Nyheter den 16 september 2019

Testning av inträngningsskydd för industriställdon

På LINAK® Testcenter testas elektriska ställdon för industriapplikationer – testerna är ofta extrema. Vissa tester är utformade för att undersöka inträngningsskyddets nivå – eller IP-klassning. Damm, fukt och vatten är naturligt förekommande i den arbetsmiljö där många av ställdonen används och ställdonen måste kunna bibehålla full prestanda och fungera felfritt.

När det gäller industriställdon genomförs marknadens mest omfattande tester hos LINAK®. På företagets testcenter i Danmark testas alla ställdon och tuffast är testerna för de ställdon som ska användas i industriapplikationer.


Test av inträngningsskydd för industriställdon
Vissa miljöer är extremt dammiga, andra är leriga och våta. Industrimaskiner används i miljöer som innebär att man ibland måste tvätta av maskinerna – ofta sker detta med högtryckstvätt – och dessa miljöer är mycket krävande för de elektriska ställdon som står för rörelsen i maskinerna. Därför testar LINAK sina ställdons inträngningsskydd mycket noga – både vad gäller fasta partiklar och vätskor.

Industriställdon från LINAK genomgår tuffa vattenspolningstester, där ställdonen spolas av med 100 liter vatten per minut under tre minuter, därefter följer ett IP69K högtrycks-/högtemperaturstest – 14–16 liter vatten per minut med ett tryck på 100 bar och 80°C. Vissa industriställdon från LINAK testas till och med för inträngande damm och är ATEX/IECEx-godkända.

Därför kan du lita på ställdon från LINAK!

Logga för LINAK Actuator Academy Upptäck en värld av ställdon på Actuator Academy™

 

Därför är inträngningsskydd så viktigt för dig
Damm, kemikalier, fukt och vatten är alla skadliga ämnen för elektronik och maskiner som används i industrimiljöer. Elektriska ställdon är inget undantag och om man inte har ett korrekt och ordentligt inträngningsskydd kan det bli mycket kostsamt – till och med farligt.

Spridare tvättas av med högtryckstvätt
Efter en lång arbetsdag på fältet måste lantbruksmaskinerna vanligtvis tvättas av. Det finns smuts och lera överallt och när det gäller spridare är leran blandad med rester av gödningsmedel. Det krävs högtryckstvättning och det innebär hårda vattenstrålar och ibland även höga temperaturer.

Ställdon, som används för precisionsinställning, måste kunna klara av både arbetet ute på fälten och den efterföljande rengöringen. Därför testas alla LINAK industriställdon så att de uppfyller kraven för IP-klass IP69K.

Testning av inträngningsskydd för industriställdon – Spridare
 
Testning av inträngningsskydd för industriställdon – Spannmålssilo

Det är viktigt att fokusera på IP i en spannmålssilo
För dem som arbetar i närheten av spannmålshanteringsanläggningar har säkerheten högsta prioritet. Normalt sett är detta en mycket dammig arbetsmiljö och kombinationen av täta moln med spannmålsdamm och en enda liten gnista orsakat av en kortslutning kan vara mycket brandfarligt – till och med explosivt.

Vissa industriställdon från LINAK är godkända i enlighet med ATEX/IECEx, för ökad säkerhet inom spannmålshantering.

 

För andra dammiga miljöer måste industriställdon uppfylla kraven som gäller för IP6X-klassning. För att klara detta testas ställdonen i dammskåp under två timmar, där en vakuumpump försöker att dra in luft och damm in i ställdonets hölje.

Automation av avloppsvattenventiler utomhus
Systemen som kontrollerar processerna i moderna avloppsvattenanläggningar involverar vanligtvis automation av ventiler som drivs av elektriska ställdon. I de första stegen är ställdonen placerade utomhus och i fuktiga miljöer. Varierande väderförhållanden och växlande temperaturer bidrar till belastningen på utrustningen.

Ställdon för avloppsvattenhantering genomgår vattenspruttester så att de garanterat är IPX6-godkända.

Testning av inträngningsskydd för industriställdon – Ventilautomation
 

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.