Kontakta oss här
Teknik & trend

Ställdonstester

Ett ställdon är ofta bara en av många komponenter i en applikation och därför förstår vi vikten av ett välfungerande ställdon. För att säkerställa detta genomgår varje komponent i vårt ställdon omfattande tester på vårt testcenter där inget lämnas åt slumpen.

Tester – TECHLINE Tech & trends

Det är viktigt att alla våra produkter har testats genomgående och extremt i en rad tester som omfattar vridning, vibration och stöt, kemiska bad, saltångor, vattenspray och mycket höga och låga temperaturer i dagar, veckor, månader och år.

Se mer om de specifika testerna i filmerna här nedan.

 

Inträngningsskyddstest av elektriska ställdon för industrianvändning
Industriställdon måste motstå och fungera tillförlitligt i miljöer där de utsätts för vatten, damm och i vissa fall högtrycksrengöring vid höga temperaturer. Vi testar ställdonen för både vätske- och damminträngning.

Stöttestning av elektriska ställdon för industrianvändning
Ställdonen måste fungera i dynamiska och krävande miljöer. På vårt testcenter utsätts ställdonen för både vibrationer, stötar/slag och falltester.

 
 

Salt- och kemikalietester av elektriska ställdon för industrianvändning
Ställdonen utsätts för påfrestande effekter från t.ex. saltångor, kemiska ämnen, dieselolja, hydraulvätska med mera. Alla dessa ämnen påverkar både plast- och metalldelen i ställdonen och därför utsätts ställdonen för mycket hårda miljötester.

Mekaniska hållbarhetstester av elektriska ställdon för industrianvändning
Det är viktigt att ställdonen kan fungera optimalt under hela sin livslängd. Alla ställdon, oavsett storlek och modell, genomgår hållbarhetstester.

 

Prestandatester – vibrationer och stötar
Detta är ett viktigt test eftersom det säkerställer att ställdonet kan fungera effektivt även vid konstanta vibrationer i off-highway utrustning och i andra typer av maskiner.

På LINAK testar vi alltid mer än vad kraven anger för att kunna säkerställa hög produktkvalitet och tillförlitlighet.

Prestandatester – mekanisk hållbarhet
Att testa ett ställdons mekaniska hållbarhet säkerställer att du kan lita på att ditt ställdon fungerar som det ska under hela livslängden. Alla ställdon, oavsett storlek och modell, genomgår hållbarhetstester. Vårt mål är att alltid uppnå så många cykler som möjligt.

 
 

Klimattester – inträngningsskydd (IP)
Det är av yttersta vikt att LINAK industriställdon kan motstå och fungera optimalt i de miljöer där de används och utsätts för vatten, damm och i vissa fall högtryckstvättning vid höga temperaturer. Det är därför som vi testar IP-nivåer.

Klimattester – salt och kemikalier
För att säkerställa bästa livslängd för industriställdon som används i frätande miljöer utsätter vi ställdonen för krävande tester med salt och kemikalier i fuktiga miljöer – en kombination som verkligen sätter ställdonet på prov.

 
 

LINAK ställdon kyla och värmetestning

Klimattester – temperatur och fuktighet
Genom att testa i miljöer med växlande temperaturer och fuktighet garanteras att ställdonet har tillförlitlig prestanda under mycket krävande klimatförhållanden. Dessutom används speciella testmönster som dopptest för att täcka in alla krävande applikationer i testplanen.

LINAK ställdonstester

Elektromagnetisk kompatibilitet – EMC
LINAK  industriställdon testas för elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med flera olika branschstandarder. Detta görs för att säkerställa ställdonets immunitet mot elektromagnetiska störningar och för att styrka att den avgivna strålningen från ställdonet inte påverkar industrimaskinen.

 
Test av inträngningsskydd för elektriska ställdon för industrianvändning play-icon

Test av inträngningsskydd för elektriska ställdon för industrianvändning

Salt och kemikalietester av elektriska ställdon för industrianvändning play-icon

Salt och kemikalietester av elektriska ställdon för industrianvändning

Stöttestning av elektriska ställdon för industrianvändning play-icon

Stöttestning av elektriska ställdon för industrianvändning

Mekanisk hållbarhetstest av elektriska ställdon för industrianvändning play-icon

Mekanisk hållbarhetstest av elektriska ställdon för industrianvändning

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta