Kontakta oss här
Kontroller

DPG med påminnelse

DPG1M, DPG1B och DPG1C är en serie intuitiva bordspaneler från LINAK® och drivs via en enkel tiltning. Panelerna är utrustade med Bluetooth®, minne och påminnelsefunktioner.

DPG med påminnelse

DPG bordspaneler med påminnelsefunktion 
DPG1M, DPG1B och DPG1C ingår i DPG-serien av intuitiva bordspaneler med påminnelsefunktion. Alla modeller av DPG aktiveras genom tiltning, ett enkelt och intuitivt sätt att justera bordet på, som inte kräver att användaren flyttar uppmärksamheten från arbetet. Med DPG får du upp till fyra minnespositioner, och du når positionerna genom att tilta bordspanelen och köra bordet tills det stannar i den lagrade positionen.  

Färger uppmanar användaren att ändra position
De tre DPG bordspanelerna har en integrerad påminnelsefunktion genom en ledljusbar. Färgen visar bordets aktuella användarstatus. Färgen ändras för att påminna användaren om att det är dags att byta position. Funktionen hjälper användaren på ett naturligt sätt att få hälsosamma och sunda vanor att byta arbetsställning under en arbetsdag.

Kompatibel med Desk Control™ app
DPG bordspaneler med påminnelsefunktion är kompatibla med Desk Control app och kommunicerar via inbyggd, trådlös Bluetooth® teknik. Appen gör det möjligt för användaren att ha kontroll på den personliga statistiken via en smartphone, och få meddelanden när det är dags att stå upp och arbeta. 

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta
DPG1B

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

DPG1M

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

DPG1C

Läs databladet som en onlinebroschyr eller ladda ner en PDF.

DPG bordspaneler och Desk Control app bruksanvisning

I bruksanvisningen finns information om hur man installerar, använder och underhåller LINAK DESKLINE® produkter.

DESKLINE produktöversikt

Om ni använder någon form av bord eller disk som arbetsyta är höj- och sänkbara elektriska ställdonslösningar ett flexibelt sätt att skapa konkurrensfördelar.

MOVE – Därför förbättrar sitt/ståbord arbetsmiljön

Minska risken för sjukfrånvaro och skapa en modern kontorsmiljö med elektriska sitt/ståbord. En attraktiv investering både för arbetsgivare och anställda.

Bordspaneler DPG – det innovativa sättet att justera kontorsbord

Denna innovativa serie bordspaneler är designade för att påverka agerandet och manövreras genom att man tiltar panelen. Advanced serien har visuella påminnelser för sitta-stå, minnespositionering, Bluetooth® anslutning och mycket mer.

Desk Control™ App – Kan jag kombinera och använda appen med flera enheter samtidigt?

Nej. DPG har bara en anslutning via Bluetooth®. Detta innebär att DPG bara kan ansluta till en enhet åt gången. Den enhet (endera din mobil eller din dator) som först ansluter till DPG är den enhet som du kan använda appen med.

Desk Control™ App – Jag kan inte hitta Desk Control App i Windows Store. Varför?

Desk Control App för Windows finns bara för Windows 10 i Microsoft Store. Om du har en äldre version av Windows kan du inte ladda ner Desk Control App.

Desk Control™ App – Mitt kontorsbord kör bara några centimeter sedan stannar det. Varför?

Din drivrutin för Bluetooth® kan vara föråldrad. Säkerställ att du har den senaste drivrutinen för Bluetooth installerad på din dator.

Desk Control™ App – Vad är skillnaden mellan att ansluta som ”Ägare” och att ansluta som ”Gäst”?

Skillnaden ligger i var dina inställningar sparas och om du automatiskt kan återansluta till kontorsbordet.

Om du är ansluten som ”Ägare” sparas dina påminnelser och favoritinställningar i DPG på bordet och din app ansluter automatiskt till bordet när du kommer till bordet och registrerar statistik för sitt/stå-data under hela dagen.

Om du är ansluten som ”Gäst” sparas dina påminnelser och favoritinställningar i appen på din smartenhet/dator och när du ansluter till bordet visas dessa inställningar via DPG. Du måste parkoppla appen med bordet varje morgon och under resten av dagen kommer appen automatiskt att ansluta till detta bord och skicka påminnelser om att stå och registrera sitt/stå-data.

Desk Control™ App – Vem kan komma åt/använda denna data?

Sparad data kan bara kommas åt via din enhet. LINAK har inte åtkomst till eller använder de uppgifter som matas in i (som t.ex. favoritpositioner, längd, vikt och kön) eller som samlas in i appen (statistik).

Desk Control™ App – Vem äger den data som matas in/samlas in i appen?

Det är användaren som äger all data som matas in/samlas in i appen. Radera appen för att radera all data. Gå till inställningar på din enhet för att radera appen. Om du installerar om appen måste du parkoppla appen och bordet igen för att kunna styra bordet via appen.

Desk Control™ App – Varför kan jag inte styra bordet med appen?

Du kan använda appen om ditt kontorsbord har Bluetooth®-anslutning. Bluetooth-anslutningen sker via en DPG bordspanel med påminnelse (alla appversioner) eller en BLE2LIN-adapter (iOS, Android och Windows 10). Om du har en DPG utan Bluetooth kan du inte använda appen.

Desk Control™ App – Fortsätter appen samla in data även om jag inte är vid bordet?

Appen känner av om en smartenhet/dator finns tillräckligt nära bordet för att kunna ansluta till det. Appen samlar in data om det finns en anslutning mellan smartenheten/datorn och bordet, även om inte du är vid bordet.

Så länge som datorn är inom räckvidden för DPG Bluetooth®-anslutningen och du är inloggad på datorn kommer din ståtid att registreras. När datorn är i viloläge eller om du har låst skärmen då registreras inte din ståtid.

Desk Control™ App – Påminner appen mig om att stå upp om jag inte är vid bordet?

Appen känner av om en smartenhet/dator finns tillräckligt nära bordet för att kunna ansluta till det. Appen skickar bara påminnelser om det finns en anslutning mellan appen och bordet.

Så här rengör du bordspanelen

Se och lär dig hur du enkelt rengör din LINAK bordspanel/omkopplare i denna korta instruktionsvideo: Hur man rengör den, vilka rengöringsmedel som ska användas och, sist men inte minst, vad man ska vara uppmärksam på.

Rengör bordspanelen med en mjuk, fuktig trasa. Universalrengöringsmedel kan användas.

För desinficering av bordspanelen används en 70-procentig isopropylalkohol, antingen i form av en duk eller tillsätt en liten mängd till en mjuk trasa.

Varningar
Bordspanelen är inte en förseglad enhet och det finns elektronik inuti den. Om vätska eller fukt tränger in i en öppning kan kretskortet skadas och bordspanelen förstöras.

Därför:

 • Undvik att fukt tränger in i öppningar eftersom detta kan skada kretskortet inuti bordspanelen
 • Undvik att spreja rengöringsmedel eller desinficeringsmedel direkt på bordspanelen eftersom fukt kan tränga in i öppningar och skada kretskortet inuti bordspanelen
 • Rengöringsmedel och desinfektionsmedel får inte vara starkt alkaliska eller sura (pH-värdet måste vara 6–8), och får inte innehålla blekmedel eller klor
 • Använd inte handsprit som rengöringsmedel

Alkaliska och sura rengöringsmedel kan med tiden bryta ner höljet. Handsprit kan fastna på bordspanelens knappar. Med tiden kan knapparna fastna eller sluta fungera som de ska.

Desk Panel DPG1M – Så här initierar och justerar du kontorsbordet

För att initiera kontorsbordet, kör neråt, tryck in och håll tilt intryckt tills rörelsen har utförts.

För att justera kontorsbordet, luta panelen nedåt för att köra nedåt och uppåt för att köra uppåt.

Desk Panel DPG1M – Så här parkopplar man med en app

Tryck på Bluetooth® knappen i två sekunder. 
LED börjar blinka med blå färg.

Öppna appen som du har laddat ner och anslut till kontorsbordet.
Leta upp ditt kontorsbord i listan ”Kontorsbord i närheten”.

LED blinkar blått när den är ansluten.

Följ uppstartsanvisningarna i appen.

Desk Panel DPG1M – Så här återställer man bordspanelen

Det finns tre återställningsmöjligheter:

 1. Återställning av minnespositioner
  Tryck in och håll knappen ”stjärna” intryckt i åtta sekunder tills LED-ljuset blinkar rött.
 2. Återställning av LED ljuspåminnelse
  Tryck in och håll knappen ”klocka” intryckt i åtta sekunder tills LED-ljuset blinkar rött
 3. Fabriksåterställning
  Tryck in och håll knapparna ”klocka” och ”stjärna” intryckta i åtta sekunder tills LED-ljuset blinkar rött
 

Desk Panel DPG1M – Hur man använder minnesfunktion

Spara en minnesposition genom att köra till önskad position.
Tryck på knappen ”stjärna” och håll inne i två sekunder.
Vit lampa blinkar och lyser sedan konstant när positionen har sparats.

Tilta och håll, för att köra till en minnesposition

Automatisk körning mellan två minnespositioner
(Om din Desk Panel har automatisk inställning)

Aktivera automatisk drift via Desk Control™ App.
Dubbeltryck på bordspanelen i den riktning du vill köra bordet.
Kontorsbordet körs till den sparade positionen automatiskt.

Tryck in och håll knappen ”stjärna” intryckt i åtta sekunder tills att lampan blinkar rött för att återställa alla minnespositionerna.

 

Desk Panel DPG1M – Så här använder man LED-ljuspåminnelse

Ljuset påminner dig när det är dags att stå upp. 

Grön = ok
Orange = det är dags att stå upp

Ställ in individuella mål eller inaktivera påminnelse
Standardinställning för påminnelse är efter att du har suttit i 55 minuter.

Ställ in egna mål
Intervall 1: Påminnelse efter att ha suttit i 55 minuter
Intervall 2: Påminnelse efter att ha suttit i 50 minuter
Intervall 3: Påminnelse efter att ha suttit i 45 minuter
Intervall 4: Inaktivera påminnelse

Ändra intervall genom att trycka på knappen med klockan.

Så här återställer man LED
Tryck in och håll knappen ”klocka” intryckt i åtta sekunder tills LED-ljuset blinkar rött.

 

DPG – Så här initierar och justerar du kontorsbordet

För att initiera kontorsbordet, kör ned bordet, tryck in och håll tilt intryckt tills rörelsen har utförts.

För att justera kontorsbordet, tilta panelen nedåt för att köra nedåt och uppåt för att köra uppåt.

DPG – Så här parkopplar man med en app

Tryck på Bluetooth® knappen i två sekunder. Ljusbaren börjar blinka med blå färg. Displayen visa kontorsbordets ID.

Öppna appen som du har laddat ner och anslut till kontorsbordet. Sök efter korrekt ID i listan över ”Desks nearby” (Kontorsbord i närheten). 

Följ uppstartsanvisningarna i appen.

DPG – Så här lagrar du upp till fyra minnespositioner och återställer minnet

DPG med display har totalt fyra minnespositioner. 

Kör till önskad höjd på bordet och tryck sedan upprepade gånger på knappen ”stjärna” tills displayen visar ”stjärna 3” eller ”stjärna 4”. Frigöringsknapp. 

Spara en position genom att trycka på knappen ”stjärna” och håll den intryckt i två sekunder. Vit lampa blinkar och lyser sedan konstant när positionen har sparats.

För att återställa alla minnespositionerna, tryck in och håll knappen ”stjärna” intryckt i åtta sekunder tills lampan blinkar rött.

DPG – Hur man använder minnesfunktion

Spara en minnesposition genom att köra till önskad position
Tryck på knappen ”stjärna” och håll inne i två sekunder. 
Vit lampa blinkar och lyser sedan konstant när positionen har sparats.

Tilta och håll, för att köra till en minnesposition.

Om DPG har automatisk drivning, klicka två gånger på DPG i den riktning du vill köra. DPG stannar vid den första sparade positionen i vald riktning. 

 

DPG – Påminnelse via ljusbar

Ljusbaren påminner när det är dags att stå upp. 
Grön = ok 
Orange = det är dags att stå upp

Standardinställningen är 55 minuter sittande. 
Tryck på knappen ”klocka” för att visa intervallet.
 
Hur man ändrar intervall eller väljer läge ”OFF”. 

Ändra intervall genom att växla mellan de fyra inställningarna.

Intervall 1: Påminnelse efter att ha suttit i 55 minuter

Intervall 2: Påminnelse efter att ha suttit i 50 minuter

Intervall 3: Påminnelse efter att ha suttit i 45 minuter

Intervall 4: OFF inaktiverar funktionen

Hur man återställer ljuspåminnelsen.

Tryck in och håll knappen ”klocka ” intryckt i åtta sekunder tills lampan blinkar rött för att återställa ljusbarpåminnelsen. 

DPG – Återställningsmöjligheter

Det finns tre återställningsmöjligheter:

 • Återställning av minnespositioner
 • Återställ ljusbaren för påminnelse
 • Fabriksåterställning

Tryck in och håll knappen ”stjärna” intryckt i åtta sekunder tills lampan blinkar rött för att återställa alla minnespositionerna.

Tryck in och håll knappen ”klocka ” intryckt i åtta sekunder tills lampan blinkar rött för att återställa ljusbarpåminnelsen.

Fabriksinställningar: 
Återställ fabriksinställningarna genom att trycka in och hålla knapparna ”klocka ” och ”stjärna” intryckta i åtta sekunder tills att lampan blinkar rött.

DPG – Ställ in rätt höjd på kontorsbordet. Växla mellan tum och cm.

Ställ in rätt höjd på kontorsbordet: 
Om höjden som visas på displayen inte är bordets faktiska höjd kan man korrigera den.

Mät höjden på bordet från golvet till bordsskivan. Tryck på knappen ”klocka” och Bluetooth® knappen i fem sekunder. När displayen börjar blinka, tilta panelen uppåt om värdet är för lågt och nedåt om värdet är för högt.  

Växla mellan cm och tum:
Växla mellan cm och tum genom att trycka på knappen ”stjärna” och Bluetooth® knappen i fem sekunder. När displayen börjar blinka, tilta panelen upp eller ner så ändras enheten.

Kontorsbordet kan inte köras upp eller ned.

Möjliga problem: Strömförsörjning ej ansluten till styrenheten
Testa/lösning: Försök ansluta en lampa eller liknande till eluttaget för att kontrollera om det finns tillräcklig nätspänning. 

Möjliga problem: Är kontakterna korrekt monterade i styrenheten eller benet?
Testa/lösning: Kontrollera alla kopplingar. 

Möjliga problem: Finns det några synliga skador på kablarna, kontrollerna, styrenheten eller benen?
Testa/lösning: Skadade delar måste bytas ut. Kontakta företaget som sålde bordet till dig. 

Kontorsbordet kan inte köras upp till full slaglängd. Stannar alltid i samma position.

Systemet har ställt in ett nytt ändstopp utåt.

För att återställa en sparad position måste bordet initieras om. Följ förfarandet som visas i filmen.

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av LINAK® sker under licens.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta