Kontakta oss här
Ventiler

Lösning till reglering av ventiler

LINAK ställdon används till avancerad reglering av ventiler i exempelvis vattenreningsverk, produktion av pappersmassa, eller avfallshantering.

Flödesstyrning med ställdonslösningar för ventiler

Under många år har produktions- och processverksamheter haft fokus på hållbar och ventilstyrd processoptimering. Oavsett om kärnverksamheten är avloppsvatten, pappersmassa eller matberedning, så strävar ledningen efter en effektiv övergång till en mer CO₂-neutral drift. Användning av LINAK ställdon i ventilsystem ger exakt flödesstyrning och flera andra värdefulla fördelar.

  • Grundligt testade och underhållsfria ställdon
  • Lågenergilösningar som är enkla att installera
  • Enkel styrning genom återkoppling från ställdonen

Att öka effektiviteten när man övergår till en hållbarare drift kräver nya och innovativa lösningar. I processer med hög belastning på ventilerna är driftsäkerhet och hög grad av automation helt central. LINAK ställdonslösningar är idealiska till enkel automatisering av både slussar i vattenreningsverk och butterflyventiler i avloppsreningssystem.

Robusta, pålitliga och testade ställdon
Alla produkter från LINAK genomgår noggranna tester innan de tas i drift. Ställdon måste klara stötar, slag och konstanta vibrationer. De måste också vara beständiga mot vatten, värme, frost och ibland även damm. Alla produkter måste uppfylla de gällande standarderna för att garantera kunderna felfri prestanda, stabil drift och lång livslängd under alla miljöförhållanden.

Spara energi med lösningar som är enkla att installera
Till skillnad mot pneumatiska ställdonssystem har deras elektriska motsvarighet inga slangar, pumpar eller kompressorer. Det gör elektriska ställdon mycket enklare att installera och mindre beroende av underhåll. Ställdon från LINAK har kompakt design utan de traditionella svaga punkterna, vilket gör dem mycket enkla att installera. Slutligen är energiförbrukningen i standby nästan noll, vilket gör dessa lösningar till de mest miljövänliga.

Integrera intelligens i ditt system
Moderna ventillösningar ska kunna integreras direkt i vanliga processanläggningar. Med moderna elektriska ställdon får du möjlighet att övervaka och styra ventilernas inställning från kontrollpanelen eller från datorskärmen. LINAK IC™ teknik (Integrated Controller) ger exakt positionsfeedback samt jämn justering för att erhålla en perfekt flödesstyrning under alla förhållanden.

Enkel montering av ventilautomationslösningar – Gör-det-själv play-icon

Enkel montering av ventilautomationslösningar – Gör-det-själv

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Anaerob nedbrytning play-icon

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Anaerob nedbrytning

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Fosforhaltig återvinning play-icon

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Fosforhaltig återvinning

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Salsnes filters™ play-icon

Elektriska ställdon inom avloppsvattenrening – Salsnes filters™

Elektriska ventilrörelser för effektiv hantering av avloppsvatten play-icon

Elektriska ventilrörelser för effektiv hantering av avloppsvatten

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on wastewater treatment

Inom avloppsvattenrening är det viktigt med enkel styrning och övervakning för att kunna säkerställa optimal daglig drift i ett avloppsreningsverk. I broschyren kan du läsa mer om LINAK ställdonslösningar för avloppsvattenrening.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta