Kontakta oss här
Ventiler

Avloppsvattenrening

LINAK ställdonslösningar hjälper till att optimera flödet, ge feedback, och maximera öppettiden på automatiska ventiler till avloppsvattenhanteringen.

Avloppsvatten

Effektiv automatisering av ventiler till avloppsvattenrening

Färskvatten är vår viktigaste resurs, och eftersom världens färskvattenreserver minskar blir effektiv avloppsvattenrening ännu viktigare. Ambitiösa initiativ följer den tekniska utvecklingen när hantering, behandling och återvinning av avloppsvatten blir ett hett ämne i den offentliga debatten. Elektriska linjära ställdonssystem till ventilautomatisering har följande egenskaper:

  • Enkla att installera utan slangar, kompressorer eller pumpar
  • Robusta och underhållsfria system med låg energiförbrukning
  • Styrlösningar med avancerade övervaknings- och feedbackalternativ

För att hantera vatten på ett ansvarsfullt sätt krävs kreativa och ofta innovativa lösningar, där fokus läggs såväl på avloppsvatten som överskottsvatten till följd av klimatförändringarna. Behandling av avloppsvatten har blivit allt mer avancerat och mekanis, och biologisk filtrering har blivit standard. Samtidigt hotar ökningen av de regionala ösregnen att störa den kritiska filtreringsprocessen i avloppsanläggningar.

Övervaka och få feedback från ställdonen
Överskottsvattenbassänger är en del av lösningen att hantera tillfälligt vattentryck. Med intelligenta ställdonssystem får man inte bara information från kretsen, man får dessutom möjligheten att öppna och stänga ventilerna från kontoret - och leda vattnet vidare till bassängerna och skapa ett steglöst flöde. 

Driftsäkert system som inte kräver något underhåll
För att kunna arbeta med vatten måste naturligtvis all utrustning anpassas för förhållanden utomhus med fukt, ånga eller till och med väta. Elektriska linjära ställdon är stängda enheter utan slangar, rör eller pumpar. Frånvaron av vätskor eller gaser möjliggör en prestanda som sträcker sig från hård frost till kvävande hetta, helt utan underhåll.

Håll installationen enkel och gör en kostnadseffektiv lösning
Elektriska linjära ställdonslösningar är enkla att installera med mycket få komponenter. Du får ett ”allt-i-ett-paket” och ett tillförlitligt system som är säkert för dina anställda att arbeta med. Allt detta gör det till en kostnadseffektiv lösning som är kompatibel med andra system, och låter dig fokusera på miljön.

Läs mer
Linjärt ställdon LA36
Enkel montering av ventilautomationslösningar – Gör-det-själv play-icon

Enkel montering av ventilautomationslösningar – Gör-det-själv

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Anaerob nedbrytning play-icon

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Anaerob nedbrytning

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Fosforhaltig återvinning play-icon

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Fosforhaltig återvinning

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Salsnes filters™ play-icon

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Salsnes filters™

Elektriska ventilrörelser för effektiv hantering av avloppsvatten play-icon

Elektriska ventilrörelser för effektiv hantering av avloppsvatten

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on wastewater treatment

Inom avloppsvattenrening är det viktigt med enkel styrning och övervakning för att kunna säkerställa optimal daglig drift i ett avloppsreningsverk. I broschyren kan du läsa mer om LINAK ställdonslösningar för avloppsvattenrening.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Lösning till reglering av ventiler

LINAK ställdon används till avancerad reglering av ventiler i exempelvis vattenreningsverk, produktion av pappersmassa, eller avfallshantering.

Läs mer

Videos relaterade till avloppsvattenrening

Läs mer om elektrisk ställdonstekniken som används i avloppshantering. Titta på våra videos och få inspiration.

LINAK WCU Montering av kablar play-icon

LINAK WCU: Montering av kablar

LINAK WCU Basic Justering play-icon

LINAK WCU: Justering

LINAK WCU Felsökning play-icon

LINAK WCU: Felsökning

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta