Kontakta oss här

Leverantörsinformation

Leverantörsinformation

Denna sida vänder sig huvudsakligen till aktuella och framtida leverantörer till LINAK. Här kan leverantörerna hitta aktuell information och vad LINAK förväntar sig av sina leverantörer. 

Leverantörens kvalitetspolicy
LINAK förväntar sig att leverantören har ett ändamålsenligt kvalitets- och kontrollsystem för att säkerställa högsta kvalitet. 

  • LINAK gör sina inköp efter principen ”noll fel”. 
  • Leverantörer till LINAK ska upprätthålla ett kvalitetssystem som uppfyller ISO9001, TS16949, ISO13485 eller motsvarande.
  • Leverantörer till LINAK ska skriva under och följa Kvalitetsavtalet

Leverantörens kvalitetsvärderingar
I våra Leverantörens kvalitetsvärderingar beskrivs hur vi implementerar Leverantörens kvalitetspolicy
Leverantörens kvalitetsvärderingar hjälper både LINAK och våra leverantörer att arbeta efter samma 
förväntningar och inställningar, för att på så sätt förbättra kvaliteten och minimera kvalitetskostnaderna.

LINAK strävar efter följande sex kvalitetsvärderingar för leverantör:

  • Klara och förståbara krav.
  • Våra leverantörer ska ha kapaciteten att konstant kunna uppfylla kraven från LINAK. 
  • Våra leverantörer ska konstant sträva efter förbättring.
  • Effektiv kommunikation med våra leverantörer.
  • Globalt samarbete med våra leverantörer.
  • LINAK förmedlar företagets förväntningar på leverantören i vår Code of Conduct. (Våra leverantörer ska uppfylla LINAK Code of Conduct.)

LINAK SIS
LINAK SIS (Supplier Information System) är en SharePoint-baserad webbportal mellan leverantören och LINAK. LINAK SIS används för att dela dokument mellan leverantör och LINAK. LINAK kommunicerar genom LINAK SIS om det inträffar Engineering Change Order (ECO) eller Engineering Change Notices (ECN). SIS kan även användas för RFQ-dokument, dokument som rör leverantörsutvärdering och andra dokument som ska delas mellan leverantör och LINAK. När Kvalitetsavtal har slutits kan leverantören ladda ner specifikationerna från LINAK via SIS.

 


Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta