Kontakta oss här
Industriautomation

Lösningar för industriautomation

LINAK ställdon är designade till intelligenta rörelser, exakt justering och noggrann läsning inom modern industriautomation.

Ställdonslösningar för industriautomation

Ökad effektivitet är ett av de primära nyckelorden inom modern industriproduktion. Organisationer trycker på för att uppfinna nya sätt att optimera produktionen och minska energiförbrukningen. Samtidigt kräver lagar och fackföreningar förbättrad ergonomi för medarbetarna för att minska sjukfrånvaron på grund av arbetsrelaterade skador eller sjukdom. Med intelligenta elektriska ställdonslösningar kan du uppnå båda delarna genom att:

  • Ändra till underhållsfria elektriska ställdon med låg energiförbrukning
  • Välja intelligenta ställdon som har testats att klara svåra förhållanden
  • Installera enkla och anpassade lösningar som förbättrar ergonomin

Oavsett om ni producerar lödugnar, förpacknings-, svets- eller textilmaskiner, stångmatare eller transportbandssystem, kan elektriska ställdon förbättra er applikation. Till exempel hjälper LINAK® ställdonslösningar till att justera höjden, göra exakt lastning av material eller skapa snabba omställningar för variationer i storlek – allt för att förbättra ergonomin för de anställda samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Spara energi och dyrt underhåll
Till skillnad från andra ställdonssystem utnyttjar lösningar från LINAK inte några slangar, pumpar eller kompressorer. Det innebär att det inte är någon risk för oljeläckage, men även att allt underhåll blir överflödigt, stilleståndstider minimeras och ställdonens livslängd avsevärt ökar. Samtidigt är energiförbrukningen för LINAK ställdon nära noll i standby, vilket gör dem till den mest kostnadseffektiva lösningen.

Ha hållbara ställdonslösningar med intelligens
LINAK ställdon genomgår noggranna tester innan de lanseras för försäljning. De är designade att fungera i mycket hårda förhållanden och att klara rengöring utan att den invändiga elektroniken tar skada. Detta är viktigt, inte bara för att undvika tidskrävande stillestånd utan även för personalens säkerhet.

Gör installationen enklare och erbjud förbättrad ergonomi
Elektriska ställdon är lätta att installera eftersom det bara krävs en strömkabel och en datakabel för att ansluta ställdonen till industrimaskinen. LINAK lösningar kan skräddarsys för att passa i nästan alla industrimaskiner, och de kan enkelt integreras med nästan alla befintliga styrsystem. Detta innebär avsevärt bättre ergonomi.

Ställdonslösningar från LINAK – perfekt rörelse för applikationer inom industriautomation play-icon

Ställdonslösningar från LINAK – perfekt rörelse för applikationer inom industriautomation

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on industrial automation

I den här broschyren presenterar vi olika alternativ för placering av ställdonssystem som kan hjälpa till att förbättra produktiviteten inom industriautomation.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta