Kontakta oss här
Sjukhusvård

Operationsbord

Ett ökat fokus på behandling och kirurgi på grund av den allt äldre befolkningen och ett allmänt intresse för välbefinnande driver behovet av operationsbord. Genom att använda systemlösningar från LINAK får man optimala rörelser, ökad säkerhet och uppkoppling till digitala tjänster – allt detta leder till effektivitet för sjukvårdspersonalen.

Operationsbord med LINAK elektriska linjära ställdonssystem

Systemlösningar för operationsbord

Operationsbord med många olika justeringsmöjligheter och funktioner kan minska det ökande trycket på vårdpersonalen (kirurger, narkosläkare). Vi anser att alla typer av operationsbord måste optimera patientkomforten och säkerheten, samtidigt som de säkerställer ergonomiska arbetsförhållanden för vårdpersonalen. Det är därför som LINAK® elektriska ställdonslösningar till operationsbord ger mycket mer än bara jämna och exakta rörelser. Föreställ dig mervärdet genom att addera:

  • Rörelseflexibilitet för ökad designfrihet
  • Förbättrad patientkomfort och säkerhet
  • OneConnect™ som ger hög drifttid med fjärrservice
 

Rörelseflexibilitet för ökad designfrihet

LINAK systemlösningar för sjukvården bygger på en modulbaserad plattform och har utformats för skalbar prestanda. Vi gör detta för att kunna hantera alla typer av operations- och behandlingssituationer. Vi vet att jämna och exakta rörelse- och positioneringsalternativ är obligatoriska i operationssituationer för att uppnå bästa resultat. Det är därför som vi alltid tillhandahåller applikationen med flexibla rörelsealternativ, rörelsemönster eller simultandrift, oavsett om det är ett enkelt eller avancerat system för operationsbord.

 

Optimerad patientkomfort och säkerhet

Möjligheterna att ha flera lägen på ett operationsbord gör det möjligt för vårdpersonalen att ställa in bordet och patienten i en optimal ergonomisk position under pågående operation. Den enkla justeringen av operationsbordet ger också komfort och säkerhet i alla situationer, t.ex. vid in- och utpassering.

 

OneConnect ger hög tillgänglighet med fjärrservice

LINAK är känt för driftsäkra produkter med lång och problemfri livslängd. För att uppnå detta kombinerar vi optimala systemlösningar med en tillförlitlig teknisk support – LINAK OneConnect™. Detta ger fjärråtkomst till servicedata för snabb och effektiv felsökning var som helst i världen.

Läs mer

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta