Kontakta oss här
Industriell automation

System för lödugnar

Ställdonssystem från LINAK öppnar huvar och luckor för att lufta ut varm luft från lödugnar, och bidrar därmed till ökad personalsäkerhet.

Lödugnar

Ökad säkerhet med intelligenta ställdon

Säkerhetslösningar spelar en allt viktigare roll för konsumenter över hela världen. Medarbetarna ska skyddas från arbetsskador utan att man kompromissar med produkternas kvalitet. Samtidigt ska kostnaderna hållas nere och effektiviteten uppe. Genom att använda elektriska linjära ställdon klarar man båda delar.

  • Intelligenta ställdon kan övervaka och styra rörliga delar
  • En ren lösning utan risk för oljeläckage
  • Kostnadseffektiv och enkel installation utan behov av underhåll

Temperaturen i en modern lödugn kan enkelt överskrida 200 grader Celsius på bara några minuters användning. Detta innebär en risk för överhettning av materialet inne i enheten samt en uppenbar hälsorisk för medarbetaren som arbetar med ugnen. Elektriska linjära ställdon används för att säkert kunna öppna och stänga ugnshuvar och ventilationsluckor samtidigt som operatören får viktig information.

Skapa säkerhet med intelligenta ställdon
Genom att använda ställdon som kan ge feedback får du full kontroll – även vid strömavbrott, då bromsar och självlåsande funktioner håller huven på plats. Det handlar huvudsakligen om operatörens säkerhet. Men dessutom förbättras kvaliteten och effektiviteten eftersom intelligenta ställdonslösningar bidrar till att anpassa ventilationen för att reglera temperaturen i ugnen. 

Få en enkel och ren installation
LINAK ställdonslösningar är enkla att installera och integrera i andra styrsystem. Dessutom har elektriska ställdon inga slangar, pumpar eller kompressorer. Du får ett rent system utan risk för oljeläckage.

Optimal kostnadseffektivitet och minimera underhållet
Elektriska ställdon kräver inget underhåll – inte ens under krävande förhållanden. De använder mindre energi och bidrar till att förbättra den totala effektiviteten. Dessutom bidrar parallellkörning av ställdon till att eliminera risken för störningar eller vridning av huven, vilket innebär att ugnen fortsätter att fungera.
Läs mer
Linjärt ställdon LA31
Ställdonslösningar från LINAK – perfekt rörelse för applikationer inom industriautomation play-icon

Ställdonslösningar från LINAK – perfekt rörelse för applikationer inom industriautomation

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on industrial automation

I den här broschyren presenterar vi olika alternativ för placering av ställdonssystem som kan hjälpa till att förbättra produktiviteten inom industriautomation.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Lösningar för industriautomation

LINAK ställdon är designade till intelligenta rörelser, exakt justering och noggrann läsning inom modern industriautomation.

Läs mer

Videos relaterade till lödugnar

Läs mer om elektrisk ställdonsteknik som används i lödugnar. Titta på våra videos och få inspiration.

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta