Kontakta oss här

LINAK® Protect™

Skydd genom hygien

Aldrig tidigare har renlighetsbehovet inom sjukvården varit viktigare. Behovet av bakterie- och mikrobfria ytor har aldrig varit viktigare för att stoppa infektionsspridningen. Spridningen av COVID 19 har återigen visat vilken förödande roll kontaminerade ytor har för spridningen av sjukdomar och infektioner, så som antibiotikaresistenta infektioner – speciellt på sjukhus och i vårdmiljöer.

 
 
 
 

Kampen fortsätter

Antibiotikaresistenta infektioner är fortfarande en av de största hälsoriskerna i vår tid. Att motverka detta är fortfarande högsta prioritet inom offentlig hälsovård.

COVID-19 är inte den första och blir inte den sista utmaningen vår sjukvård kommer att ställas inför. Det är dags att vi brukar allvar.

 
Fram till 2050 kommer fler patienter att dö av sjukhusinfektioner än cancer.
Statens Serum Institute
 

Rengör med gott samvete

LINAK erbjuder ett stort urval av tvättbar vård- och sjukhusutrustning och produkter som kan tvättas och rengöras om och om igen utan att kompromissa med produkternas och utrustningens prestanda: Ett effektivt bidrag till en infektionsfri framtid.

Kontaminering även från de renaste av händer är svår att undvika och godkända rengöringsprocesser räcker inte längre för att förhindra smittspridning från ytor som sängramar och driftutrustning. Men med dagens automatiserade rengöringsprocesser är det möjligt att noggrant rengöra och desinficera sjukhusutrustning. Men den utrustningen måste också vara utrustad med robusta och tvättbara komponenter om det ska klara påfrestningen av konstant rengöring och tvätt.

 
 

Visste du att?

För att motverka spridningen av sjukhusförvärvade infektioner har WHO tagit fram de fem stegen för handhygien, som definierar i vilka situationer vårdpersonalen ska utföra handhygien:

  1. Innan de vidrör en patient
  2. LINAK Protect – ikon
  3. Före rengöring/aseptisk procedurer
  4. Efter risk för exponering för kroppsvätskor
  5. Efter att ha vidrört en patient
  6. Efter att ha berört patientens omgivning

Läs mer om WHO:s riktlinjer för handhygien här

 
 

Ett nytt lager av skydd

Förbättra dina hygienlösningar med antimikrobakteriellt skydd från LINAK.

Att upprätthålla hygienen i dagens vårdmiljöer är av förklarliga skäl mer aktuellt än någonsin tidigare och kampen mot smitta fortsätter. I över 25 år, med ett mer hygieniskt förhållningssätt, har vi gjort det möjligt att hålla infektioner på avstånd genom att utveckla produkter som tål upprepad tvätt och desinfektion. Från avtorkning till tunneltvätt  kommer vi att fortsätta utveckla lösningar som minimerar mikrobiell infektion från kontaminerade ytor. Skydd genom hygien är ett ständigt engagemang för oss när vi tar oss an framtidens hälsoutmaningar.

Handkontroll HB80
När nya antimikrobiella teknologier testas i praktiken och blir tillgängliga, utvärderar vi och införlivar dem i utvalda, relevanta produkter.

Det senaste tillskottet är en antimikrobiell tillsats, som i kombination med befintliga rengöringsmetoder kan ha en negativ inverkan på bakterier som kan förorena ytor. Med introduktionen av vår HB80 handkontroll och ACO attendant-kontroll, där ytan innehåller en antimikrobiell tillsats, har vi koncentrerat oss på att lägga till ett extra lager av skydd till de produkter som oftast hanteras av slutanvändare – och medför en störst risk.

Attendant Control OpenBus (ACO)
 
 

Smittskydd sedan 1990

Vi tar hygienutmaningen på största allvar och vill att våra produkter ska fungera felfritt. Vi strävar konstant efter att höja ribban för tvättbarhet, då det är nödvändigt att skydda din utrustning från damm- och vattenskador. För mer än 30 år sedan lanserade LINAK konceptet ”tvättbar” för komponenter, som överträffade de då otillräckliga IP-klassningen. Vi tror att om tvättbara utrustning för vårdsektorn kommer att bidrar till att minimera antalet smittade patienter och vi vill säkerställa att våra produkter tål omfattande upprepad tvätt med starka rengöringsmedel, om och om igen.

 

IPX4 ikon

Avtorkningsbar

IPX4 är lämplig för manuell tvätt. Den tål vattenstänk från alla vinklar och är särskilt användbar när du använder en handhållen rengöringsanordning. Fördelarna med IPX4 längre hållbarhet, skydd mot vattenskador och möjlighet att använda utrustningen i ett brett utbud av sjukhus- och vårdmiljöer.

 

IPX6 ikon

Vattenskyddad

IPX6 skyddar mot högtrycksvattenstrålar från alla vinklar och är användbar i miljöer där vatten används för rengöring, t.ex. sjukhus. IPX6-klassade produkter kan ge en hög nivå av vattenbeständighet, vilket säkerställer att din utrustning förblir skyddade och fungerande i utmanande miljöer.

 

IPX6 Washable ikon

Maskintvättbar

Använd IPX6 Washable när hygien är viktigt, till exempel på sjukhus eller i laboratorier. IPX6 Washable möjliggör frekvent och grundlig rengöring utan att skada utrustningen, vilket ger enkel och bekväm rengöring. IPX6 Washable är testad enligt normala branschstandarder.

 

IPX6 Washable DURA™ ikon

Utökat maskintvättbar

Med den utökade maskintvättbarheten av IPX6 Washable DURA™ erbjuder LINAK fem gånger den hållbarhet som de existerande standarder kräver. längre livslängd än vad befintliga standarder kräver. DURA™ är den optimala lösningen när hög hygien och renlighet krävs, eftersom den är testad för att överträffa normala branschstandarder, för att säkerställa lång livslängd, tvätt efter tvätt.

 
 
 

Hygien är smittsamt

Det är inte lätt att hålla ytorna rena. Varje beröring, varje hand, utgör en risk. Med en antimikrobiell tillsats i dessa produkter kan vi inte stoppa korskontaminering, utan vi lägger till ett extra skyddslager, som i kombination med standardpraxis som frekvent handtvätt, avtorkning och rengöring, samt desinfektion, kan bidra till minska förekomsten av infektion: Tänk på det som en del av en kumulativ process för att öka skyddet genom att minimera risken vid varje beröringspunkt.

Genom att introducera en väl beprövad och pålitlig antimikrobiell tillsats i tillverkningen av våra sängkontroller, minskar LINAK avsevärt risken för korskontaminering från de ytor vi interagerar med. Antimikrobiella tillsatser, som introduceras under tillverkningsprocessen utöver en negativ effekt på alla kontaminerande mikrober genom olika verkningssätt, vilket leder till en minskning av dessa.

På sjukhus i Norden ökar användningen av automatiserade tvättunnlar för att desinficera sängar och lyftar. Det är bara en tidsfråga innan fördelarna med denna kostnadseffektiva, hygienförbättrande lösning blir utbredd. Denna utveckling ställer högre krav på utrustningstillverkarnas använder i sina säng- och lyftlösningar: De ska t.ex. klarade många tvättar under tuffa, extrema förhållanden i tvätttunneln. 

ReadMoreButton

 

Framtidssäkrade lösningar

Att vara förberedd är den bästa strategin – Tvättbara lösningar från LINAK kan förhindra mikrobiell och bakteriell infektion, utan att påverka produktens prestanda.

Genom att använda LINAK Washable eller DURA™ standardkomponenter kan företag nu erbjuda säng- och lyftlösningar som är redo för tvättunnel, om och när deras kunder uppgraderar sina rengöringsprogram, på så sätt slipper man byta ut icke tvättbara enheter.

 

 

 

 

Filer

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

Broschyren LINAK IPX6 Washable DURA™

Tvättbarhet är en del av den moderna sjukvården. LINAK IPX6 Washable DURA™ för höj- och sänkbar sjukhus- och sjukvårdsutrustning – nästa steg inom renhet.

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta