Kontakta oss här
Teknik & trend

Forskning: Påminnelser hjälper kontorspersonalen att använda sitt/ståbord

Ett whitepaper och en undersökning utförd av LINAK och samarbetspartners visar att kontorsarbetare använder sitt/ståbord oftare om man får en påminnelse om att göra det.

Whitepaper: Påminnelser hjälper kontorspersonalen att använda sitt/ståbord

Skulle de som använder sitta/ståbord ha nytta av en påminnelse för att på så sätt få ut mer av sitta-stå-funktionen? LINAK ville ta reda på svaret.

Whitepaper visade hur man kan motivera användarna  
I en studie utförd av den danska beteendedesignagenturen /KL.7 försökte vi ta reda på i vilken utsträckning (om någon) påminnelser kunde påverka sitta-stå-beteendet hos kontorsarbetare som använder sitt-/ståbord. 65 personer på tre olika arbetsplatser testade olika typer av påminnelser för att se om detta kunde påverka medarbetarnas agerande.

Påminnelserna bidrog till en markant ökning av användningen av sitt/ståborden
I studien fann man att kontorsarbetare som normalt inte brukade stå upp vid skrivbordet använde sitt/ståbordet 12 minuter mer varje dag när man fick en påminnelse. Undersökningen visade också att kontorsarbetare som tidigare hade låg sitta-stå-ambition ökade sin ståtid med 43 minuter per dag – tack vare påminnelserna. 

Studien visar värdet av LINAK påminnelseverktyg till kontorsbord 
Studien utfördes för att testa den utlovade motivationsfaktorn som påminnelserna har. Studien arrangerades för att visa om LINAK påminnelseverktyg till kontorsbord kunde skapa en positiv inverkan på kontorspersonalens sitta-stå-agerande. Studien omfattade en testgrupp på 40 deltagare, samtliga arbetade på det tyska företaget Diamant Software. Studien genomfördes av ”Institut für Gesundheit und Ergonomie” i Tyskland i samarbete med LINAK. 

Testgruppen fick påminnelser för att motivera dem att använda sitta-stå-funktionen
Testgruppen i studien delades upp i två delar: den ena halvan fick en sats med ”sitta-stå-påminnelser” (t.ex. Desk Panel DPG med påminnelse, samt Desk Control™ app en programvara med påminnelser – den andra halvan fortsatte att arbeta med den normala uppsättningen. Studien visade att kontorsarbetare med ”sitta-stå-påminnelse” gav kontorsbordet betyget ”bra”, dessutom ökade man sin sitta-stå-frekvens – med andra ord: man ändrade sitt beteende. Framförallt programvaran Desk Control, som påminner användaren att stå upp via meddelande på datorn, var mycket populär bland användarna i testgruppen.

Läs mer om påminnelsernas inverkan när det gäller elektriska höj- och sänkbara kontorsbord
Naturligtvis beror det även på individuella faktorer för att skapa nya vanor. Dock indikerar vårt whitepaper och studie tydligt att påminnelser är ett lovande verktyg för att underlätta för kontorspersonal som vill öka användningen av sitt-/ståbord. 

Här nedan kan du läsa mer om Whitepaper och studien.

 

Filer

Case study: Mäta effekten av sitta-stå-påminnelser

En studie om hur kontorspersonal kan motiveras med påminnelser när man arbetar vid höj- och sänkbara kontorsbord

Making office workers healthier (full version)

Whitepaper som behandlar den inverkan påminnelser om att höja/sänka kontorsbordet har på användarna.

Making office workers healthier (light version)

Nerkortad version med de resultat som påminnelser att använda det höj- och sänkbara kontorsbordet har på kontorspersonal.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta