Kontakta oss här
Energi

Lösningar för solfångare

Intelligenta ställdon från LINAK gör att solpanelerna kan följa solens rörelse och ge feedback som säkerställer tydlig mätning.

Solfångare

Ställdonslösningar förbättrar solfångarens effektivitet

I takt med att traditionella fossila energikällor fasas ut, ökar efterfrågan på optimal avkastning från förnyelsebara energikällor. I solkraftanläggningar med solkoncentrator är det viktigt att få exakt och optimal positionering för att säkerställa att solpanelerna riktas in exakt efter solen.

Med kundanpassade intelligenta ställdonslösningar – singel- eller dubbelaxlade – får man:

  • Robusta och hållbara ställdon som är certifierade att klara krävande förhållanden
  • En ren lättviktslösning som kräver minimalt underhåll 
  • Intelligens – förmåga att fullt ut integreras med andra styrsystem

Driftsäkerhet och tillförlitlighet är viktiga faktorer vid tillverkning av solkraftanläggningar. Stora solkraftanläggningar innebär stora investeringar. Avkastningen på investeringen (ROI), ökad effekt och minsta möjliga stillestånd spelar en viktig roll för både kunder och finansinstitut. I moderna solkraftanläggningar får man allt detta med intelligenta ställdon. Ställdonen stödjer flera olika system – ljuskänslighet (PV), koncentrerad ljuskänslighet (CPV) samt koncentrerad solenergi (CSP).

Välj ställdonslösningar som klarar krävande förhållanden
LINAK ställdon till solfångare genomgår noggranna tester för att klara mycket krävande miljöer. När man väljer material och utformning av ställdon tar man hänsyn till att de ska klara kraftigt regn, hög vindhastighet, höga eller låga temperaturer och hög belastning.

Underhållsfria lösningar, som är enkla att installera
Lösningar med elektriska ställdon har inga slangar, pumpar eller kompressorer och därmed inga oljeläckage. Därför är de rena och enkla att installera. När installationen är utförd tar ställdon från LINAK mindre plats jämfört med andra lösningar och behöver bara minimalt med underhåll under hela livslängden.

Funktionsövervakning och hjälp till servicepersonalen
LINAK ställdonslösningar kundanpassas och konstrueras för att kommunicera med andra styrsystem. Detta innebär information och larm till relevant personal som ska serva solkraftanläggningen. Dessutom hjälper detaljerad positionsdata personalen att finjustera anläggningen och optimera produktionen ytterligare.

Läs mer
Linjärt ställdon LA37

Filer

Focus on solar tracking

Produktkatalog som ger en översikt över LINAK solenergiprodukter – designade för att klara alla utmaningar.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Lösningar till energisektorn

LINAK ställdon förbättrar energieffektiviteten vid öppning av luckor och dörrar på vindkraftverk, eller automatisering av pelletspannor, samt vid inställning av solfångare i förhållande till solen.

Läs mer

Videos relaterade till solfångare

Läs mer om elektrisk ställdonsteknik som används i solfångare. Titta på våra videos och få inspiration.

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta