Kontakta oss här

Förväntningar på leverantörskvalitet 

Kvalitetsavdelningen hos LINAK är en global organisation som är uppdelad i ett Centralised Supplier Quality Team och Product Line Quality Teams som är placerade på LINAK A/S huvudkontor. Factory Quality Team finns också på LINAK produktionsenheter i Kina, Slovakien och USA. 
De olika teamen ansvarar för följande arbetsuppgifter: 

Centralised Supplier Quality Team (LINAK A/S)

 • Kvalitetsavtal för lokala och globala leverantörer
 • Leverantörsutvärdering 
 • Godkännande av både lokala och globala leverantörer
 • Förbättringsåtgärder som rör leverantörskvalitet
 • Leverantörssystem och PPAP-granskningar
 • Global leverantörskvalitet, policys och förfaranden

Factory Quality Teams (LINAK A/S)

 • Kvalitetsavtal för lokala och globala leverantörer
 • Leverantörsutvärdering
 • Godkännande av både lokala och globala leverantörer
 • Förbättringsåtgärder som rör leverantörskvalitet
 • Leverantörssystem och PPAP-granskningar
 • Hantering och registrering av brister inom överensstämmelse
 • Inkommande inspektion

Product Line Quality Teams (LINAK USA – Slovakien – Kina)

 • Förbättringsåtgärder som rör leverantörskvalitet
 • PPAP-granskningar av leverantörer
 • Hantering och registrering av brister inom överensstämmelse
 • Inkommande inspektion

Om du är osäker på vilken LINAK kvalitetsmedarbetare du ska kontakta, bör du börja med att kontakta den person som köpt in delarna, här kan du alltid få avtalsinformation och kontaktinformation till ansvarig LINAK kvalitetsmedarbetare.

Kvalitetsmanual för leverantörer 
Alla leverantörer/företag som gör eller vill göra affärer med LINAK förväntas att uppfylla riktlinjerna som anges i vår kvalitetsmanual för leverantörer. Denna manual fungerar som en handbok i hur LINAK önskar samarbeta med leverantörer, som t.ex. inom bedömning, utvärdering, kvalificering, grundläggande krav och hur dessa samarbeten hanteras. Grunderna i leverantörskvalitetsavtalet med LINAK bygger på de förväntningar som anges i Kvalitetsmanual för leverantörer

PPAP-krav 
PPAP (Production Part Approval Process) är en process för kvalitetskontroll som LINAK använder sig av. PPAP genomförs för att säkerställa att leverantören kan tillverka en produkt enligt uppställda designspecifikationer och i nödvändig produktionstakt. 
Ett flertal dokument tas fram under PPAP och samlas därefter i ett PPAP-paket. 

Begäran om leverantörsförändring
Om leverantören förändrar produktionen, produktionsplatsen, underleverantörer etc. som kan påverka produktens form, lämplighet och/eller funktion, måste leverantören fylla i en begäran om leverantörsförändring. Den ifyllda begäran skickas in via e-post till den som är produktansvarig hos LINAK. Om du behöver information om vem som är produktansvarig, kan du kontakta komponentinköparen hos LINAK.    

SCAR – 8D-rapport
Om det upptäcks kritiska eller omfattande avvikelser kommer LINAK att sammanställa en Rapport rörande bristande överensstämmelse. Detta innebär att leverantören måste förbereda en SCAR-rapport (Supplier Corrective Action Report) som baseras på 8D-principer för problemlösning, här ska tas med orsak(-er) för avvikelse och vilka åtgärder som införts för att undvika att detta upprepas. 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta