Kontakta oss här
Mobilt jordbruk

Lösningar för såmaskiner

LINAK ställdon reglerar intelligenta rörelser av tanklock, markörer och doseringsenheter i moderna såmaskiner.

Såmaskiner

Optimering av såmaskiner med intelligenta ställdon

I modernt lantbruk ligger fokus på att optimera avkastningen och minska spillet och energiförbrukningen. Jordkvalitetsindikatorer hjälper bönderna att såväl optimera gödningen som sådden. Kombinerat med GPS-spårning kan bönderna optimera mängden utsäde som sprids på olika delar av fältet. Genom att använda en såmaskin med intelligenta ställdon från LINAK kan bönderna dra nytta av flera viktiga fördelar:

  • Intelligenta ställdon som är enkla att integrera
  • Enkel installation och nästan inget underhåll
  • Hållbara, välbeprövade och testade lösningar

Precisionsjordbruk handlar om kostnadseffektivitet. I takt med att jordbrukarna kartlägger fälten med detaljerad information om jordmån och mineralnivåer måste jordbruksmaskinerna kunna bearbeta informationen och automatiskt anpassa såddspridningen efter fältens olika delar. LINAK ställdon bidrar till att ge exakta rörelser för markörer och doseringsenheter i moderna såmaskiner.

Intelligenta ställdon som är enkla att integrera
Exakt positionsfeedback från elektriska ställdon hjälper bönderna att automatisera sådden och minimerar risken att slösa med utsädet. LINAK ställdon integreras enkelt i flera databus-styrsystem, och deras feedback låter systemet justera markörer och doseringsenheter exakt efter att jordkvaliteten ändras.

En grön och underhållsfri lösning
Elektriska ställdon har inga slangar, pumpar eller kompressorer. Det gör installationen både snabbare och mycket enklare. När endast strömförsörjningskablar och datakabel ska anslutas till en motorstyrenhet (ECU) finns det inget behov av underhåll. Vidare minimeras den totala strömförbrukningen eftersom det inte finns några kompressorer och pumpar i applikationen.

En robust och hållbar lösning
LINAK ställdon är utvecklade på bakgrund av mer än 35 års erfarenhet. Alla produkter har testats noggrant för att säkerställa att de klarar de hårda förhållandena på fältet. Vatten, damm, dunsar, stötar och långvariga vibrationer är element som ingår i det testprogram som LINAK använder, och eftersom alla standarder och certifieringar uppfylls kan kunden vara säker på att man får ställdon som har lång livslängd.
 


Läs mer
Linjärt ställdon LA14
Linjära ställdonslösningar till såmaskiner play-icon

Linjära ställdonslösningar till såmaskiner

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on mobile agriculture

Denna broschyr beskriver olika lösningar och förbättringar som LINAK har levererat till lantbruket under mer än 25 år.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Lösningar för mobilt jordbruk

Elektriska ställdon från LINAK ingår i rena och driftsäkra lösningar till mobila jordbruksmaskiner och gör många operationer enklare att utföra.

Läs mer

Videos relaterade till såmaskiner

Läs mer om elektrisk ställdonsteknik som används i såmaskiner. Titta på våra videos och få inspiration.

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer play-icon

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta