Kontakta oss här
Säkerhet

Generella säkerhetsfunktioner

 
 

Att förbättra säkerheten innebär ofta en blandning av olika initiativ. För att sjukvårdsutrustning ska kunna uppfylla alla aktuella regler krävs ett bredare fokus.

På LINAK har vi fullt fokus på specifika produktsäkerhetsfunktioner. Dessutom beaktar vi den övergripande, generella säkerheten.

Kabellåsning

Kabellåsning
Bland produkterna från LINAK finns även kabellåsning för att säkerställa att kablarna alltid är anslutna och att applikationen är redo för den elektriska rörelsen. LINAK har konstant fokus på produktutveckling som ger enkel och säker kabelmontering och styrenheterna konstrueras med ett starkt kabellås. Ett slutet topplock garanterar att kablarna alltid är anslutna och att kontakterna skyddas mot fysisk påverkan och starka rengöringsmedel.

 
PU-kabel

EPR-kablar
EPR strömförsörjningskablarna är, precis som PU-kablarna, både flexibla och förstärkta. Detta bidrar till att undvika slitage, även under krävande förhållanden. Ger även kabeln längre livslängd.

 
 
Tvättbarhetstestad

Vattenskydd
Många applikationer inom sjukvården måste kunna motstå vatten och rengöringsmedel när applikationen tvättas. Ökat fokus på hygien innebär strängare krav på applikationens IP-klassning. Därför uppfyller sjukvårdsprodukterna från LINAK som minst IPX4. Där så krävs kan vi erbjuda produkter med IP-klassningen upp till IPX6 Washable DURA™.

 
COXX Service Data Tool

Service Data Tool (SDT)
SDT gör det möjligt att läsa av servicedata från en OpenBus™ styrenhet och få information om ställdonssystemets användning. SDT fungerar som förebyggande underhåll genom att visa slitagenivå långt innan det blir fel på systemet. På så sätt säkerställs minsta möjliga stillestånd eftersom underhållet kan planeras in i god tid. Dessutom förebygger effektivt underhåll felanvändning och förlänger produktens livslängd.

 

Antändlighetsklassning
Produkterna från LINAK tillverkas av material som är antändlighetsklassat enligt UL94 – dvs. i enlighet med direktiv IEC 60601-1. Dessutom tillverkas LINAK styrenheter av UL94 V0 klassat material, som är ännu tåligare än vad kraven i IEC 60601-1 anger, detta för att minimera risken för bränder.


Översikt över generella säkerhetsfunktioner
Här finns en snabböversikt över våra generella standarder och tillval säkerhetsfunktioner.

Säkerhetsfunktioner
 

Filer

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.