Kontakta oss här
Teknik & trend

LINAK Protect™ – Skydd tack vare hygien

Aldrig tidigare har renlighetsbehovet inom sjukvården varit viktigare. Behovet av bakterie- och mikrobfria ytor har aldrig varit viktigare för att stoppa infektionsspridningen. Spridningen av COVID 19 har återigen visat vilken förödande roll kontaminerade ytor har för spridningen av sjukdomar och infektioner, så som antibiotikaresistenta infektioner – speciellt på sjukhus och i vårdmiljöer.

Med tvättbar utrustning får sjukhusen hjälp att bekämpa infektioner
 

Kampen fortsätter

Antibiotikaresistenta infektioner är fortfarande en av de största hälsoriskerna i vår tid. Att motverka detta är fortfarande högsta prioritet inom offentlig sjukvård. COVID 19 är inte den första och blir inte den sista utmaningen vår sjukvård kommer att ställas inför. Det är dags att vi tar det på allvar.

 
År 2050 kommer fler människor att dö av sjukhusinfektioner än cancer.
Statens Serum Institute
 

Är du redo?

På LINAK har vi flera olika tvättbara produkter för sjukvårdsutrustning och gränssnitt som tillåter grundlig rengöring, om och om igen, utan att påverka produktprestanda: Ett kraftfullt bidrag för en infektionsfri framtid.

 

Rent med självförtroende

Kontaminering även från de renaste av händer är svår att förhindra och godkända rengöringsprocesser räcker inte längre för att förhindra att smittspridning via olika ytor som sängramar och handkontroller. Men med moderna automatiserade rengöringsprocesser är det möjligt att rengöra och desinficera sjukhusutrustning grundligt. Men den utrustningen måste vara försedd med robusta och tvättbara komponenter om den ska kunna klara av konstant rengöring och tvätt.

 

Visste du?
Handhygiens fem steg

För att bekämpa spridningen av infektioner på sjukhus definierar WHO fem viktiga steg, och situationer, där vårdpersonal skall utföra handhygien:

  1. Före de vidrör en patient
  2. Före rengöring/aseptisk procedur
  3. Vid/efter risk för exponering av kroppsvätskor
  4. Efter att ha vidrört en patient
  5. Efter att ha vidrört patientens omgivning

Läs mer om WHO:s riktlinjer för handhygien här.

WHO definierar 5 viktiga tillfällen när sjukvårdspersonal ska utföra handhygien
 
 

Bekämpat infektion sedan 1990

För mer än 30 år sedan lanserade LINAK konceptet ”washable” för komponenter, som vid den tiden överträffade den otillräckliga IP-klassningen. Under årens lopp har konceptet blivit antagen som standard i branschen. Hösten 2017 höjde vi återigen ribban för varaktig hygien med vårt sortiment av DURA™ produkter: Fem gånger mer hållbara än vad befintliga standarder kräver.

IP är en internationell standard, även kallad IP-klassning (Ingress Protection Rating): Denna klassning anger produktens förmåga att motstå inträngande vätska och damm. Standarden definieras av IEC/EN 60529, en standard som tagits fram av Internationella elektrotekniska kommissionen, IEC, och är erkänd över hela världen. IP-klassning är en kod som producenten ska ange så kunden vet om produkten är skyddad mot inträngande av fasta ämnen eller vätska.

 
IPX4 ikon
Torka av
Skyddad mot vattenstänk från alla vinklar.
IPX6 ikon
Vattenskyddad
Skyddad mot högtrycksstråle från alla vinklar.
IPX6 Washable ikon
Maskintvättbar
Testad enligt normala branschstandarder.
IPX6 Washable DURA™ ikon
Utökat maskintvättbar
Testad för att överträffa normala branschstandarder, för att säkerställa lång livslängd, tvätt efter tvätt.
 

 
 

Ett nytt skyddslager för HB80 och ACO

Förbättra dina hygienlösningar med antimikrobiellt skydd.

Att upprätthålla hygienen i dagens vårdsmiljöer är av förklarliga skäl mer aktuellt än någonsin tidigare och kampen mot infektioner fortsätter. I över 25 år har vi gjort det möjligt att hålla infektioner på avstånd genom att utveckla produkter som tål rengöring och desinfektion gång på gång. Från avtorkning till tvättunnlar kommer vi att fortsätta utveckla lösningar som minimerar mikrobiell infektion från kontaminerade ytor. Skydd genom hygien är ett ständigt pågående åtagande för oss när vi tar oss an framtidens hälsoutmaningar.

 

Ett extra skyddslager

I takt med att nya antimikrobiella tekniker testas i praktiken och blir tillgängliga, utvärderar vi och införlivar vi dem i utvalda och relevanta produkter. Det senaste tillskottet är en antimikrobiell tillsats, som i kombination med befintliga rengöringsmetoder kan ha en negativ inverkan på bakterier som kan kontaminera ytor. Med introduktionen av våra HB80 handkontroller och ACO kontroller, som innehåller en antimikrobiell tillsats, har vi koncentrerat oss på att lägga till ett extra skyddslager på produkter som oftast hanteras av slutanvändarna – och därmed innebär den störst risk.

Handkontroll HB80HB80 handkontroll
Attendant Control OpenBus (ACO)ACO attendant control
 
 

En övergripande effekt

Det är inte lätt att hålla ytorna rena. Varje beröring och varje hand utgör en risk. Med en antimikrobiell tillsats i dessa produkter kan vi inte stoppa korskontaminering, utan vi lägger istället till ett extra skyddslager, vilket i kombination med standardpraxis som frekvent handtvätt, avtorkning, rengöring, samt desinfektion kan bidra till att minska förekomsten av infektion: Se det som en del av en övergripande process för att öka skyddet genom att minimera risken vid varje kontaktpunkt.

 

Det är såhär det fungerar

Genom att introducera en väl beprövad och pålitlig antimikrobiell tillsats i tillverkningen av våra sängkontroller minskar LINAK avsevärt risken för korskontaminering från de ytor som vi interagerar med. Antimikrobiella tillsatser som introduceras under tillverkningsprocessen, har en negativ effekt på eventuella kontaminerande mikrober, vilket leder till en minskning av dessa.

 

Hygien är smittsamt

På sjukhus i Norden ökar användningen av automatiserade tvättunnlar för desinficering av sängar och lyftar. Det är bara en tidsfråga innan fördelarna med denna kostnadseffektiva, hygieniska lösning blir det nya normala. Denna utveckling ställer högre krav på de komponenter som utrustningstillverkarna använder i sina säng- och lyftlösningar: De ska till exempel tåla att tvättas många gånger under tuffa förhållanden i tvätttunnlar.

 

Framtidssäkrade lösningar

Genom att använda LINAK Washable eller DURA™ standardkomponenter kan företagen erbjuda säng- och lyftlösningar som tål att tvättas i tvättunnel, om och när deras kunder uppgraderar sina tvättprogram, vilket gör att de kan spara in på omkostnader gällade utbyte av utrustning som inte tål tvätt.

 

Filer

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Focus on healthcare beds

När man tittar på olika sätt att skapa oberoende hos personer som behöver omsorg, är sängen den uppenbara utgångspunkten. LINAK erbjuder perfekt anpassning i många olika konstruktioner av sjukvårdssängar.

Broschyren LINAK IPX6 Washable DURA™

Tvättbarhet är en del av den moderna sjukvården. LINAK IPX6 Washable DURA™ för höj- och sänkbar sjukhus- och sjukvårdsutrustning – nästa steg inom renhet.

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta