Case story

Optimal gallring med eldriven robot

En ny, stor robot för grönsaksgallring från Naïo Technologies hjälper jordbrukaren att spara tid vid gallring.

Den mobila roboten heter ”Dino”, den är lättare och effektivare än en traktor och dessutom betydligt energisnålare och miljövänligare. Dino är utvecklad för att underlätta jordbrukarnas manuella arbetsbörda och ger optimal gallring utan att packa jorden.

Sedan början av 2011 har Naïo Technologies arbetat med att skapa redskap som uppfyller den moderna jordbrukarens behov – redskap som i slutänden ska frigöra tid åt jordbrukaren.

Man har fokuserat på att förbättra arbetsförhållandena för jordbrukarna genom att begränsa kemikalieanvändningen, bevara jordmånen, hålla efter grödorna samt förbättra produktiviteten och jordbrukets nyttjandegrad.

Autonom gallring med utökad precision
Naïo Technologies projekt gick ut på att försöka skapa en helt autonom, lätt och eldriven robot. Det var grundorsaken till att Naïo kontaktade LINAK. LINAK linjära elektriska ställdonslösningar passar perfekt till denna helt elektriska robot – framförallt till två funktioner.

Den ena funktionen kontrollerar styrningen och sköts av fyra robusta LA36 ställdon. Den andra funktionen är att lyfta upp gallringsredskapen när roboten inte arbetar. Detta utförs av ställdonen LA25 och LA36.
Optimal gallring med eldriven robot
 
Den exakta styrningstekniken omfattar en laser och en kamera och ger exakt styrning av ställdonen. Detta sker med hjälp av ett automatiskt system med inbyggda positionssensorer som gör att man effektivt kan justera olika funktioner.
 
LINAK® TECHLINE® elektriska linjära ställdonslösningar till jordbruksmaskiner play-icon

Elektriska linjära ställdonslösningar för jordbruksmaskiner i segmentet LINAK TECHLINE

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Move for the Future – Ställdon med inbyggd styrning play-icon

Move for the Future – Ställdon med inbyggd styrning

Filer

Focus on mobile agriculture

Denna broschyr beskriver olika lösningar och förbättringar som LINAK har levererat till lantbruket under mer än 25 år.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Move for the future

Läs mer om framtidens rörelser med IC-ställdon.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.