Kontakta oss här
Kliniker och hälsovård

Behandlingsbritsar

Behandlingsbritsar kräver flexibel och exakt justerbarhet. LINAK ställdonslösningar används för att skapa den perfekta behandlingsbritsen med stor designflexibilitet, säkerhet och frihet att anpassa rörelse och funktionalitet.

Medicinska behandlings- och undersökningsbritsar med LINAK elektriska linjära ställdon

Systemlösningar för behandlingsbritsar

Alla behandlingsbritsar inom vårdsektorn ska optimera komforten och säkerheten för patienten, samtidigt som man säkerställer ergonomiska arbetsförhållanden för vårdpersonalen eller vårdgivaren. Bristen på arbetskraft inom vårdsektorn är ett faktum. Belastningen på vårdsektorn kräver att hjälpmedel och utrustning finns tillgängliga för dagliga behandlingar.

LINAK® ger möjligheten att justera flera ställdon samtidigt – t.ex. höjd, ryggstöd och benstöd. Den exakta och effektiva rörelsen, som elektriska linjära ställdon skapar,  förbättrar vårdpersonalens ergonomi med en optimal arbetshöjd och enkel positionering vid i- och urstigning. Det är så vi bidrar till snabb och jämn positionering och det är därför behandlingsbritsar med ett brett utbud av rörelsealternativ, ger behandling av hög kvalitet.

LINAK elektriska ställdonslösningar säkerställer mycket mer än bara exakta och jämna rörelser. Föreställ dig värdet av:

  • Förbättrad ergonomi, ger bättre arbetsförhållanden.
  • Säkerhetsfunktioner och komfort, som ger extra säkerhet tillbehandlingsbritsen
  • OneConnect™ som stöder hög drifttid med fjärrservice
 

Bättre ergonomi

Elektrisk justering av behandlingsbritsar gör det möjligt att justera flera ställdon samtidigt – till exempel ryggstöd, benstöd och höjd. Enkla eller kombinerade rörelser kan hanteras med hjälp av rörelsemönster som säkerställer korrekt position för optimal behandling, komfort och ergonomi.

Rörelsemönstren bidrar till ökad effektivitet och ger mer exakt positionering för en ergonomiskt bra behandling.

 

Säkerhetsfunktion och komfort

Under behandlingen är det mycket viktigt att fokusera på patientens komfort och välbefinnande.

LINAK ställdonslösningar säkerställer jämna och pålitliga rörelser i alla riktningar.

  • Justering av britsen för låg i- och urstigningshöjd säkerställer en bekväm och behaglig upplevelse för patienten. Detta förbättrar också säkerheten och minskar risken för fallolyckor
  • Med LINAK säkerhetsfunktioner (Intelligent Ratchet Spline eller Quick Release Damper) för din behandlingsbrits minimeras risken för komplikationer och personskador och ökar patientkomforten
  • One-touch knapp för snabb justering till avsett nödläge ökar säkerheten och komfortent för både patient och vårdgivare
 

Fjärrservice säkerställer hög drifttid

LINAK är känt för hållbara, högkvalitativa produkter. Varför? Vi vet att för att uppnå högre effektivitet måste du kombinera de optimala ställdonslösningarna med pålitlig teknisk support. LINAK OneConnect™ är vår lösning som ger dig fjärråtkomst till servicedata och felsökning. Såhär säkerställer vi hög drifttid för din behandlingsbrits, var som helst i världen.

Läs mer

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta