Kontakta oss här
Case story

Eye catcher – Phoenix robot med LINAK-teknik

Den är tyst. Den är smidig och den väger bara 500 kg. Detta är Phoenix – en lätt fältrobot som är konstruerad för framtidens jordbruk. Phoenix kör utan förare och kommer att bidra till att höja standarden för trädgårdsmaskiner.

I blickfånget – Phoenix-robot med LINAK® teknik

Phoenix är utvecklad av Institute of Agricultural Engineering på universitetet i Hohenheim, det är en mångsidig och innovativ maskin som klarar exakt kapning av t.ex. ogräs eller luckra jorden mellan plantraderna med sin hacka på 100 kg. 

Till skillnad från de flesta andra maskiner för ogräsbekämpning så styrs maskinen via en joystick. Hackan höjs upp långsamt och Phoenix förflyttar sig till nästa position och sänker sedan ner utrustningen igen. Ett justeringssystem finns dolt i robotens bakdel och de starka LINAK® ställdonen LA36 bidrar med automatiska lyft och sänkningar. 

Fri rörelse och full funktion under hela dagen
Batterieffekten klarar en åttatimmars arbetsdag. Utrustningen hanteras av tre ställdon LA36, där ett används för att lyfta (4 500 N), ett för att tilta (2 600 N) och ett för förskjutning i sidled (1 700 N). Samtliga ställdon styrs via CAN bus-gränssnitt. I slutet av plantraden kan Phoenix oberoende lyfta och vrida arbetsutrustningen, samt dra in för att byta utrustning, t.ex. om planteringsraden inte är rak. På så sätt kan ogräs tas bort från grödan.

Flera fördelar med el-drift
För David Reiser, ingenjör på universitetet i Hohenheim, fanns det många skäl till att välja elektriska ställdon från LINAK till projektet.

”Förhållandet mellan fordonsvikt och ställdon är korrekt. Det är ett elektriskt, batteridrivet fordon. Det var alltså inte aktuellt att bygga in hydraulik. Dessutom erbjuder ett linjärt ställdon en direkt och linjär justering.”

Enligt David Reiser är det en stor fördel att kunna använda CAN bus-styrning för LINAK ställdon. Detta är ett krav när det gäller robotens interna kommunikation. Ställdonet styrs via en CAN bus-styrning och kan flytta till en specifik position. Detta ger programmeraren fler alternativ och exakt styrning av vad systemet ska göra.

I blickfånget – Phoenix-robot med LINAK® teknik

Dessutom innebär ställdonens millimeterexakta styrning att extrautrustningen kan styras via ett automatiskt utbytessystem. Den positionsdata som krävs avgörs med hjälp av stereokamera och en laserskanner, uppgifterna överförs till drivningen och de elektriska ställdonen. 

David Reiser och universitetet i Hohenheim kan implementera dessa framtidsorienterade jordbruksinnovationerna i praktiken och kan tydliggöras för studenterna med hjälp av Phoenix-roboten. 

 

”Inom ramarna för kandidat- och masteravhandlingarna kan man utföra forskning inom robotteknik och på så sätt utveckla innovativa lösningar. Tack vare stödet från LINAK kunde man utveckla en prototyp för en rörlig ram och denna har redan testats i praktiken flera gånger”, säger David Reiser.

LINAK® TECHLINE® elektriska linjära ställdonslösningar till jordbruksmaskiner play-icon

Elektriska linjära ställdonslösningar för jordbruksmaskiner i segmentet LINAK TECHLINE

Okrossbar play-icon

Okrossbar

Filer

Focus on mobile agriculture

Denna broschyr beskriver olika lösningar och förbättringar som LINAK har levererat till lantbruket under mer än 25 år.

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

TECHLINE product overview

Utforska det stora och kraftfulla utbudet av TECHLINE produkter. Utvecklade för hållbarhet, hårt arbete och krävande miljöer.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta