Kontakta oss här
Case story

Positionering med LINAK linjära ställdon i skördemaskinen

Under lång tid har elektriska linjära ställdon använts för justering av olika delar i jordbruksmaskiner. LINAK linjära ställdon anpassar bakplattan på utmatningsacceleratorn och majskonditioneringsvalsarna i skördarna från KRONE, en tysk tillverkare av jordbruksmaskiner.

Elektrisk justering med linjära ställdon från LINAK i Krones skördemaskin

Inom jordbruket blir digitalisering och automation allt viktigare. I många fall är anpassningen av de olika komponentgrupperna till millimetern en absolut nödvändighet. Samtidigt måste jordbruksmaskinerna tåla olika förhållanden och prestera fullt ut i krävande miljöer. Detta gäller även för de monterade komponenterna.

Under lång tid har hydraulik använts i jordbruksmaskiner och för många uppgifter har hydraulik varit det självklara valet. Men under de senaste decennierna har elektriska ställdonssystem visat att de kan motstå både vibrationer, damm och höga temperaturer, precis som hydraulisk utrustning. För många uppgifter presterar dessutom elektriska ställdon bättre än hydrauliska ställdon.

År 2005 lanserade LINAK® LA36 – ett ställdon som är välutrustat för användning i jordbruksmaskiner, eftersom det erbjuder hög skyddsklass och är mycket robust. Sedan dess har LINAK fortsatt att optimera LA36 och alla andra ställdon och har lagt till funktioner för att uppfylla marknadens höga krav.

 

Höga krav på ställdonen

I KRONE BiG X-skördetröskan är även kraven på ställdonen mycket höga. Ställdonet använder kinematik för att steglöst justera de två konditioneringsvalsarna. Å ena sidan måste det motstå de höga krafter som inverkar på valsarna. Å andra sidan måste det möjliggöra exakt justering av valsen, trots höga vibrationer och stötar.

”Med en arbetsbredd på upp till 10,5 meter kan skördaren hacka upp till 400 ton per timme. Det kräver mycket kraft och dessutom extremt robusta komponenter”, förklarar Jan Keuter, ansvarig för el-design på KRONE. För honom blir elektrifiering av jordbruksmaskiner allt viktigare.

”Elektriciteten konkurrerar med hydrauliken. Hydraulik har alltid funnits tillgänglig och är därför den självklara lösningen. Men under de senaste åren har även elektriska ställdon blivit standard. ”ISOBUS och en anslutning på 50 A är standard på nästan alla maskiner”, tillägger Keuter.

I takt med den ökade automatiseringen kan elektriska ställdonssystem vara till stor hjälp. Jan Keuter bekräftar detta: ”Om vi till exempel måste flytta till olika lägen och behöver få exakt positionsinformation, då är det oftast billigare och framför allt smidigare designmässigt att använda ett elektriskt ställdon.”

LINAK linjärt ställdon LA36 inbyggt i Krone skördetröska
 

Detta är exakt vad som gäller för justeringen av de två konditioneringsvalsarna. Ställdonet använder kinematik för att justera avståndet mellan två valsar. Optimal justering av valsarna för att bryta upp majskornen är endast möjligt med hjälp av exakt positions-feedback. Detta möjliggörs av potentiometrar som är inbyggda i ställdonet.

 

Införa komplexa rörelser

”I det här fallet kommer styrningen av ställdonet från styrningen av majshackaren”, säger Jan Keuter. Men i framtiden kan han tänka sig att använda ett ställdon med inbyggd styrning och power elektronik. Detta bidrar till att minska behovet av kablar och avlasta styrningen. LINAK erbjuder ett brett utbud av ställdon med inbyggd styrning (IC) och power elektronik. Dessa ger många möjligheter att uppfylla kraven för att konfigurera komplexa rörelser. Det finns bland annat gränssnitt för olika bussystem som LINbus och CAN SAE J1939. LINAK IC™ ställdon kan även användas för parallell rörelse av ställdon, utan extern styrning. En annan fördel är avläsningen av data från ställdonet.

Jan Keuter betonar också detta: ”Service kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. Därför är det viktigt att kunna övervaka maskinens skick. Till exempel temperaturen i vissa delar av maskinen, eller antalet cykler som ställdonet har kört.

Direkt ovanför ställdonet för justering av majskonditioneringens valsar finns ett andra LINAK ställdon som justerar den bakre plattan på utmatningsacceleratorn. Genom att justera den bakre plattan begränsas utmatningspipen för att möjliggöra långdistansutmatning eller breddning för kortdistansutmatning. Även om det andra ställdonet ger mindre kraft, är det fortfarande utsatt för kraftiga vibrationer.

Linjära ställdon från LINAK positionerar valsarna i majskonditioneraren i Krones skördetröska
 

”Vi testar våra maskiner och de komponenter som används i vårt eget valideringscenter. Det är här som LINAK ställdon bevisar sin kvalitet. Som premiumleverantör vill vi bara använda produkter av högsta kvalitet, och den danska tillverkaren LINAK har uppfyllt detta i många år”, avslutar Jan Keuter.

Har du några frågor?

– Vårt team står redo att hjälpa dig med teknisk information när du exempelvis ska starta ett nytt projekt.

Kontakta