till behandlingen.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som LINAK måste uppfylla.
 • Behandlingen grundar sig på legitima intressen och behandlingen är begränsad och inte skadlig för dig.
 

Vem delar vi personuppgifterna med?
LINAK kan dela dina personuppgifter när det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan. Vi kan dela personuppgifter på följande sätt:

 • Inom LINAK koncernen.
 • Till LINAK affärspartners, t.ex. försäljnings- och marknadsföringspartners, partners för digitala erbjudanden och IoT, logistikpartners, etc.
 • IT-tjänsteleverantörer och databehandlare som agerar på uppdrag av LINAK, för ändamål som hostingtjänster, IT-support, molntjänster, etc.
 • LINAKs konsulter och rådgivare.
 • Andra auktoriserade tredje parter som kan behöva tillgång till eller lagra personuppgifter enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lagstiftning.

LINAK kommer aldrig att sälja dina personuppgifter eller avsiktligt dela dem med obehöriga tredje parter.

 

Sociala medieplattformar
För att optimera vår verksamhet på sociala medieplattformar som exempelvis LinkedIn och Facebook, använder vi verktyg som leadannonser och Facebook Custom Audiences, vilket innebär att vi betalar plattformen för hitta relevanta personer att rikta vår reklam och marknadsföring till. Kriterier för att rikta innehållet ställs antingen upp av LINAK eller av den sociala medieplattformen. Sådana sponsrade och riktade annonser markeras med ”Sponsrad”. Om du interagerar med våra inlägg noterar vi detta.

 

Överföring av personuppgifter
I vissa fall kan dina personuppgifter komma att överföras över landsgränser. Vi är mycket noga med att säkerställa efterlevnad av gällande dataskyddslagar och andra lokala krav när vi överför data över landsgränser.

 

Profilering
Om vi är har laglig rätt så kan vi använda profilering för att ge dig personligt anpassat innehåll. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, anpassade annonser och annat marknadsföringsmaterial som vi tror kan vara intressant för dig.

I den utsträckning det är möjligt anonymiserar och aggregerar vi data när vi gör våra analyser och sammanställer statistik.

 

Lagring av personuppgifter
På LINAK lagrar vi endast personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in och aldrig längre än vad som föreskrivs i gällande lagstiftning. I vissa fall kan LINAK behöva lagra uppgifter längre än nödvändigt, för det syfte för vilket de samlades in, för att uppfylla lagstadgade krav om lagring. I vissa fall sparar vi uppgifter i anonymiserad form för statistiska ändamål i stället för att radera dem.

 

Så här skyddar vi dina uppgifter
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder granskas regelbundet, till exempel för att hantera ny teknik.

Vi har skriftliga rutiner och processer för skydd av personuppgifter och utbildar regelbundet våra medarbetare i datasekretess.

 

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter när det gäller de personuppgifter vi behandlar. Detta omfattar:

 • Du kan ha rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall begära att få tillgång till personuppgifterna. Denna rätt är dock föremål för en lagstadgad begränsning, dvs. den är inte absolut.
 • Du kan ha rätt att invända mot insamling och behandling av dina personuppgifter om behandlingen inte grundar sig på ett lagkrav eller på annat sätt är nödvändig.
 • På begäran kommer LINAK att radera eller korrigera information som är felaktig.
 • Om du har lämnat ditt samtycke till någon behandling av personuppgifter av LINAK kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan. Ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan du återkallar ditt samtycke eller din behandling som baseras på en annan rättslig grund än samtycket.
 • Du kan ha rätt att få ut dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan enhet.
 • Om du anser att vi behandlar eller har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt, kan du lämna in ett klagomål till den danska datainspektionen, Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon +45 33 19 32 00 och dt@datatilsynet.dk, eller den lokala tillsynsmyndigheten.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter som anges här ovan, kan du kontakta oss här eller på telefon +45 73 15 15 15.

 

Vår postadress för tekniska frågor är:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg, Danmark
Att. Dataskyddsansvarig

Vår postadress för redaktionella frågor är:
LINAK Scandinavia AB
Kanalvägen 10A
SE-194 61 Upplands Väsby

Ändringar:
Vi kan då och då göra ändringar i denna integritetspolicy. Alla uppdateringar och ändringar publiceras på vår webbplats.

Senast uppdaterad:
Mars 2022

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.