Kontakta oss här
Energi

Lösningar till vindenergisektorn

Intelligenta ställdon från LINAK hjälper till att öppna portar, inspektionsluckor, och smörjsystem på vindkraftverk och säkerställer säkerheten när det gäller bromsar, lås och ventilation.

Vindenergi

Ställdonslösningar ökar säkerheten vid drift av vindkraftverk

Efterfrågan på vindenergi bara ökar, och vindkraftsparkerna utvecklas till gigantiska vindenergianläggningar. Detta ställer mycket höga krav på säkerheten för servicepersonalen och materialens hållbarhet. Detta gäller speciellt för vindkraftverk till havs där materialen måste klara salt, vatten och avsevärda belastningar – och fortfarande tillhandahålla en säker arbetsmiljö för personalen. Med anpassade intelligenta ställdonslösningar får du:

  • Robusta och hållbara ställdon som är certifierade att klara krävande förhållanden
  • En ren och underhållsfri lösning, som både väger mindre och tar mindre plats
  • Inbyggd intelligens – lösningen kan integreras fullt ut med andra styrsystem

Säkerhet är den viktigaste parametern för producenter av vindkraftverk. Men med stora vindkraftsanläggningar följer stora investeringar. Så räntabilitet (ROI) och minimal stilleståndstid spelar en viktig roll för kunder och finansinstitut. Intelligenta ställdon kan säkra alla delarna i moderna vindenergianläggningar. De hjälper till att öppna portar, inspektionsluckor och smörjsystem och säkrar lås, bromsar och ventilationssystem.

Välj en ställdonslösningar som är testad under krävande förhållanden
LINAK ställdon för vindkraftverk har testats noggrant för att klara de mest extrema förhållanden. Salt, vatten, höga och låga temperaturer och tung belastning tas i beaktande när man väljer material och konstruktion.

Underhållsfri lösning, som är enkelt att installera
Lösningar med elektriska ställdon har inga slangar, pumpar eller kompressorer och därmed inga oljeläckage. Det gör dem rena och enkla att installera. När installationen är utförd tar ställdon från LINAK mindre plats jämfört med andra lösningar och behöver bara minimalt med underhåll under hela livslängden.

Funktionsövervakning och hjälp till servicepersonalen
LINAK ställdonslösningar kan kundanpassas och designas för att kommunicera med andra styrsystem. Det innebär att de ger återkoppling och larmar till relevant personal som servar vindkraftverken. Fjärrstyrning bidrar också till ökad säkerhet.

Läs mer
Linjärt ställdon LA36
Okrossbar play-icon

Okrossbar

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Filer

Focus on wind turbines

En värld av rörelse och möjligheter för vindkraftverk – LINAK levererar högkvalitativa ställdonslösningar till vindkraftverk, vi har under mer än 15 år haft ett nära utvecklingssamarbete med vindkraftsindustrin.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Lösningar till energisektorn

LINAK ställdon förbättrar energieffektiviteten vid öppning av luckor och dörrar på vindkraftverk, eller automatisering av pelletspannor, samt vid inställning av solfångare i förhållande till solen.

Läs mer

Videos relaterat till vindenergi

Läs mer om elektrisk ställdonsteknik som används inom vindenergi. Titta på våra videos och få inspiration.

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta