Privacy policy

Privacy policy nedan gäller användningen av webbsidan www.linak.com  som tillhör LINAK A/S (”LINAK”). Vänligen läs igenom vår datapolicy noggrant. Genom att fortsätta använda denna webbsida godkänner du villkoren och bestämmelserna i vår datapolicy.

Vilka är LINAK
LINAK är ett internationellt företag och är världsledande inom design och tillverkning av elektriska linjära ställdonssystem. LINAK är representerade i flera länder över hela världen, antingen genom dotterbolag eller distributörer. Du hittar en förteckning över företag inom LINAK koncernen här: LINAK dotterbolag och distributörer i världen

Personal data protection
LINAK är personuppgiftsansvarig och behandlar data i enlighet med Danish Data Protection Act.

LINAK behandlar information konfidentiellt och lämnar inte ut någon information till tredje part utanför företag inom LINAK koncernen. LINAK använder inte heller någon information för marknadsföringssyften, som t.ex. utskick av e-post med reklammaterial såvida användaren inte har gett sitt medgivande till det.

LINAK registrerar information som lämnas i kontaktformuläret i syfte att bearbeta dina kommentarer, frågor eller förslag. LINAK lämnar endast ut sådan information till företag inom LINAK koncernen.

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev (om sådant finns) registrerar vi informationen du lämnar, som t.ex. namn, adress och e-postadress. Informationen används automatiskt för att skicka nyhetsbrevet till dig, samt för statistiska ändamål. Ett begränsat antal anställda inom LINAK koncernen har åtkomst till listan över prenumeranter. Om du säger upp prenumerationen kan LINAK hålla kvar din information i ett år för att förbereda statistik och bearbeta dina kommentarer, frågor eller förslag. LINAK raderar informationen omedelbart om du begär detta.

Skulle du beställa material från LINAK via webbsidan, som t.ex. broschyrer och tekniska specifikationer, raderar vi informationen omedelbart efter att ha skickat materialet.

Du kan kontakta LINAK om du vill veta vilken information vi behandlar om dig eller om du vill att information ska raderas eller korrigeras.

(Senast uppdaterad: juni 2009)