Kontakta oss här
Teknik & trend

Vad är IP-klass och vad innebär det?

Lär dig mer om den internationella skyddsmärkningen som används för att ange elektriska enheters förmåga att klara inträngande fasta partiklar och vätska i krävande miljöer.

Inträngningsskyddsklass (eller IP-klass), är en internationell standard (IEC 60529) som används för att klassificera skyddsgrad eller täthetseffektivitet hos elektriska enheter och hur pass bra dessa kan stå emot inträngande fasta partiklar, vatten, damm eller oavsiktlig kontakt. Detta motsvarar den europeiska standarden SS-EN 60529.

IP-klassen utgörs alltid av bokstäverna IP (Ingress Protection) följt av två siffror och eventuellt en bokstav till. De två siffrorna och den sista bokstaven anger skyddsklassen enligt nedan.

Vad är inträngningsskyddsklass och vad innebär den

Den första siffran: Skydd mot fasta partiklar

Den första siffran efter IP anger vilken skyddsklass den aktuella enheten har mot inträngande fasta partiklar/föremål och mot att människor kommer åt farliga komponenter, t.ex. strömledare.

Nivå

Föremålets storlek som skyddet klarar

Effektivt mot

 

X

-

X innebär att det inte finns någon uppgift som anger skyddsklassen

 

O

Inget skydd

Inget skydd mot kontakt och inträngande föremål

 

1

>50 mm i diameter

Alla större delar av kroppen
Inget skydd mot avsiktlig kontakt

 

2

>12,5 mm i diameter

Fingrar eller liknande föremål

 

3

>2,5 mm i diameter

Verktyg, tjocka kablar, etc.

 

4

>1 mm i diameter

De flesta kablar, skruvar, etc.

 

5

Dammskydd

Skyddar mot inträngande damm som kan orsaka skador på utrustningens funktion
Fullständigt skydd mot kontakt

 

6

Dammsäker

Inget inträngande damm
Fullständigt skydd mot kontakt

 

Den andra siffran: Skydd mot vätskor

Den andra siffran efter IP i koden anger vilken skyddsnivå som finns inne i enheten och skydd mot inträngande vatten.

Nivå

Föremålets storlek som skyddet klarar

Effektivt mot

 

X

-

X innebär att det inte finns någon uppgift som anger skyddsklassen

 

O

Inget skydd

Inget skydd mot inträngande vatten

 

1

Droppande vatten

Vertikalt fallande vattendroppar

 

2

Droppande vatten vid lutning på < 15º

Vertikalt fallande vattendroppar när enheten lutas < 15º

 

3

Sprutande vatten

Vatten som sprutas med en vinkel på < 60º från vertikal position

 

4

Stänkvatten

Vatten som stänker på enheten från alla riktningar

 

5

Vattenstrålar

Vatten som sprutas med ett munstycke (6,3 mm) mot enheten från alla riktningar

 

6

Kraftfulla vattenstrålar

Vatten som sprutas med stark stråle (12,5 mm munstycke) mot enheten från alla riktningar

 

7

Nersänkning ner till 1 m

Inträngande vatten vid tillfällig nersänkning (nersänkning ner till 1 m under vattenytan)

 

8

Nersänkning mer än 1 m

Inträngande vatten vid konstant nersänkning (nersänkning mer än 1 m under vattenytan)

 

9K*

Kraftfulla vattenstrålar med hög temperatur

Avspolning från kort avstånd med högt tryck och hög temperatur
*Identifierad som IPx9 i standard IEC 60529. Alla tester med bokstaven ”K” definieras i standard ISO 20653

 

LINAK® ställdon med IP66 och IP69K

Vanligtvis används industriställdon i miljöer där de utsätts för både vätskor och fasta föremål. Därför är alla våra ställdon med aluminiumhölje testade för att uppfylla skyddsklasserna IP66 och IP69K, vilket gör dem mycket mångsidiga i flera olika applikationer.

Ställdon med skyddsklass IP66 är helt skyddade mot inträngande damm och kraftfulla vattenstrålar från alla riktningar. Detta gör ställdon mycket väl lämpade för utomhusbruk under växlande värdeförhållanden.

Om applikationen ska kunna tvättas med högtryckstvätt och vid hög temperatur rekommenderar vi att man väljer skyddsklass IP69K. Detta är ett vanligt krav t.ex. för jordbruksmaskiner där ställdonen inte alltid är överbyggda eller skyddade. Här utsätts ställdonen för smuts, gödsel och höga temperaturer vid tvättning efter avslutad arbetsdag.

IP66

  • Helt skyddad mot inträngande damm
  • Skyddad mot vattenstrålar med högt tryck från alla riktningar

IP69K

  • Helt skyddad mot inträngande damm
  • Skyddad mot högtryckstvätt med varmt vatten
 

här testar och avgör vi inträngningsskydd hos LINAK


Logga för LINAK Actuator Academy

Vill du veta mer om elektrisk ställdonsteknik och ställdonets komponenter?

Gå in på Actuator Academy™ för industriställdon

 

Filer

LINAK test brochure

Varje enskild komponent i ett ställdon genomgår omfattande tester på LINAK testcenter. Läs mer i broschyren.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta