Kontakta oss här
Nyheter den 12 juni 2023

LINAK har fokus på hållbarhet

LINAK åtar sig att följa Parisavtalet och fokuserar på initiativ för att minska vårt klimatavtryck, skapa starka globala LINAK partnerskap och ge kunderna förtroende för att deras kvalitetsprodukter bygger på både miljömässiga och socialt ansvarsfulla principer.

Bildkollage knutet till varje LINAK ESG-kategori

Våra värderingar driver oss

Vårt mål är att förbättra liv slutar inte med våra produkter, det ligger bakom allt vi gör. Våra rötter i den danska kulturen, vårt familjearv och våra värderingar hjälper oss att driva oss framåt. Att inte alltid ta den enklaste vägen, utan den rätta vägen - för våra kunder, våra medarbetare och vår planet. Även om hållbart tänkande alltid har varit en del av vår beslutsprocess, har vi tagit viktiga steg för att säkerställa att vår största fotavtryck på denna planet är att förbättra liv genom våra produkter.

 

Från ord till handling

Efter en grundlig väsentlighetsbedömning har vi beslutat att fokusera på sex nyckelområden för att främja våra hållbarhetsinitiativ inom kategorierna miljö, socialt engagemang och ledning (ESG), som också stöder och bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Genom att införliva dessa initiativ i allt vi gör, från produktutveckling och drift till leveranskedja och samarbete med våra kunder, kommer vi att uppnå en ännu större positiv påverkan på miljön och de människor som våra produkter hjälper runt om i världen varje dag.

Logotyp för hållbarhetsmålLINAK stödjer målen för hållbar utveckling

 
LINAK fokusinitiativ

Logotyper för hållbarhet/miljö

Miljö

  • CO2 utsläpp
  • Produktdesign och cirkularitet
  • Resursanvändning och cirkularitet

Logotyper för hållbarhet/socialt engagemang

Socialt

  • Medarbetarengagemang

Logotyper för hållbarhet/ledning

Ledning

  • Hållbar leveranskedja
  • Kundens ESG-förväntningar
 
 

Engagerade i Parisavtalet

LINAK är engagerad i Parisavtalet och håller på att sätta både veteskapsbaserade mål och kortsiktiga mål som kommer att bidra till att implementeringen av vår strategi och omvandla åtaganden till inverkan. För att begränsa den globala uppvärmningen detta århundrade till 1,5 ̊C pressar Parisavtalet företag att lägga vikt på CO2 neutral verksamhet, minska leverantörernas utsläpp och hjälpa kunderna att sätta ett mindre C02 avtryck.

Läs mer om våra initiativ och hur vi gör skillnad.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta