Kontakta oss här
Mobilt jordbruk

Lösningar till traktorer

Elektriska ställdon från LINAK används för justering av stegar, speglar och motorhuv på traktorn, och säkrare rörelser av alla arbetsredskap.

Traktorer

Intelligenta ställdon till traktorn

Behoven av bättre arbetskomfort i jordbruksmaskiner ökar. Samtidigt ställs det krav på mer kostnadseffektiva och intelligenta lösningar som klarar det ansträngande arbetet i extrema miljöer. Elektriska ställdon tillhandahåller flera fördelar för din traktor. Dessa inkluderar följande:

  • En flexibel lösning som enkelt integreras med andra styrsystem.
  • En hållbar rörelse med en lättinstallerad och underhållsfri setup
  • En förbättrad och komfortabel arbetsplats

Arbete på fälten innebär ofta många timmar i traktorhytten. Efterhand som jordbruksmaskinerna blir större, ökar även behovet av säkra lösningar som smidigt kan integreras med andra databussystem. Traktorer över hela världen använder elektriska ställdon för justering av speglar, hyttstegar, öppning och stängning av motorhuven samt justering av hastigheten på kraftuttaget (PTO).

Intelligenta lösningar med elektriska ställdon
Moderna elektriska ställdon måste kunna tillhandahålla exakt feedback till traktorns övergripande styrsystem. Det gör det möjligt för föraren att övervaka positionen för ställdon som är utom synhåll. LINAK ställdonslösningar är flexibla och integrerar enkelt med de flesta BUS-datakommunikationssystem, vilket gör dem till en del av fordonet som en helhet.

Enkel och underhållsfri setup
Elektriska ställdon har den tydliga fördelen av att inte förlita sig på slangar, pumpar eller kompressorer för att fungera. Detta eliminerar de vanliga svaga punkterna och gör underhåll överflödigt. Det innebär också mycket enklare installation och med LINAK lösningar är det nästan plug-and-play. Dessutom genomgår alla LINAK-lösningar en serie noggranna hållbarhetstester för att säkerställa att de fungerar tillförlitligt även i stränga miljöer och håller antalet kostsamma förseningar till ett minimum.  

Mer komfortabel arbetsplats
Genom att använda elektriska ställdonslösningar för din traktordesign, förbättras hyttkomforten avsevärt. Endast en kabel – och inte ett fysiskt handtag – ansluter ställdonet via hytten till ECU. Det innebär att motorljudet vanligtvis hålls utanför. Samma sak gäller damm, kemikalier och drag.

Läs mer
Linjärt ställdon LA36
Linjära ställdonslösningar för traktorer play-icon

Linjära ställdonslösningar för traktorer

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on mobile agriculture

Denna broschyr beskriver olika lösningar och förbättringar som LINAK har levererat till lantbruket under mer än 25 år.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Lösningar för mobilt jordbruk

Elektriska ställdon från LINAK ingår i rena och driftsäkra lösningar till mobila jordbruksmaskiner och gör många operationer enklare att utföra.

Läs mer

Videos relaterade till traktorer

Läs mer om elektrisk ställdonsteknik som används i traktorer. Titta på våra videos och få inspiration.

LINAK® TECHLINE® elektriska linjära ställdonslösningar till jordbruksmaskiner play-icon

Elektriska linjära ställdonslösningar för jordbruksmaskiner i segmentet LINAK TECHLINE

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer play-icon

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta