Kontakta oss här
Nyheter den 27 november 2018

Studien visar att påminnelseverktygen motiverar sitta-stå-användning

En studie som genomfördes av det tyska institutet ”Institut für Gesundheit und Ergonomie” (IGR) visar att påminnelseverktyg i höj- och sänkbara kontorsbord motiverar användarna att ändra arbetsställning regelbundet.

Studien visar att påminnelseverktygen motiverar sitta-stå-användning

Kan man motivera människor att använda sina elektriskt höj- och sänkbara bord och på så sätt få full fördel av bordet – ökad effektivitet och förbättrad hälsa? Det kortfattade svaret: Ja, det kan man!

I en studie som initierats av LINAK® och som genomfördes av det tyska institutet ”Institut für Gesundheit und Ergonomie” (IGR) deltog 40 medarbetare på programvaruföretaget Diamant Software GmbH i ett test för att studera effekterna hos LINAK påminnelseverktyg. Samtliga deltagare var bekanta med elektriska sitta/ståbord på arbetsplatsen, men många av dem använde sällan funktionen.  

Man testade olika påminnelseverktyg till kontorsbord
För att se om påminnelser kunde motivera dem att ställa sig upp delades medarbetarna in i två grupper. Den ena halvan fick ett ”sitta-stå påminnelsekit” som utgjordes av den knapplösa Desk Panel DPG med inbyggd ljusremsa som påminnelse, Desk Control™ app och programvaran Desk Control™ – de två senare påminner användaren via meddelande i mobiltelefonen eller via datorskärmen. Den andra halvan fortsatte som vanligt att arbeta med sina sitta-stå-bord utan något påminnelseverktyg. 

Påminnelser bidrar till hälsosammare sitta-stå-vanor 
Resultatet från studien visar att påminnelser hjälper till att byta ställning. Via styrenheten kan man spåra hur pass frekvent sitta-stå-funktionen används på respektive kontorsbord före, under och efter den tre månader långa studien. Det förvånansvärt entydiga resultatet visade att testgruppen som hade fått ”påminnelsesatser” ökade sin användning av sitta/ståbordets funktion med 74 %. Dessutom rapporterade samma testgrupp att man hade ökat sin dagliga ståtid på arbetet med 62 %. 

Även om inte en tremånaders studie är tillräckligt lång för att ge information om de långvariga effekterna för sitta-ståpåminnelser, så har den visat att det gav testgruppen motivationseffekter när man påmindes om att stå upp. 

Komfort och vana noterades som största hindren för att stå upp
För det deltagande företaget, Diamant Software GmbH, låg utmaningen i att få medarbetarna att använda sina elektriska höj- och sänkbara kontorsbord. Innan studien angavs ”komfort” och ”glömska” som de två största orsakerna för deltagarna hos Diamant Software, till varför man inte använde justeringsfunktionen.  
”Tidigare sa en inre röst: ”Jag vill inte stå upp, jag sitter hellre och hänger i stolen.” Detta har förändrats markant”, sa Klaus Artmeyer, en säljare som deltog i studien. 

Resultatet är i linje med den tidigare publicerade whitepaper från undersökningen som genomfördes av den danska beteendeforskningsagenturen, KL.7. Deras rapport ”Making office workers healthier: A public health intervention making office workers use their height-adjustable office desks more”, kom KL.7 fram till att påminnelser motiverar medarbetare till ett hälsosammare sitta-stå-beteende. 
Om du vill läsa mer om motivationseffekterna hos påminnelseverktygen i moderna sitta/ståbord kan du ladda ner IGR-studien och whitepaper från KL.7 via vår sida Tech & trends

 

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta