Kontakta oss här

Produktcertifikat och deklarationer

LINAK ställdon och ställdonssystem är utvecklade och kontrollerade i enlighet med specifika bestämmelser och standarder som anges i produktspecifikationerna för produkter från LINAK.

Compliance Data Management Programme
LINAK arbetar med en tredjepartspartner som efter överensstämmelse anpassar sig efter de ständigt ökande kraven, automatiserar processer och levererar lösningar som hjälper företag att uppfylla krav och bestämmelser. LINAK leverantörer kommer att kontaktas av tredjepartsprogrammet och LINAK förväntar sig att leverantörerna besvarar förfrågan genom att dokumentera överensstämmelse med de specifika kraven. För LINAK är det viktigt att samla in miljöinformation eftersom vi även vill ha möjlighet att lämna denna information i vår leveranskedja.

Om ni behöver hjälp att ladda upp deklarationerna är ni välkomna att kontakta chemicalcompliance@linak.com

Bestämmelser, direktiv och lagar
LINAK har åtagit sig att leverera produkter till våra kunder som håller en hög standard när det gäller innovation, prestanda och miljösäkerhet. För att uppnå detta mål krävs det förmåga att snabbt anpassa sig till nya miljöbestämmelser, direktiv och lagar, till exempel RoHS2, RoHS3, REACH SVHC, Konfliktmineraler, CPSA etc.

REACH
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals regulation, nr 1907/2006) är en europeisk kemikalieförordning. REACH-bestämmelserna rör den verksamhet som LINAK utför, vilket innebär att produkter som levereras till LINAK måste uppfylla denna bestämmelse, även om den uppdateras två gånger per år.

LINAK REACH deklarationsmall

LINAK REACH deklaration för plastgjutning och PCBA

RoHS
ROHS (Reduction of Hazardous Substances) EU-direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863 är direktiv som begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Alla produkter som levereras till LINAK måste uppfylla den aktuellt gällande versionen av RoHS-direktivet.

Läs om LINAK REACH och RoHS uttalande här.

LINAK RoHS deklarationsmall

LINAK RoHS deklaration för plastgjutning och PCBA

Förslag 65
Förslag 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) är en lag i Kalifornien som kräver att företag informerar invånarna i Kalifornien om viktiga kemikalier som kan orsaka cancer eller medfödd missbildning eller andra reproduktionsskador. LINAK kräver (där det anges) att leverantörer arbetar mot att eliminera så många som möjligt av ämnena som listas i Förslag 65 från de produkter som levereras till LINAK såväl nu som i framtiden.

LINAK Förslag 65 deklarationsmall

Konfliktmineraler
LINAK kräver att leverantörer som levererar komponenter eller material som innehåller konfliktmineraler aktivt ska arbeta för konfliktfria inköp. LINAK leverantörer ska genomföra egna RCOI och vara noggranna i processerna för att bistå med giltiga och tillförlitliga konfliktfria inköp. Vi förväntar oss att leverantörerna samarbetar med sina egna leverantörer på samma sätt, för att säkerställa konfliktmineralernas spårbarhet till det ursprungliga smältverket. Ämnen som är listade i Förslag 65 ska listas för produkter som levereras till LINAK, både för aktuella och framtida produkter.

CPSA
CPSA (Consumer Protection Safety Act) är en amerikansk lag som skyddar allmänheten mot orimliga skaderisker orsakade av konsumentprodukter. Consumer Product Safety Commission anger att färg eller ytbehandlingar inte får innehålla en blykoncentration som överstiger 0,009 procent (90 miljondelar).
Leverantörer som säljer färg eller ytbehandlade produkter till LINAK måste uppfylla denna bestämmelse och måste deklarera blyinnehållet i sina produkter.

IECEx/ATEX
ATEX är ett EU-direktiv som regleras av EU och IECEx är en ledande standard, båda dessa rör krav för utrustning som är avsedd att användas i potentiellt explosiva atmosfärer. LINAK ställdon för explosionsskyddade branscher (Ex) kräver att leverantörerna uppfyller IECEx-standarden och ATEX-direktivet.

UL
LINAK leverantörer (där det är aktuellt) ansvarar för att alla UL-kritiska komponenter och material hanteras enligt specifikationerna från LINAK, i enlighet med riktlinjerna från UL och att man utför all obligatorisk registrering.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta