Kontakta oss här
Sjukvårdssängar

Hemvårdssängar

Den allt äldre befolkningen och färre vårdanställda som tar hand om patienterna driver på behovet inom vårdsängar. Genom att använda ställdonslösningar från LINAK kan man skapa optimala rörelser, öka patienternas välbefinnande och säkerhet, samt ansluta till vårdhemmets informationssystem och digitala tjänster – vilket ökar vårdgivarnas effektivitet.

En vårdsäng med LINAK produkter

Systemlösningar till vårdsängar

Vårdsängar används för långtidsvård och ger medicinsk och personlig omsorg till personer som inte kan bo själva. Detta är ofta långvariga permanenta vistelser. Sängarna används också på vårdinrättningar med fokus på rehabilitering och korttidsvistelser.

Oavsett var vårdsängen används måste den stödja patientens välbefinnande och säkerhet, samt öka ergonomin för vårdgivaren eller behandlingsspecialisten.

LINAK® förbättrar patientkomforten och ergonomin för vårdgivare med multi-justerbara elektriska rörelsealternativ för ryggstöd, benstöd, höjd och/eller knästöd. Lågt golvläge är bara en av funktionerna som ger säkerhet för den sängliggande patienten genom att minska risken för skador om patienten faller ur sängen. ”Säker i-/uppstigning” är en annan position som förenklar och ger säker i- och uppstigning för patienter.

Genom att använda LINAK elektriska ställdonslösningar får man så mycket mer än bara jämna och tysta rörelser. Föreställ dig mervärdet av:

  • Intelligent Care Solutions™ förbättrar patienternas välbefinnande och säkerhet
  • Förbättrad effektivitet för vårdpersonalen med LINAK LCi™ och digitala tjänster
  • OneConnect™ ger hög tillgänglighet med fjärrservice

Intelligent Care Solutions – ger mer än bara rörelse
LINAK intelligenta OpenBus™ system bygger på en modulär plattform och ger tillgång till ett brett tillbehörssortiment för ökad funktionalitet och bekväma lösningar, som t.ex. belysning under sängen som aktiveras när patienten lämnar sängen och som underlättar orientering i mörker och hjälper till att förhindra fallolyckor.

Digitala tjänster förbättrar vårdpersonalens effektivitet
LINAK Communication Interface, LCi, gör det möjligt för anslutning till externa system och gör Out of bed-notiser eller notifikationer om rengöring tillgängliga på en smartphone, PC eller central sköterskepanel. Denna anslutning från sängen till tredjeparts produkter gör vårdsängen till en integrerad del av vårdinrättningens informationsutrustning och förbättrar vårdpersonalens effektivitet.

Pålitlig kontroll och rörelse är avgörande
LINAK är känt för driftsäkra produkter med lång och problemfri livslängd. Det är viktigt att vårdsängar inte har några funktionella rörelser och därför gör vi det enkelt att optimera den tekniska supportprocessen. LINAK OneConnect™ ger fjärråtkomst till servicedata för snabb och effektiv felsökning var som helst i världen för att säkerställa hög drifttid för sängen.

Läs mer

Filer

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta