CO71

LINAK OpenBus™ – inbyggd säkerhet

 
 

LINAK erbjuder en serie intelligenta styrenheter med OpenBus™. Utöver att kunna koordinera flera ställdon för att skapa komplicerade och exakta rörelsemönster ingår även flera säkerhetsförbättrande funktioner:

Strömindikator

Strömindikator
LINAK styrenheter har strömindikator. Denna ger vårdpersonalen information om att applikationen är ansluten till strömkälla och att kablarna måste kopplas bort innan applikationen kan flyttas på ett säkert sätt. På så sätt minskas risken för skador på kablarna. Dessutom använder strömindikatorn färgmarkeringar som visar när systemet är säkert att använda.

 
SMPS
SMPS
LINAK styrenheter med Switch Mode Power Supply – eller SMPS – har låg strömförbrukning i standby, samt hög uteffekt och effektivitet. SMPS stödjer konstant hastighet oavsett belastning.
Universell ingångsspänning gör att lösningar från LINAK kan anpassas efter den globala marknaden, oberoende av befintlig ingångsspänning. Detta gör den speciellt användbar i geografiska områden med ostabil spänningsmatning.
 

Kraftbehov
Plattformen LINAK OpenBus™ inkluderar ett unikt säkerhetskoncept som består av två separata kretsar – data och kraftbehov. Både data och kraftbehov måste vara aktiva för att funktionen ska kunna användas. Detta reducerar risken för oavsiktliga rörelser till en mycket låg nivå och förbättrar applikationens säkerhet.

EOP
Elektroniskt överbelastningsskydd – eller EOP – är inbyggt i styrenheten. Det elektroniska överbelastningsskyddet övervakar enheten och kopplar bort strömmen vid en förinställd och säker nivå.

Bromslarm
LINAK OpenBus™ styrenheter har summer som kan användas som bromslarm. När enheten är ansluten till strömmen aktiverar systemet ett larm om hjulen inte har bromsats. Detta hjälper till att förebygga skador på t.ex. sjukhussängen och man undviker även situationer där sängen flyttas när patienten ska lägga sig ner eller resa sig upp.


Översikt över säkerhetsfunktioner för styrenheter
Få en snabb översikt här om våra standard- och valfria säkerhetsfunktioner för styrenheter.

Säkerhetsfunktioner
 

Filer

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.