Kontakta oss här
Mobilt jordbruk

Lösningar till spridare

LINAK erbjuder intelligenta ställdonslösningar som ger avancerad styrning och precision av gödningsspridare inom det moderna jordbruket.

Spridare

Intelligent ställdonsteknik till smarta spridare

Ökat fokus på både ekonomi och miljö kräver att maskinerna i det moderna jordbruket blir smartare. Vid gödning av grödor krävs numera att spridarna optimerar avkastningen utan att förorena miljön, och utan att slösa med dyra produkter på områden med mer fertila jordar. De elektriska ställdonen från LINAK ger dig möjlighet att skapa intelligenta lösningar som ger flera fördelar:

  • Intelligens och precision inom jordbruket
  • Kostnadseffektiva och underhållsfria lösningar
  • Driftsäkra, välbeprövade och testade ställdon

Allt strängare miljöskyddsbestämmelser innebär att lantbrukarna måste optimera gödningen av sina grödor. Information om jordkvaliteten informerar jordbrukaren om vilka områden som behöver vilka mineraler, och de intelligenta spridarna säkerställer att dessa områden bearbetas optimalt. Genom justering av spridarskivorna reglerar LINAK intelligenta ställdon doseringen av gödningsmedlet.

Precisionsjordbruk med intelligenta ställdon
LINAK elektriska ställdon kan integreras med nästan alla styrsystem. Genom positionsinformationen gör ställdonen att systemet kan anpassa spridningen i farten, baserat på GPS-spårning och information om jordmånskvalitet. På så sätt skonas miljön och lantbrukaren sparar pengar.

Sänk kostnaderna, spara energi och minimera underhållet
Till skillnad från andra ställdonslösningar använder elektriska ställdon inte slangar, pumpar eller kompressorer. Detta ger en markant lägre energiförbrukning. Det innebär även att underhåll blir överflödigt eftersom de vanliga svaga punkterna har tagits bort från konstruktionen.

En hållbar och noggrant testad lösning
Alla ställdon från LINAK genomgår noggranna tester innan lansering. Arbetsförhållandena ute på fälten är ofta mycket krävande och utrustningen måste klara vatten, lera och damm, samt kemisk påverkan. Hög standard och internationellt erkända certifieringar garanterar att lösningarna från LINAK har lång livslängd.


Läs mer
Linjärt ställdon LA14
Elektriska linjära ställdonslösningar – exakt spridardosering av gödningsmedel för optimal avkastning inom jordbruket play-icon

Elektriska linjära ställdonslösningar – exakt spridardosering av gödningsmedel för optimal avkastning inom jordbruket

Okrossbar play-icon

Okrossbar

LINAK® TECHLINE® elektriska linjära ställdonslösningar till jordbruksmaskiner play-icon

Elektriska linjära ställdonslösningar för jordbruksmaskiner i segmentet LINAK TECHLINE

Filer

Focus on mobile agriculture

Denna broschyr beskriver olika lösningar och förbättringar som LINAK har levererat till lantbruket under mer än 25 år.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Lösningar för mobilt jordbruk

Elektriska ställdon från LINAK ingår i rena och driftsäkra lösningar till mobila jordbruksmaskiner och gör många operationer enklare att utföra.

Läs mer

Videos relaterade till spridare

Läs mer om elektrisk ställdonsteknik som används i spridare. Titta på våra videos och få inspiration.

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer play-icon

Så här får man Plug & Play™ rörelse till industriella applikationer

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta