Kontakta oss här
LA40

Lita på ditt ställdon

 
 

Baserat på många års utveckling av elektriska ställdonslösningar vet LINAK hur viktigt det är att förena kvalitet, säkerhet, funktionalitet och design. För att uppfylla extremt höga standarder för sjukvårdsutrustning har LINAK ställdon flera olika säkerhetsfunktioner för att du alltid ska kunna förlita dig på dina ställdon.

Självlåsande fjäderbromsar

Självlåsning
För att undvika självdrift av ställdonet och eventuellt skapa farliga situationer har LINAK ställdonen som standard en självlåsningsfunktion. Den minimala självlåsningen motsvarar alltid maximal lyftkraft. LINAK arbetar med tre typer av självlåsande funktioner. Den ena använder spindelstigning, den andra är en magnetisk motorbroms och den tredje har en mekanisk broms.

 
Mekaniskt ändstopp

Mekaniskt ändstopp
Detta är en extra säkerhetsfunktion som innebär att ställdonet är felsäkert. Om den elektriska ändlägesbrytaren fallerar tar en liten bricka vid ändläget över och lindas runt spindeln. På så sätt stoppas all rörelse effektivt vid det mekaniska ändstoppet. 

 
Säkerhetsmutter

Säkerhetsmutter
En säkerhetsmutter fungerar som extra säkerhet och skyddar om det blir fel på huvudmuttern. Säkerhetsmuttern är en extramutter som rör sig tillsammans med huvudmuttern inne i ställdonet. Om huvudmuttern går sönder kommer säkerhetsmuttern överta hela belastningen och skydda mot potentiellt farliga olyckor. I praktiken gör säkerhetsmuttern att du kan sänka/dra tillbaka ställdonet långsamt till en säker position och därefter kontakta serviceavdelningen.

 
Spärrad spline

Spline
LINAK har tre olika typer av spline: mekanisk, elektrisk och spärrad spline. De tre olika typerna av spline förebygger att kroppsdelar kläms mellan applikationens rörliga delar, t.ex. i sängramen eller soffa/bord när ställdonet går tillbaka. Dessutom innebär LINAK spline att ryggstödet omedelbart kommer att sluta sänkas till exempel i en sjukhussäng om det finns ett hinder i vägen, vilket också skyddar mot skador på applikationen.

 
Quick release stängd och öppnad

Quick release
Quick Release utgör en viktig funktion och säkerställer snabb sänkning av applikationen vid nödsituationer. När funktionen används på sängar ges vårdpersonalen möjlighet att snabbt sänka sängens ryggstöd till vågrätt läge, t.ex. om man måste utföra hjärt-/lungräddning på patienten. 

 
 
Manuell sänkning

Manuell sänkning
Produkter som används i lyftdon är konstruerade för att underlätta godkännanden av OEM-applikationer enligt standard ISO 10535. Manuell sänkning är en standard säkerhetsfunktion för lyftställdon i patientlyftar och används i nödsituationer i händelse av att batteriet är urladdat.

 
 

Säkerhetsfaktor
LINAK hjälper dig att uppfylla alla aktuella säkerhetskrav på marknaden. Säkerhetsfaktorn indikerar den statiska lastkapaciteten. Exempelvis indikerar säkerhetsfaktor 2 att ställdonet, utan att skadas, klarar att bära den dubbla dynamiska belastningen som statisk belastning.

Utökad säkerhetsfaktor
Som tillval erbjuder LINAK produkter med utökad säkerhetsfaktor. Detta hjälper dig att uppfylla utökade säkerhetskrav för specifika applikationsstandarder.


Översikt över säkerhetsfunktioner för ställdon
Få en snabböversikt här om våra standard- och säkerhetsfunktioner för ställdon.

Säkerhetsfunktioner
 

Filer

Säkerhetsbroschyr

Olika applikationer kräver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken typ av sjukvårdsapplikation du konstruerar så erbjuder LINAK ett stort utbud av säkerhetsfunktioner, både som standard och tillval.

MEDLINE och CARELINE product overview

Titta närmare på alla innovativa MEDLINE & CARELINE produkter som hjälper till att förbättra sjukhus- och sjukvårdsutrustning.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta