Kontakta oss här
Case story

Minska energiförbrukningen för luftning

Staden Esbjerg har det femte största avloppsreningsverket i Danmark – Renseanlæg Vest. Här beslutade driftsledningen att använda linjära ställdon från LINAK för stabil och exakt styrning av luftflödet till luftningstankarna. Man valde LINAK ställdon eftersom de har flera fördelar för den dagliga driften, till exempel lägre energiförbrukning och enkel montering.

DIN Forsyning

Varje dag kommer 20 000 m3 avloppsvatten till Renseanlæg Vest i den danska staden Esbjerg.  Reningsverket är en del av det allmännyttiga företaget, DIN Forsyning, och här måste vattnet genomgå en serie behandlingar innan det släpps ut i Nordsjön. Behandlingen vid just det här reningsverket är extra besvärlig eftersom ungefär 60 % av vattnet kommer från industrin.  Reningsverket är konstruerat för 290 000 PE, vilket motsvarar avloppsvattnet från 290 000 personer.

Exakt reglering av luftningsprocessen
En viktig och energikrävande process i avloppsreningsverket är luftningen, där uppgiften är att hålla ammoniaknivåerna låga. Ammoniaknivåerna kontrolleras genom att reglera luftintaget till luftningstankarna. Syreregleringen sker med ett övervakningssystem som skickar meddelanden till ställdonen att reglera v-porten på skjutspjällsventilerna, när det antingen är för mycket eller för lite ammoniak i vattnet. För driftsledningen är det viktigt att kunna reglera syretillförseln mycket exakt:

Luftning är en kostsam process. Ungefär en tredjedel av reningsverkets energiförbrukning går uteslutande till luftningskompressorn. Det är därför det är viktigt för oss att kunna reglera våra ventiler exakt så att vi inte slösar energi på luftningen. Här har det visat sig vara fördelaktigt att använda LINAK ställdon eftersom de kan leverera den precision som vi behöver.”

Ställdon DIN Forsyning
 

Fördelar med att använda elektriska ställdon
I Esbjerg var det inte enbart precision och energiförbrukning som ledde till att driftsledningen valde LINAK produkter:

För några år sedan var vi tvungna att byta våra befintliga ventillösningar på luftningstankarna och vi frågade runt i vårt nätverk. I Ribe (grannkommunen) hade de positiv erfarenhet av att byta den traditionella ställdonslösningen till ett elektriskt ställdon från LINAK. Så vi beslutade oss för att göra likadant.”

Driftsledningen på Renseanlæg Vest har inte ångrat sitt beslut att testa den alternativa lösningen i stället för att behålla det tidigare alternativet: 

 ”LINAK system var något billigare att införskaffa. Dessutom kräver inte ställdonen underhåll eller service. De är så robusta att de klarar alla påfrestningar de utsätts för här på reningsverket utan några problem. Och de är också enkla att montera. Våra ventiler är placerade så att de är ganska svåra att komma åt, men det var inte något problem eftersom ställdonen är små och lätta. Det krävdes bara två personer för att utföra jobbet och det behövdes inte någon kran.”

Framtiden för Renseanlæg Vest
Ledningen på reningsverket i Esbjerg är alltid på jakt efter nya områden där de kan optimera processerna och bli effektivare. För närvarande testar de LINAK® ställdon i stadens andra reningsverk, Renseanlæg Øst, och flera andra projekt är på gång:

 ”Vi kan se möjligheter att installera LINAK lösningar i andra delar av våra anläggningar. Det kan t.ex. vara i sedimenteringstankarna, vid inloppet till luftningstankarna eller på slidventilerna vid regnvattensbassängerna. Det är något vi kommer att titta närmare på när den aktuella lösningen behöver bytas ut.”

För närvarande håller driftsledningen på att ta fram en huvudplan för att optimera Renseanlæg Vest ytterligare. Planen utvecklades från Esbjerg kommunstyrelses önskan att minska överflödet från reningsverket och utnyttja resurserna bättre.

 ”Precis som vi kontaktade Ribe angående elektriska ställdon så har vi kontaktats av andra kollegor. De ville ha information om våra erfarenheter och vi delar gärna med oss av dem till de som är intresserade”, säger driftsledningen på DIN Forsyning.

Läs mer om skjutspjällsventilen för exakt luftflöde.

Filer

Focus on wastewater treatment

Inom avloppsvattenrening är det viktigt med enkel styrning och övervakning för att kunna säkerställa optimal daglig drift i ett avloppsreningsverk. I broschyren kan du läsa mer om LINAK ställdonslösningar för avloppsvattenrening.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta