Kontakta oss här

CANopen® underlättar ökad automation i krävande applikationer

CANopen är ytterligare ett tillval för LINAK® ställdon för att ge bättre styrning i automation och i autonoma fordon. CANopen ställdon är enkla att integrera och konfigurera.

 

Vad är CANopen?

CANopen är ett avancerat kommunikationsprotokoll som bygger på CAN-protokollet (Controller Area Network). Det bygger på CiA 301-standard och är den huvudsakliga nätverksarkitekturen som används inom branscher som järnväg, jordbruk, tunga lastbilar och bussar, marin, off-highway och fabriksautomation.

Den konstruerades ursprungligen för rörelseorienterade maskinstyrsystem, till exempel hanteringssystem. Idag finns den inom olika användningsområden, som robotteknik (automatiserad robotteknik, transportband och andra industrimaskiner), bilindustri (jordbruk, järnväg, släpvagnar, tung industri, gruvdrift, marinindustri) och många fler.

 

LINAK ställdon med integrerad CANopen

CANopen ingår i LINAK programmet IC Integrated Controller™ och är en välkänd kommunikationsteknik som har funnits på marknaden i årtionden. Våra ställdon med CANopen är primärt designade med fokus på industriautomation.

Med den snabbt växande automatiseringstrenden ökar efterfrågan på CANopen som styralternativ, vilket gör CANopen ställdon mycket efterfrågade. Med tillvalet CANopen kan du integrera ett ställdon direkt i ett befintligt CANopen-nätverk utan omformarmoduler.

CANopen ikon
 

Vi erbjuder en serie ställdon med CANopen-gränssnitt. Detta ger tillverkarna extra flexibilitet. Noterbart är de kraftfulla ställdonen LA36 och LA37, som dessutom finns både som 24 V och 48 V, vilket ger ännu fler applikationsmöjligheter.

Dessutom passar CANopen bra för batteridrivna applikationer.

 

Större flexibilitet

CANopen är ytterligare ett alternativ för ställdon från LINAK och erbjuder stor flexibilitet – särskilt för programtekniker som måste styra och övervaka olika fordonskomponenter med en enda plattform.

 

Funktioner och fördelar

Förutom full positionsstyrning kan ställdon med CANopen ge feedback om kolvläge, strömförbrukning, hastighet och fullständig diagnostik. Det ger även systemidentifieringsdata och faktisk ström vid drift. Detta möjliggör snabbare felsökning.

Funktioner hos ställdon med integrerad CANopen

 

Funktion

Beskrivning


 

Mjukvaruadressering

Den individuella tilldelningen av CAN-nod-ID kan göras med hjälp av LINAK service tool.

 

Dynamisk hastighetsinställning

Variation i hastighet genom ställdonets rörelse och direktavläsning av positionen på CAN-bussnätverket

 

Mjukstart och mjukstopp

Tiderna för mjukstart och mjukstopp kan ställas in direkt med ett CAN-kommando. Här kan du ställa in ramptiden för jämnare gång för att minska den mekaniska påfrestningen på maskinen.

 

Ökad kompatibilitet

Ett brett utbud av fasta kommunikationshastigheter utöver Autobaud för ökad kompatibilitet med olika maskiner.

 

Enkel installation

Tillhörande elektroniska datablad .eds-fil garanterar smidig installation.

 

 
 
 

Det finns många fördelar med LINAK ställdon med integrerad CANopen

  • Kontrollera ställdonens position i realtid
  • Övervaka ställdonens statusfeedback, så som varvtal, drifttid, ström och andra förhållanden
  • Fullständig diagnostik och serviceöversikt inklusive både aktuella och historiska data
  • Färre komponenter och enkel kabeldragning, som är enkel att integrera med din maskin
  • Servicedata möjliggör snabbare felsökning och underhåll
 
 

Vill du veta mer?

Kontakt-ikon

Vårt team är redo att hjälpa dig om du vill veta mer om våra CANopen-ställdon eller något av de andra gränssnitten.

Kontakta oss idag

 
 
”Installationen av CANopen ställdon ger oss möjlighet att inhämta alla typer av data som rör effektförbrukning, position, hastighet och prestandastatus. Detta ger oss betydligt bättre styrmöjligheter och ger oss möjlighet till snabbare felsökning och på så sätt kan vi serva våra kunder snabbare.”
Kim Andersen, Electrical Design Manager på Versalift.
 
 

Stödlitteratur

Om du vill ha mer information om LINAK ställdon och tillvalet CANopen till ställdonen kan du läsa vårt CANopen datablad och i bruksanvisningen, eller kontakta ditt lokala LINAK kontor.

CANopen bruksanvisning för programvaruversion 1
Elektroniskt datablad för CANopen (.eds fil)

 
 

BusLink

BusLink

Ställdon med IC integrerad styrenhet från LINAK kan konfigureras via BusLink konfigurationsprogramvara.

Ladda ner en kostnadsfri version av den senaste BusLink programvaran för att konfigurera dina ställdon eller läsa av servicedata. Här beskrivs grundfunktionerna, dessutom har varje kommunikationsprotokoll flera andra specifika funktioner.

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta