Teknik & trend

Tvättbarhet hjälper sjukhusen att bekämpa infektioner

Strikt hygien är viktigt på sjukhus. LINAK har haft fokus på detta under mer än 30 år och idag är många av våra ställdonslösningar helt tvättbara. På så sätt kan sjukhuspersonalen rengöra sjukhussängarna i moderna tvättsystem med hjälp av hett vatten och starka rengöringsmedel.

Enligt uppgifter från WHO (världshälsoorganisationen) drabbas hundratals miljoner patienter av infektioner på sjukhus varje år. I utvecklade länder uppskattas att sju av 100 patienter drabbas av en infektion. I utvecklingsländer rör det sig om minst tio. 

Tänk vilka mänskliga och ekonomiska fördelar det skulle innebära att få ner dessa siffror. 

På LINAK tar vi hygien på stort allvar. Standarden IEC60601 kräver att applikationer inom sjukvården som benämns som tvättbara ”ska klara av att tvättas i maskin med automatiska tvättsystem och ska fungera normalt efter testet”. För LINAK är detta inte tillräckligt bra. Våra produkter ska fungera oklanderligt – även efter flera års frekvent rengöring i moderna tvättsystem. Därför innebär våra tester markant mer omfattande tester än vad som anges i normen 2017.

Rigorösa tester av utrustning ska vara obligatoriskt
Redan från start har LINAK värnat om slutanvändarnas välmående och säkerhet – både vad gäller patienter och vårdpersonal. För att verkligen göra detta har vi alltid fullt fokus på våra kunder och vi har bibehållit höga krav på kvalitet och prestanda. Detta inkluderar också att hjälpa kunderna att förbereda sig inför framtiden – en framtid med högre standarder och ännu större fokus på hygien. 

För att uppnå högsta kvalitet och perfektion har vi skapat ett komplett R&D testcenter där våra produkter genomgår rigorösa tester. När det gäller tvättbara lösningar driver LINAK på utvecklingen mot högre internationella standarder. Under 2017 ökade vi antalet tvättcykler markant för att förbättra livslängden för justerbara applikationer inom sjukvården.

Vi följer noga resultaten av våra tester och undersöker materialen, utvecklar starkare komponenter och ingenjörerna hos LINAK arbetar konstant för att optimera funktion och design för att klara omfattande, repetitiv rengöring med starka rengöringsmedel.


Kräv applikationer som uppfyller internationella standarder
LINAK produkter för applikationer inom sjukvården överträffar flera av de aktuella standarderna och certifieringarna. Det senast konceptet för tvättbarhet från LINAK testcenter, som uppfyller våra egna stränga testkrav, har fått namnet: LINAK IPX6 Washable DURA™. Från och med nu kommer vårt produktutbud av tvättbar sjukvårdsutrustning att uppfylla kraven i denna stränga märkning. 

Vi är övertygade om att tvättbara applikationer inom sjukvården kommer att bidra till att minska antalet patienter som drabbas av infektioner på sjukhus. Därför arbetar vi konstant med att driva utvecklingen framåt!


 

Sjukvårdshygienens historia
I mitten av 1800-talet förändrade några överraskande studier förfarandet inom sjukvården för all framtid. 1843 publicerade den amerikanska läkaren Oliver Wendell Holmes en artikel som slog fast ”puerperal feber, en dödlig infektion som kvinnan kan få under eller strax efter barnafödande, härrör från kontakt mellan patienterna via deras läkare”. Den sista delen var en markant omvälvande slutsats! 
Oliver Wendell Holmes påstod även att förbättrad allmänhygien på sjukhus skulle reducera sjukdomsspridningen markant. Detta påstående mötte stora protester från dåtidens läkare. Några år senare publicerade den ungerske läkaren Ignaz Semmelweis, en studie som odiskutabelt bevisade att genom att läkarna och barnmorskorna använde desinfekterande handrengöring reducerades antalet dödsfall dramatiskt bland barnaföderskorna. 
Kritikerna tystades och sedan dess har hygien varit i fokus inom sjukvården. 
 


LINAK IPX6 Washable DURA™ play-icon

LINAK IPX6 Washable DURA™

Sätter nya standarder för tvättbara applikationer play-icon

Sätter nya standarder för tvättbara applikationer

Filer

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

Broschyren LINAK IPX6 Washable DURA™

Tvättbarhet är en del av den moderna sjukvården. LINAK IPX6 Washable DURA™ för höj- och sänkbar sjukhus- och sjukvårdsutrustning – nästa steg inom renhet.

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

Är det något du undrar över som gäller elektrisk ställdonsteknik?

– Vi är inte några orakel. Vi är däremot experter inom ställdonsteknik. Du är alltid välkommen att fråga oss vad du vill inom det området.