Kontakta oss här
Lantbruk

Automatiska fodersystem

Genom att integrera intelligenta elektriska ställdon i det automatiska fodersystemets styrsystem kan lantbrukaren ange fodergiva och övervaka boskapen under utfodringen.

Automatiska fodersystem

Ställdonslösningar förbättrar funktionerna för automatiska fodersystem

Utfodringen kan vara ganska hektisk för lantbrukare. Framförallt på stora gårdar där mängd, typ eller blandning kan variera. Vissa djur behöver specialfoder på grund av sjukdom eller dräktighet, medan andra måste utfodras samtidigt. Med kundanpassade elektriska ställdonslösningar i det automatiska fodersystemets styrsystem kan du erbjuda lantbrukarna:

  • Exakt automation av fodergivorna
  • Enklare utfodring som frigör tid för att övervaka boskapen
  • En ren och underhållsfri lösning som är kompatibel med de flesta styrsystemen

Det tar tid att ta sig genom stallet vid utfodringen. Detta gäller i hög grad på stora gårdar där boskapens ålder och förhållanden kan variera ganska mycket och medför olika foderblandningar. Elektriska ställdonslösningar reglerar ventilerna i utfodringsenheten och foderventilerna. Foderventilerna är ofta placerade utom räckhåll för lantbrukaren vilket innebär att elektriska lösningar är både säkrare och bekvämare.

Optimera fodergivor och reducera spill
Moderna automatiska fodersystem ger lantbrukaren möjlighet att blanda fodergivorna för respektive djur och med ställdonslösningar från LINAK ges givorna på utsatt tid. LINAK ställdon kan enkelt integreras med de flesta fodersystem och ger återkoppling, så att man reducerar fodermängden t ex vid strömavbrott eller vid nödstopp.

Frigör tid för lantbrukaren att övervaka boskapen
Intelligenta ställdonslösningar innebär att automatiska fodringssystem kan koordinera fodergivorna. På så sätt får lantbrukaren mer tid att övervaka djuren under utfodringen och hålla enskilda djur under uppsikt, t.ex. vid sjukdom.

Driftsäker, ren och underhållsfri lösning
Elektriska ställdon har inga pumpar, slangar eller kompressorer. Det finns alltså inga svaga punkter eller oljeläckage som kan förorena fodret. Lösningarna från LINAK är både enkla att anpassa och att installera och kräver i stort sett inget underhåll. Ställdonen är noggrant testade för att klara krävande, dammiga och fuktiga förhållanden, och de tål att bli tvättade.

Läs mer
Linjärt ställdon LA25
Ställdonslösningar från LINAK® – automatiserade fodersystem för optimal produktion inom lantbruket play-icon

Ställdonslösningar från LINAK – automatiserade fodersystem för optimal produktion inom lantbruket

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on ventilation and farming solutions

Elektriska ställdon från LINAK är det självklara valet för krävande miljöer med fukt, damm och temperaturväxlingar – vi vet hur viktigt det är för lantbrukaren att ventilationen fungerar.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Lösningar för lantbruket

Elektriska ställdon används till klimatstyrning och intelligent ventilation, samt optimering av utfodringsautomatik i stallbyggnader över hela världen.

Läs mer

Videos relaterade till automatiska fodersystem

Läs mer om elektrisk ställdonsteknik som används i automatiska fodersystem. Titta på våra videos och få inspiration.

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta