Kontakta oss här
Nyheter den 25 juni 2019

Reningsverk sparar energi genom att använda linjära elektriska ställdon

Stabil och exakt luftflödesstyrning i luftningstankarna har bidragit till att det lokala avloppsreningsverket i Danmark har minskat strömförbrukningen för luftning. Seriekopplade LINAK® ställdon som mycket effektivt öppnar och stänger v-porten på skjutspjällsventiler.

Avloppsreningsverk sparar energi genom att använda linjära elektriska ställdon

Mer än 20 000 m³ avloppsvatten passerar genom reningsverket varje dag. Reningsverket ”Renseanlæg Vest” renar avloppsvatten från staden Esbjerg, Danmarks femte största stad. För att uppfylla de lagstadgade kraven söker ledningen ständigt efter sätt att optimera processerna och hålla kostnaderna på ett minimum.

Det är företaget DIN Forsyning som driver reningsverket och det senaste personalen har gjort är att installera en serie LINAK® elektriska ställdon som öppnar och stänger inloppsventilerna till luftningstankarna.

Luftningsprocessens huvuduppgift är att hålla ammoniaknivåerna låga. Detta är en mycket energikrävande process och det är viktigt att ha fullständig kontroll över syreregleringen. Nästan en tredjedel av reningsverkets energiförbrukning används enbart för arbetet med luftningstankarna.

Skifte till toppmoderna ställdon
När de undersökte möjligheterna att byta ut sina gamla traditionella ställdon fick ledningen på DIN Forsyning idén att använda linjära elektriska ställdon för ventilautomationen från ett reningsverk söder om Esbjerg. Och det visade sig vara fördelaktigt från början.

LINAK ställdon är inte bara billigare att tillverka. De är också mycket enklare att montera och fjärrstyra. Dessutom är de hållbarhetstestade så till en grad att inget underhåll behövs.

Detta har helt klart uppmanat ledningen att introducera LINAK ställdon på andra ställen i reningsverket, och de tog även en titt på de andra avloppsreningsverken i kommunen.

I case storyn ”Minska energiförbrukningen för luftning” kan du läsa hela berättelsen om bytet till linjära elektriska ställdon för ventilerna i Esbjerg. Du är även välkommen att kontakta ditt lokala LINAK kontor för att få veta mer om industriställdon.

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta