Teknik & trend

CANopen förbättrar automation och autonoma fordon

Automation är ett av de snabbast växande segmenten inom den moderna industrin och med detta följer ett behov av styralternativ med CANopen. LINAK ställdon stödjer både trenden och protokollet, oavsett om det gäller automatiserad tillverkning eller konstruktion av autonoma fordon så är ställdonen enkla att bygga in och konfigurera.

Autonoma fordon och helt automatiserade tillverkningslinjer är inte längre en futuristisk idé. Det är ett faktum och ett snabbt ökande antal branscher drar nytta av den ökade produktionshastigheten, förbättrade effektiviteten och förbättrade säkerheten som automationen innebär.

Det är dock så att effektiv automation kräver exakt styrning och för att stödja styrsystemen inom denna snabbt växande sektor erbjuder LINAK® styrning med CANopen i nästan alla elektriska ställdon för industrianvändning.

 

Fler styralternativ för LINAK ställdon

Detta protokoll bidrar till att öka antalet styralternativ för LINAK ställdon. Dessa finns redan i en mängd olika typer av mobil utrustning och erbjuder justering av terrängfordon, industrimaskiner, samt flera olika typer av autonoma fordon.

”CANopen innebär extra styralternativ av våra ställdon”, säger Sören Buck, Business Development Manager på LINAK. ”Det bygger på standarden CiA 301. Detta ger våra linjära ställdon större flexibilitet – framförallt för programtekniker som arbetar med styrning och övervakning av olika fordonskomponenter via en enda plattform.”

Utöver fullständig positionskontroll kan CANopen ställdon även ge feedback om lägesposition, servicedata och komplett diagnostik.

 

En produktserie med beprövade och äkta CANopen ställdon

Sören Buck och en grupp programspecialister på LINAK har grundligt testat hela produktserien av CANopen ställdon med flera olika befintliga applikationer.

”Vi har testat allt i verkliga situationer och omgivningar ute hos kunderna, vi har testat i terrängfordon, AGV:er och till och med automatiserade lantbruksmiljöer”, säger Sören Buck. ”Detta har hjälpt oss att finjustera och även eliminera några buggar. Men det som jag tror kommer att imponera mest är hur enkla våra CANopen ställdon är att integrera och konfigurera. Det är faktiskt lika enkelt som ”plug and play”.

 
Installationen av CANopen ställdon ger oss möjlighet att inhämta alla typer av data som rör effektförbrukning, position, hastighet och prestandastatus. Detta ger oss betydligt bättre styrmöjligheter och ger oss möjlighet till snabbare felsökning och på så sätt kan vi serva våra kunder snabbare.
Kim Andersen, Electrical Design Manager på Versalift.
 

LINAK CANopen omfattar ställdonen: LA14, LA25, LA33, LA36 och LA37. De kraftfulla ställdonen LA36 och LA37 finns dessutom både som 24 V och 48 V, vilket ger ännu fler applikationsmöjligheter.

Om du vill ha mer information om LINAK ställdon och tillvalet CANopen till dessa ställdon kan du läsa vårt CANopen datablad och i bruksanvisningen, eller kontakta ditt lokala LINAK kontor.

Intelligent rörelse med linjära ställdon | Actuator Academy™ play-icon

Actuator Academy™ | Intelligent rörelse med linjära ställdon

Feedbacksignaler från linjära ställdon | Actuator Academy™ play-icon

Actuator Academy™ | Feedbacksignaler från linjära ställdon

Konfigureringsprogramvara för linjära ställdon | Actuator Academy™ play-icon

Actuator Academy™ | Konfigureringsprogramvara för linjära ställdon

Filer

CANopen bruksanvisning

I bruksanvisningen beskrivs LINAK TECHLINE® CANopen komponenternas kapacitet och vad som krävs för att styra dessa. Här behandlas aktuella tekniker, specifikationer för miljödata och funktionsbeskrivning.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.