Kontakta oss här
Case story

Precisionsjordbruk med LINAK

I samarbete med Münchens tekniska universitet/Weihenstephan, har Fritzmeier Umwelttechnik utvecklat ett system som både beaktar specifik skördpotential och som analyserar planttillväxten.

Precisionsjordbruk case story

Jordmånsdata samlas in via en GPS-mottagare. Status för växtens tillväxt avgörs med hjälp av en optisk sensor.

Genom att använda ISARIA-systemet får lantbrukaren optimal avkastning. Samtidigt sparar lantbrukaren in på kostnaderna eftersom man bara sprider ut den mängd gödning som behövs för tillväxten.

En ytterst viktig komponent i systemet är den jordbruksmekanism som monteras på traktorns fronthydraulik.

Ingenjörerna hos Fritzmeier har gjort ett medvetet val att inte använda hydrauliska system.

Ofta är alla hydraulkopplingar upptagna fram på traktorn. Därför har vi valt att använda elektriska ställdon”, säger Johan Janker, utvecklingsingenjör på Fritzmeier Umwelttechnik.

Strömförsörjning till sensorerna finns alltid tillgängligt. Janker anger driftberedskapen som en annan fördel med elektriska system. 

Utrustningen används företrädesvis under delar av säsongen, vilket kan innebära långa stilleståndstider.

Hydraulsystem fungerar inte alltid optimalt vid säsongsanvändning. LINAK elektriska ställdon är underhållsfria och kan alltid tas i drift, dessutom sker styrningen direkt via elektroniken i ISARIA-systemet. Kostnadseffektiv och enkelt realiserbar konstruktion.

LINAK ställdon i serien LA36 är definitivt inte överskattade. Kraften på 4 000 N krävs för att jämnt och smidigt svänga sensorerna in och ut. De linjära ställdonen i serien LA36 kan ge en kraft på upp till 10 000 N.

För ingenjörerna hos Fritzmeier är ställdonens robusthet ännu viktigare än kraftbehovet.

Under klimattesterna kontrollerade vi om våra ställdon kunde fungera under extrema temperaturer och om de kunde klara snabba temperaturförändringar”, berättar Sören Hother Rasmussen. Sören är VD för LINAK GmbH.

I vissa tester ska ställdonen upprepade gånger klara av omgivningstemperaturer från +100 °C till -30 °C och fortsätta fungera. Dessutom utsätts ställdonen för olika kemikalier.

Utöver alla fördelarna med inbyggnad och robusthet uppger Janker en annan fördel: självlåsningen. I utdraget läge kräver inte ställdonet någon ytterligare energi. Tack vare självlåsningen bibehåller spindeln sin position.

Förmågan att byggas in i befintliga elektroniska system är något som verkligen särskiljer de elektriska ställdonen. Om man t.ex. behöver få information om aktuell position kan man i ett hydraulsystem bara uppnå detta genom att montera in ytterligare moduler.

Janker ser stor potential för inbyggnad av elektriska justeringssystem inom lantbrukssektorn. 

Redan idag kan många hydrauliska system ersättas av elektriska system. Styrningen är enkel och inbyggnaden är enkel att genomföra. Elektriska system blir allt vanligare”, säger Johan Janker.

Det nya ISARIA-systemet från Fritzmeier Umwelttechnik behövde inte bara framtidssäker konstruktion inom sensorteknik och databehandling, utan även inom den mekaniska driften och justeringen.

Elektrisk justering innebär fler alternativ inom jordbruket och är dessutom enkelt att integrera.

Kontakta LINAK TECHLINE för specifikationer och fler ställdonslösningar för spridare eller annan utrustning inom jordbruket.

LINAK® TECHLINE® elektriska linjära ställdonslösningar till jordbruksmaskiner play-icon

Elektriska linjära ställdonslösningar för jordbruksmaskiner i segmentet LINAK TECHLINE

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on mobile agriculture

Denna broschyr beskriver olika lösningar och förbättringar som LINAK har levererat till lantbruket under mer än 25 år.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta