Desk Panel DPG1M

Kom igång med ditt nya intuitiva sitt/ståbord

– Desk Panel DPG1M

Ditt kontorsbord är utrustat med en intuitiv bordspanel som är designad för enkel användning och för att hjälpa dig att vara aktiv under arbetsdagen. Lär dig hur man använder den, hur du sparar dina egna favoriter sitt/stå-positioner, hur man får meddelanden när det är dags att stå och hur man parkopplar med appen Desk Control™ och följer den egna statistiken. Då sätter vi igång!

Grundfunktioner

 

Påminnelser om att sitta-stå

 

Anslut till appen

 

Återställ

 
 

Justera kontorsbordet

Sträck ut armen och tryck försiktigt på panelen – endera upp eller ner – för att köra kontorsbordet. Håll knappen intryckt tills kontorsbordet har den höjd du önskar. Så, då är det klart!

Om du har ställt in en favorithöjd kommer kontorsbordet automatiskt att stanna i cirka 1 sekund när den höjden nås. Om du fortsätter att trycka på panelen fortsätter kontrosbordet drivningen till du släpper panelen.

 
 

Spara dina favoriter sitt/stå-positioner

Din panel kan spara två olika höjder för kontorsbordet. Detta hjälper dig att alltid få kontorsbordet i rätt höjd, oavsett om du sitter eller står, och garanterar optimal ergonomi.

För att spara en position börjar man med att ställa in den position som ska sparas. Därefter tittar man längs kanten på bordspanelen. Till höger finns en ⭐”stjärnknapp”. Tryck på knappen och håll inne i två sekunder. LED:n blinkar två gånger när den sparar. När LED:n lyser med fast sken har den aktuella positionen sparats och du kan släppa knappen.

 

 
 

Skriv över befintliga positioner

Om du redan har sparat två positioner och vill skriva över dessa, ställ då in önskad position och spara positionen genom att trycka på och hålla inne ⭐”stjärnknappen” i två sekunder. Den tidigare sparade position som är närmast den nya höjden kommer att skrivas över.

 

Radera sparade positioner

Om du vill radera sparade positioner trycker du på och håller inne ⭐”stjärnknappen” i åtta sekunder. När LED dioden på panelens kant blinkar rött har åtgärden slutförts. Nu kan du börja om och spara nya positioner.

 
 

Kör till sparade positioner

När du har sparat en eller fler önskade positioner är det enkelt att växla mellan dessa positioner. Tryck eller tilta bordspanelen – upp eller ner – och håll den där tills kontorsbordet stoppar i den sparade positionen.

På så sätt kan du växla mellan att sitta och stå (och tillbaka igen) utan att ens titta på bordspanelen.

 
 

Använd automatisk drivning (tillvalsfunktion)

Om du har en fullversion av bordspanelen kan ditt kontorsbord köra automatiskt mellan dina favoritpositioner (”automatisk inställning”). Aktivera funktionen genom att ansluta kontorsbordet till Desk Control App.

Nu behöver du bara ”dubbel-trycka” bordspanelen upp eller ner, så kommer kontorsbordet köra till den närmaste sparade positionen.  För att avbryta eller stoppa rörelsen innan bordet kommit i rätt position behöver du bara tilta/trycka på bordspanelen igen så stoppas rörelsen direkt. 

 
 

Redo att röra dig? Få påminnelser om att sitta-stå

Vill du får påminnelser om att stå upp under dagens lopp? Din bordspanel har en ”påminnelsefunktion”, en LED visar dig när det är dags att stå upp.

Desk panel DPG
Desk panel DPG
 
 • Grönt ljus: Du är i balans, du behöver inte röra dig än!
 • Orange ljus: Kör upp kontorsbordet, det är dags att stå upp!
 • När du har utfört rörelsen återgår LED:n till att lysa grönt.
 

Du avgör själv dina sitta-stå-intervaller

Du avgör själv hur ofta du vill få påminnelser om att ställa dig upp och hur länge. Vi har förinställt olika intervaller som du kan välja mellan. Men du kan även ställa in egna. Vi rekommenderar att man står upp fem minuter varje timme. Med tiden kan du öka detta till 10 eller kanske 15 minuter.

Anteckning Att stå upp för länge är inte heller bra. Det är växlingen mellan att sitta och stå som ger fördelarna.

 

Så här ställer du in påminnelser

Det är enkelt att ställa in påminnelser. Titta på bordspanelens kant – till vänster finns en 🔔-knapp. Tryck på knappen för att välja vilken av de tre intervallerna du vill använda. Lysdiodens intensitet anger vilken intervall som valts:

 • Intervall 1 (svag LED ljusnivå): ”Påminn mig efter 55 minuter sittande”
 • Intervall 2 (medelstark ljusnivå): ”Påminn mig efter 50 minuters sittande”
 • Intervall 3 (stark LED ljusnivå): ”Påminn mig efter 45 minuters sittande”

Som standard är bordspanelen inställd på ”Intervall 1”. Om inget vitt ljus lyser är påminnelsen avstängd.

 
 

Parkoppla med Desk Control App

Om du vill utforma egna intervaller ska du ladda ner Desk Control™ App till din smartphone.

 

Så här ansluter man

Tryck på Bluetooth® knappen i två sekunder för att aktivera parkoppling. LED dioden blinkar blått. Starta Desk Control App och leta upp ditt kontorsbord i listan ”Kontorsbord i närheten”.

 
 

Ladda ner Desk Control App (gratis)

Apple Store Google Play

 

Återställ din bordspanel

Om du vill återställa din bordspanel finns tre alternativ:

 1. Återställning av minnespositioner
  Tryck på och håll inne ⭐”stjärnknappen” i åtta sekunder till ljuset blinkar rött.
 2. Återställning av påminnelser
  Tryck på och håll inne ⭐”klockknappen” i åtta sekunder tills ljuset blinkar rött.
 3. Fabriksåterställning
  Tryck på och håll inne ⭐”stjärnknappen” och ⭐”klockknappen” i åtta sekunder tills ljuset blinkar rött.

 

Är du redo att få ut det mesta av ditt höj- och sänkbara bord?

Håll dig aktiv under arbetsdagen genom att använda ditt sitt/ståbord. Vi har sammanställt några motivationstips och fakta för att hjälpa dig att komma igång. Upplev själv hur du kan förbättra din hälsa genom att ändra position och upplev hur din energinivå ökar under arbetsdagen.

Välj en av de blå rutorna nedan för mer information.

Desk Panel DPG1M – Hur man använder minnesfunktion play-icon

Desk Panel DPG1M – Hur man använder minnesfunktion och automatisk drift

Desk Panel DPG1M – Så här använder man LED-ljuspåminnelse play-icon

Desk Panel DPG1M – Så här använder man LED-ljuspåminnelse

Desk Panel DPG1M – Så här parkopplar man med en app play-icon

Desk Panel DPG1M – Så här parkopplar man med en app

Desk Panel DPG1M – Så här återställer man bordspanelen play-icon

Desk Panel DPG1M – Så här återställer man bordspanelen

Filer

DPG bordspaneler och Desk Control app bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller LINAK DESKLINE® produkter.

Bordspaneler DPG – det innovativa sättet att justera kontorsbord

Denna innovativa serie bordspaneler är designade för att påverka agerandet och manövreras genom att man tiltar panelen. Advanced serien har visuella påminnelser för sitta-stå, minnespositionering, Bluetooth® anslutning och mycket mer.

MOVE – Därför förbättrar sitt/ståbord arbetsmiljön

Minska risken för sjukfrånvaro och skapa en modern kontorsmiljö med elektriska sitt/ståbord. En attraktiv investering både för arbetsgivare och anställda.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Prenumerera på nyheter från LINAK

Få information om hur ställdonstekniken följer de stora trenderna och uppfyller de utmaningar som världen står inför.