Kontakta oss här

Code of Conduct

Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra affärspartners. LINAK respekterar principerna i de internationella konventionerna, däribland FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) och den Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Och vi förväntar oss att våra leverantörer delar vårt åtagande. Detta är orsaken till att vi har framlagt våra förväntningar i en Code of Conduct.

Denna inkluderar följande:

  • ge arbetarna föreningsfrihet
  • motverka alla former av tvångsarbete
  • motverka barnarbete
  • inte överskrida lagstadgade arbetstidsgränser
  • motverka diskriminering
  • stödja förebyggande åtgärder för miljöutmaningar och aktivt arbeta för att reducera miljöpåverkan
  • motverka korruption

LINAK förbehåller sig rätten att granska leverantörerna, för att säkerställa att deras agerande är i enlighet med LINAK Code of Conduct.

Vi har lagt in vår Code of Conduct i leverantörskvalitetsavtalet och detta ska undertecknas av leverantörer. Leverantörer som inte uppfyller vår Code of Conduct kommer att bli tvungna att implementera en åtgärdsplan för att genomföra aktuella förbättringar. Om en leverantör inte är villig att genomföra detta, förbehåller LINAK sig rätten att säga upp avtalet.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta