Kontakta oss här
Case story

AVR är liktydigt med effektivt och bekvämt skördearbete

Det belgiska företaget AVR har utvecklat potatisupptagare sedan andra halvan av 1900-talet.

Förr var potatisupptagning förknippat med mycket manuellt arbete. Idag utför den självgående, fyrradiga potatisupptagaren Puma 3 från AVR hela arbetet med enastående effektivitet.

För många av de olika uppgifterna använder Puma tre ställdon från LINAK.

Elektriska ställdon blir en allt viktigare komponent”, säger Stefan Top, VD på AVR. ”Ställdonen är enkla att använda och att integrera.”

Framförallt värdesätter han funktionssäkerheten hos ställdonen från LINAK.

De senaste åren har ställdonen blivit betydligt robustare och det är mycket viktigt för oss.”

Större innebär ofta mer komplext
Maskinerna blir allt större, mer komplicerade och effektivare. Det arbete och krav som ställdonen måste utföra och uppfylla blir allt mer krävande. Elektronik och kommunikation med olika BUS-system blir betydligt viktigare.

2001 lanserade AVR sin första potatisupptagare utrustad med CAN-bussystem.

Tack vare flera olika tekniska innovationer, t.ex. införandet av CAN-bussystem, har vi lyckats optimera potatisupptagningen och göra den effektivare”, berättar Stefan Top.

Den inbyggda elektroniken och de olika alternativen för positionsinformation gör det enklare och billigare att bygga in elektriska ställdon i maskiner med BUS-system.

Kommunikationen mellan komponenterna måste vara perfekt”, säger han.

Exempelvis så använder man LINAK ställdon LA35. Hallsensorer i ställdonet överför spindelpositionen till hela systemet.

Föraren kan konfigurera och positionera upptagarens valsar och rengöringsenheter direkt från förarhytten.

Det finns många anledningar att använda elektrisk inställning
Utöver den exakta inställningen av maskinkomponenterna, t.ex. inaktivering av upptagarens enskilda valsar eller korrigering av rengöringsvalsar, är förbättringen av driftförfarandet en annan viktig faktor.

Det blir allt viktigare att jordbrukaren kan koncentrera sig på viktiga saker. Antalet parametrar som måste beaktas när det gäller sättning, gödning och skörd ökar konstant.

Elektriska ställdon bidrar till allt fler justerings- och inställningsmöjligheter av de enskilda komponenterna.

Maskinanvändningen blir allt mer komplicerad från en generation till nästa.

I framtiden räknar Stefan Top med att elektriska ställdon kommer att ta över allt fler moment i AVR-produkterna. Redan idag använder AVR många olika ställdon från LINAK. Utöver LA35 så använder man ställdonen LA30, LA23 och LA12.

Kontakta LINAK TECHLINE för specifikationer och ännu fler ställdonslösningar till skördetröskor och annan utrustning inom jordbruket.
Linjära ställdonslösningar till skördetröskor play-icon

Linjära ställdonslösningar till skördetröskor

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Move for the Future – Ställdon med inbyggd styrning play-icon

Move for the Future – Ställdon med inbyggd styrning

Filer

Focus on mobile agriculture

Denna broschyr beskriver olika lösningar och förbättringar som LINAK har levererat till lantbruket under mer än 25 år.

Move for the future

Läs mer om framtidens rörelser med IC-ställdon.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.