Kontakta oss här

Säkerhet

Generella säkerhetsfunktioner

Att förbättra säkerheten innebär ofta en blandning av olika initiativ. För att sjukvårdsutrustning ska kunna uppfylla alla aktuella regler krävs ett bredare fokus.
Läs mer
 
 
LA40

Säkerhetsfunktioner för ställdon

Baserat på många års utveckling av elektriska ställdonslösningar vet LINAK hur viktigt det är att förena kvalitet, säkerhet, funktionalitet och design.
Läs mer
 
 
CO71

Säkerhetsfunktioner för styrenheter

LINAK erbjuder en rad smarta styrenheter med OpenBus™. Utöver att kunna koordinera flera ställdon för att skapa komplicerade och exakta rörelsemönster ingår även flera säkerhetsförbättrande funktioner.
Läs mer
 
 
HD80

Säkerhetsfunktioner för handkontroller

Utvecklingen av LINAK handkontroller till sjukvården bygger på forskning och studier av användbarhet, allt för att säkerställa korrekt funktion, intuitiv användning och ergonomisk design.
Läs mer
 
 
Godkännanden

Godkännanden

Kvalitet och säkerhet är viktiga frågor för LINAK. Applikationstillverkare måste ha kännedom om vilka krav som gäller för test och certifiering av sjukvårdsutrustningen.
Läs mer
 
 
 

Säkerhet som hjälper till att förbättra effektiviteten inom sjukvården
Från utveckling via tillverkning till omfattande tester – säkerhet är som en invävd tråd i alla ställdonssystem från LINAK®. Detta bidrar till att främja patienternas och vårdpersonalens säkerhet, påverkar arbetsflöden och förbättrar applikationens drifttid på ett positivt sätt.

Tack vare allt fler säkerhetsfunktioner bidrar justerbara sjukvårdsapplikationer med ställdonssystem från LINAK® till bättre säkerhet för både patienter och vårdpersonal och inte minst för utrustningens livslängd. Sammantaget ger detta ökad effektivitet och ger vårdpersonalen mer tid att fokusera på patienterna.

Säkerhet är ett krav hos LINAK
Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av applikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval. Alla produkter från LINAK genomgår en rad krävande tester innan produkterna lanseras. Detta görs för att ge dig möjlighet att uppfylla alla aktuella normer och standarder för applikationen, samt för att produkterna ska ha lång livslängd och felfri drift.

Filer

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.