Kontakta oss här
Case story

Miedema: Vi får bättre arbetsprocesser med elektriska ställdon från LINAK

Den holländska maskintillverkaren Miedema* erbjuder jordbrukarna ett komplett sortiment inom potatisodling, från jordbearbetning och sättning till rengöring, förvaring och sortering.

Bättre arbetsprocesser case story
Potatisodling ställer höga krav på maskinerna när det gäller:
  • Stabilitet
  • Kapacitet
  • Hållbarhet

Planteringsdelar och planteringsavstånd måste anpassas individuellt för att optimera skörden och potatisarnas storlek Maskinens planteringsdelar kan startas och stängas av individuellt. Mekanismen för systemet har automatiserats med hjälp av två elektriska ställdon från LINAK

Dessa är direktkopplade till Miedemas styrsystem och kan regleras från traktorns touchpanel i hytten.

Ingenjörerna hos Miedema har uteslutande använt elektriska ställdon under utvecklingen av radinaktivering. Jämfört med ett hydrauliskt system är dessa elektriskt justerbara ställdon betydligt enklare och billigare att integrera med det elektriska styrsystemet. I ett hydrauliskt system måste man utföra två kopplingar. Med elektriska ställdon behövs bara en koppling. 

Ett elektriskt system använder färre komponenter och är därför markant billigare”, förklarar Christiaan Poot, Technical Support Manager hos Miedema. Ställdonen som används i detta system är LA12 med hög skyddsklass.

Ställdonen ska inte enbart kunna motstå vibrationer utan även damm och smuts. En annan fördel med LA12 är de kompakta måtten.

Vi försöker, i så stor utsträckning som möjligt, ersätta hydraulsystem med elektriska system. Elektriska ställdon är fria från läckage. Dessutom blir underhållet betydligt enklare”, säger Christiaan Poot.

Noggrann inställning av valsarna vid rengöring
Efter skörden genomgår potatisen ett inledande rengöringssteg. Miedema tillverkar även magasin för bulkmottagning med enheter för rengöring och storlekssortering som använder olika typer av valsar, allt beroende på maskinens utförande. Bulkmagasinet är som standard utrustat med en uppsättning rengöringsvalsar.

Potatisen kan även storlekssorteras, vilket kräver att maskinen utrustas med en andra valsenhet. Fram tills nu har jordbrukaren varit tvungen att justera in valsarna för hand med en vev. Genom att vrida på valsen flyttades stagen för att justera in sex, sju eller åtta parallella valsar. Nedfallande smuts satte nästan alltid igen de mekaniska justeringsstagen. Stagen kunde även skadas om man ställde in avstånd som överskrider maximalt läge.

Nu kan Miedema, för en mindre extrakostnad, erbjuda ett alternativ med elektriskt justerbara valsar. 

Exakt valsplacering med LA35

Två LINAK elektriska ställdon ställer exakt in valsarna för mått mellan 5 och 65 millimeter. Hela mekanismen skyddas av den exakta positioneringen och belastas inte över den angivna gränsen. 

Tack vare att de två elektriska ställdonen från LINAK kommunicerar med varandra garanteras en parallell förskjutning, vilket är ett stort plus för enhetlig gradering över rengörings- och sorteringsvalsarnas hela bredd på 2,4 meter.

Elektrisk justering bidrar även med ökad komfort.

Enligt vår erfarenhet ger den elektriska inställningen stor tidsbesparing. Justeringen görs snabbt och bekvämt, vilket underlättar rengöringen”, berättar den holländske jordbrukaren Henry van der Woerd.

Bulkmottagningsmagasinet MH 241 är utrustat med LINAK ställdon i produktserien LA35. Med en kraft på upp till 6 000 Newton ger ställdonen tillräckligt med kraft för att ställa in hela valsmekanismen. Det robusta aluminiumhöljet gör att ställdonet är perfekt för användning i krävande miljöer.

För Miedema innebär alternativet med elektriskt styrda valsar ytterligare användarfördelar. Det är just sådana innovationer som bidragit till att Miedema kunnat förstärka sin position i potatisbranschen.

Kontakta LINAK TECHLINE för specifikationer och ännu fler ställdonslösningar till skördetröskor och annan utrustning inom jordbruket.

* i oktober 2017 ändrade Miedema namn till Dewulf

 

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play play-icon

Med IC och BUS-kommunikation kan man enkelt montera ställdonen med plug & play

Filer

Focus on mobile agriculture

Denna broschyr beskriver olika lösningar och förbättringar som LINAK har levererat till lantbruket under mer än 25 år.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta