Kontakta oss här
Kontroller

HB200

Trådlös handkontroll för LINAK® OpenBus™ ställdonssystem som används i alla typer av sjukvårdssängar och i många vårdstolar och britsar. Den är utrustad med 6–10 mjuka knappar – beroende på vad som behövs, samt uppfyller IPX6-klassning. Bidrar till att minska risken att snubbla över kablar och ger vårdpersonalen 360 graders arbetsområde.

HB200

HB200 Wireless är en handkontroll med Bluetooth Low Energy för sjukhussängar och olika vårdapplikationer. Den finns med 3 till 5 rader och låsning av individuella kanaler med hjälp av magnetnyckel. En LED fungerar som både parkopplings- och batteriindikator.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta
HB200 datablad

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

Kontroller bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller sin LINAK elektronik.

Trådlös handkontroll för styrning av ställdonssystem inom sjukvården

LINAK® HB200 är en lätt (98 g), trådlös handkontroll till justerbar vårdutrustning, som t.ex. vårdsängar och behandlingsbritsar. Använda Bluetooth® BLE

Broschyren LINAK IPX6 Washable DURA™

Tvättbarhet är en del av den moderna sjukvården. LINAK IPX6 Washable DURA™ för höj- och sänkbar sjukhus- och sjukvårdsutrustning – nästa steg inom renhet.

Focus on floor beds

Sängar kan designas för att i stort sett kunna sänkas ner till golvnivå. För slutanvändaren innebär sänkningsfunktionen att man kan förebygga olyckor för sjukhuspatienter och äldre människor.

Focus on stretchers

Full funktionalitet, batteridrift och komfort för mobila applikationer. LINAK erbjuder systemlösningar för bårar, sängvagnar och andra mobila applikationer.

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

Focus on couches and tables

Flexibel funktionalitet och bättre ergonomi är några av de krav som finns när det gäller behandlings- och undersökningsbritsar.

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Hur man parar handkontroll HB200 med ett LINAK system

Steg-för-steg guide hur man parar ett elektriskt ställdonssystem med LINAK handkontroll HB200. Genom Direct Pairing Mode kan du skapa anslutning inom några sekunder.

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta