Kontakta oss här
Fyra LINAK medarbetare sitter framför produktionsområdet.

Hållbarhet

Det som startade som en idé att hjälpa en vän har lett till ett globalt företag som förbättrar liv över hela världen. Använda lösningar som påverkar människor i deras arbete och deras liv. Men målet att förbättra liv slutar inte bara med våra produkter, det ligger bakom allt vi gör.

Våra rötter i vår danska kultur, vårt familjearv och våra värderingar driver oss framåt. Att inte alltid ta den enklaste vägen, utan den rätta vägen, för våra kunder, våra medarbetare och vår planet. Även om hållbart tänkade alltid har varit en del av vår beslutprocess, så har vi tagit viktiga steg för att se till att vår största påverkan på denna planet är att förbättra liv genom våra produkter.

Oavsett vad vi gör, vad eller vem vi arbetar med eller var vi befinner oss i världen, måste vi alla ta hand om miljön och minimera vår påverkan på klimatet.

 
Bent Jensen, VD och ägare, LINAK A/S

År 2012 tog min familj och jag ett viktigt beslut rörande framtiden för LINAK®. Vi initierade en generationsplan för att säkerställa att verksamheten förblir inom familjen och att de värderingar som beskriver vårt familjeägda företag ska leva vidare. Vi tänker långsiktigt när det gäller investeringar. På LINAK känner vi ett stort ansvar gentemot våra medarbetare och lokalsamhället. Det är därför vi har kvar huvudkontoret och produktionen i Danmark och vi stödjer aktiviteterna i samhället runt oss. Samtidigt känner vi ett stort ansvar gentemot våra kunder, de utgör grunden för vår existens.

Bent Jensen, VD och ägare, LINAK A/S
 

32%

minskning av naturgasförbrukningen på huvudkontoret sedan 2010

9,1 år

anställningstid på LINAK över hela världen (2023)

94%

av medarbetarna håller med om att vi har en bra balans mellan arbete och fritid (2022)

 
 

Från ord till handling

Efter en grundlig väsentlighetsbedömning beslutade vi oss för att fokusera på sex nyckelområden för att främja våra hållbarhetsinitiativ inom kategorierna Miljö, Socialt engagemang och ledning (ESG), som också stöder och bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Genom att införliva dessa initiativ i allt vi gör, från produktutveckling och drift till leveranskedja och samarbete med våra kunder, kommer vi att uppnå en ännu större påverkan på miljön och de människorna som våra produkter hjälper varje dag runt om i världen.

Logotyp för hållbarhetsmålLINAK stödjer målen för hållbar utveckling

 
LINAK fokusinitiativ
Miljö

Logotyper för hållbarhet/miljö

Koldioxidutsläpp – utsläpp från vår verksamhet (Scope 1 och 2) och inköpta komponenter, logistik, användning av produkter etc. (Scope 3).

Produktdesign och cirkularitet – produkternas och deras designs inverkan för att upprätthålla värde och inte skapa avfall.

Resursanvändning och -cirkularitet – påverkan från resursanvändning, förpackning, avfallshantering och övergången till cirkulära resurser och noll avfall.

Socialt

Logotyper för hållbarhet/socialt engagemang

Medarbetarengagemang – den grad av samhörighet och engagemang som medarbetarna har gentemot sitt arbete och sin organisation, samt hur skapandet av en känsla av samhörighet främjar en miljö som kan leda till ökad motivation, produktivitet och övergripande arbetsglädje.

Ledning

Logotyper för hållbarhet/ledning

Hållbar leveranskedja – hållbara inköp och hantering av leveranskedjan, inklusive förebyggande av miljö-, mänskliga rättigheter och geopolitiska risker i leveranskedjan.

Kundens ESG-förväntningar – förmågan att anpassa sig till stigande förväntningar på hållbarhet och att utveckla strategier och lösningar för att uppfylla kraven.

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta