Kontakta oss här
Mobilt jordbruk

Lösningar till besprutningsmaskiner

LINAK elektriska ställdon hjälper till att höja upp och lyfta stegar och huvar, samt ställa in munstycken och armar på moderna besprutningsmaskiner inom jordbruket.

Sprutor

Ställdon bidrar till bättre precision hos sprutmaskiner

Det krävs intelligent utrustning för att få optimal avkastning från spannmålsfält i det moderna jordbruket. Dessutom kräver miljöskyddsbestämmelser att besprutningen ska kunna göda jorden baserat på kartlagd jordmånskvalitet. Denna typ av ”precisionsjordbruk” omfattar också besprutare med ogräsbekämpningsmedel och bekämpningsmedel i druv- eller fruktodlingar. Med LINAK elektriska ställdon blir utrustningen ännu mer intelligent och bidrar med fördelar som t.ex.:

  • Förbättrad precisionsjordbruk med intelligenta lösningar
  • Underhållsfria ställdon som är enkla att installera
  • Noggrant testade ställdon med lång livslängd

Inom det moderna jordbruket går omsorgen om miljön och fokus på kostnadseffektivitet hand i hand. Genom att kunna kartlägga jordmån och anpassa mängden gödningsmedel och ogräsbekämpningsmedel efter fältet kan jordbrukaren markant sänka sina kostnader, samtidigt som man uppfyller de miljöskyddsbestämmelser som regleras av myndigheterna. Elektriska ställdon hjälper moderna besprutare att skapa intelligenta rörelser för munstycken och utfällbara armar.

Integrera ställdonen med styrsystemet
LINAK ställdon ger exakt positionsinformation. Det intelligenta gränssnittet kan integreras med nästan alla typer av styrsystem. Genom att kombinera positionsdata med GPS-tracking och jordmånskvalitet, kan systemet justera sprutningen exakt efter specifika arealer. Detta är själva kärnan inom precisionsjordbruk.

Underhållsfria lösningar som är enkla att installera
Elektriska ställdonslösningar har inga slangar och behöver inga kompressorer eller pumpar. Det eliminerar de svaga punkterna och gör underhåll överflödigt. Dessutom innebär det att lösningarna är betydligt enklare att installera eller byta ut vid eventuella skador. Med andra ord reduceras stilleståndet till det minsta möjliga.

Noggrant testade och driftsäkra produkter
Förhållandena ute på spannmålsfälten är ofta mycket krävande. Lera, vatten och sprutinnehåll orsakar hög belastning på utrustningen, och materialen kan lätt bli angripna av rost. Hos LINAK genomför vi noggranna testar av alla ställdon för att säkerställa hållbarheten, så att produkterna klarar alla typer av påfrestningar och fungerar felfritt under hela livslängden.
 

Läs mer
Linjärt ställdon LA36
LINAK® TECHLINE® elektriska linjära ställdonslösningar till jordbruksmaskiner play-icon

Elektriska linjära ställdonslösningar för jordbruksmaskiner i segmentet LINAK TECHLINE

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on mobile agriculture

Denna broschyr beskriver olika lösningar och förbättringar som LINAK har levererat till lantbruket under mer än 25 år.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Lösningar för mobilt jordbruk

Elektriska ställdon från LINAK ingår i rena och driftsäkra lösningar till mobila jordbruksmaskiner och gör många operationer enklare att utföra.

Läs mer

Videos relaterade till spridare

Läs mer om elektrisk ställdonsteknik som används i besprutningsmaskiner. Titta på våra videos och få inspiration.

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

LINAK® TECHLINE® elektriska linjära ställdonslösningar till jordbruksmaskiner play-icon

Elektriska linjära ställdonslösningar för jordbruksmaskiner i segmentet LINAK TECHLINE

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta